Pieniądze/banknoty/monety

i

Autor: Shutterstock Bezwarunkowy dochód podstawowy

Tyle zabierają z zasiłków! Nowe kwoty wolne od potrącenia z zasiłków 2022

2022-03-17 12:56

Wyższe kwoty wolne od potrąceń obowiązują od 1 marca 2022. Dotyczą one świadczeń należnych z ubezpieczenia społecznego - zasiłku chorobowego, opiekuńczego, wypadkowego i macierzyńskiego oraz ze świadczenia rehabilitacyjnego. Kwoty wolne od potrąceń podlegają corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent.

Nowe kwoty wolne od potrącenia z zasiłków 2022

Do końca czerwca 2018 r. kwoty wolne od potrąceń stanowiły odpowiedni procent najniższej emerytury. Od 1 lipca 2018 r. określone są one kwotowo i podlegają waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent.Nowe kwoty chronione przed egzekucją prowadzoną z zasiłków z ubezpieczenia społecznego, obowiązujące od 1 marca 2022 r., podaje ZUS. Zostały one podwyższone o wskaźnik waloryzacji czyli 7 proc. Komornik zostawi na koncie dłużnika więcej pieniędzy. Kwoty wolne od potrąceń w okresie od 1 marca 2022 do 28 lutego 2023 wynoszą:

* 980, 19 zł – w przypadku sumy egzekwowanej na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności niealimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi

* 784,16 zł – w przypadku potrącania kwot nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczeń społecznych, funduszu alimentacyjnego, pomocy społecznej;

* 594,05 zł – w przypadku sumy egzekwowanej na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należności alimentacyjnej potrącanej na wniosek wierzyciela na podstawie przedłożonego przez niego tytułu wykonawczego

* 237,61 zł – w przypadku potrącania należności z tytułu odpłatności za pobyt osób uprawnionych do świadczeń w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub zakładach pielęgnacyjno - opiekuńczych.

Super Biznes Jacek Sasin

Jeśli świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek chorobowy, macierzyński, opiekuńczy czy wypadkowy przysługuje tylko za część miesiąca, wówczas istnieje konieczność wyznaczenia kwoty wolnej od potrąceń proporcjonalnie do ilości dni, za które zasiłek przysługuje, co sprowadza się do: podzielenia obowiązującej kwoty wolnej od potrąceń przez liczbę 30 i pomnożenia otrzymanego wyniku przez ilość dni, za które wypłacany jest zasiłek.

Sonda
Masz lub miałeś kiedyś kontakt z komornikiem?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze