realne zarobki Polaków

i

Autor: Shutterstock realne zarobki Polaków

Zarobki Polaków

Tyle naprawdę zarabiają Polacy. Dane GUS nie pokazują wszystkiego

2022-08-23 11:01

Według danych GUS, przeciętne wynagrodzenie w lipcu wyniosło ok. 6800 zł brutto. W rzeczywistości statystyki są jednak zawyżone, bo pomijają sporą część pracowników, a także biorą pod uwagę premię, które zwykle są wypłacane jednorazowo. Jak wskazuje Business Insider, w rzeczywistości sytuacja jest znacznie bardziej skomplikowana i realne zarobki Polaków są znacznie mniejsze.

Zarobki w Polsce w 2022 roku. Ile naprawdę zarabiają Polacy?

Według danych GUS w lipcu 2022 roku, wzrost wynagrodzeń rok do roku wyniósł 15,8 proc., a tzw. średnia krajowa wyniosła 6778 zł brutto. W rzeczywistości statystyki wynagrodzeń wywindowali górnicy, którzy otrzymali wysokie podwyżki. Jest jednak znacznie więcej czynników, które zawyżają dane.

Jak wskazuje Business Insider, statystyki GUS dotyczą sektora przedsiębiorstw, czyli firm, które zatrudniają przynajmniej dziesięciu pracowników. Statystyki w zupełności pomijają administrację publiczną, sektor edukacji, opieki zdrowotnej, pomoc społeczną, a także małe i mikrofirmy. Dane o zarobkach Polaków według GUS są wyliczane na podstawie 6,5 mln pracowników, a w Polsce pracuje 17 mln osób.

Minister finansów ujawnia: "W 2023 roku inflacja powinna być wyraźnie niższa"

Business Insider wskazuje również, że do statystyk GUS wliczane są premie kwartalne, półroczne, motywacyjne, jubileuszowe. W lipcu wypłacane były m.in. nagrody z okazji Dnia Leśnika i Dnia Energetyka, do tego wypłacano odprawy emerytalne, które również są brane pod uwagę w statyce zarobków Polaków.

Zarobki Polaków w poszczególnych branżach

GUS wyliczając zarobki Polaków korzysta ze średniej ważonej, biorąc pod uwagę procentowy udział pracowników w danym sektorze. Tak też w "rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie" zatrudnionych jest 33 tys. zł, przeciętne wynagrodzenia to 11900 zł brutto. W górnictwie to 14975 zł brutto, a w "informacji i komunikacji" 11 285,23 zł. Jak zauważa Business Insider, w branżach, w których zarabia się powyżej średniej pracuje mniej niż milion pracowników. Jednocześnie 5,5 mln zarabia poniżej średniej krajowej.

Np. w "przetwórstwie przemysłowym" średnie wynagrodzenie w lipcu wyniosło 6289 zł brutto, a jest tam 2,4 mln etatów. Z kolei w "pozostałej" działalności usługowej, do której wliczają się m.in. fryzjerzy, kosmetyczki etc. jest ponad 430 tys. zatrudnionych, a przeciętne zarobki wynoszą ok. 5 tys. zł brutto.

Jakie są realne zarobki Polaków?

Jak wyliczyli eksperci Banku Pekao, po wykluczeniu z danych GUS premii w górnictwie i energetyce, wzrost płac rok do roku wyniósł 13,5 proc. (dane GUS - 15,8 proc.). Tym samym średnia krajowa wynosiłaby ok. 6600 zł brutto. Po wyłączeniu ze średniej ważonej branż, które odnotowały bardzo wysokie wzrosty płac, średnia wyniosłaby 6516 zł brutto. Gdyby wyłączyć informatyków, średnia ważona wyniosłaby 6280 zł brutto.

Sonda
Przeciętne wynagrodzenia. Zarabiasz mniej czy więcej?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze