Daniel Obajtek

i

Autor: ART SERVICE/SUPER EXPRESS Co dalej z cenami ropy i gazu?

UOKiK zgodził się na fuzję Orlen-PGNiG. W Polsce powstanie multienergetyczny gigant

2022-03-16 10:52

UOKiK wydał warunkową zgodę na połączenie PGNiG z Orlenem. Warunkiem jest zbycie spółki zależnej zarządzającej magazynami gazu należącymi do grupy PGNIG-Gas Storage Poland. Docelowo spółka trafi do spółki GAZ SYSTEM SA. Połączenie obu przedsiębiorstw pozwoli na stworzenie prawdziwego, multienergetycznego giganta, kluczowego w zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa energetycznego. - To zbilansowanie pozwoli nam byśmy byli stabilni, by ceny były stabilne i byśmy byli odporni na wszelkiego rodzaju wahania. Bo to wielkość koncernu stanowi o odporności i tylko taki koncern ma zupełnie inną pozycję w negocjacjach o zakupach ropy czy gazu - mówił niedawno prezes Orlen Daniel Obajtek.

UOKiK po szczegółowej analizie warunkowo zgodził się na fuzję Orlen-PGNiG. To przełomowa decyzja, która pozwoli na stworzenie multienergetycznego olbrzyma. Decyzja urzędu przewiduje także obowiązek zawarcia lub utrzymania z Gas Storage Poland umowy powierzającej obowiązki operatora systemu magazynowania po wyzbyciu się kontroli nad tą spółką - poinformowały też spółki. Dodano, że na realizację środka zaradczego PKN Orlen i PGNiG mają 12 miesięcy od momentu dokonania koncentracji.

Pozytywna decyzja Prezesa UOKiK została wydana pod warunkiem wykonania przez PGNiG i ORLEN środka zaradczego w postaci zobowiązania do zbycia na rzecz niezależnego inwestora kontroli nad spółką zależną Gas Storage Poland sp. z o.o. z siedzibą w Dębogórzu ("GSP") w ciągu 12 miesięcy od dnia połączenia z ORLEN w rozumieniu art. 493 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. kodeks spółek handlowych. Jednocześnie Spółka oraz ORLEN zobowiązują się m.in. do zawarcia przynajmniej na 10 lat umowy powierzającej GSP lub jej następcy prawnemu pełnienie obowiązków operatora systemu magazynowania paliw gazowych stanowiącego własność podmiotu powstałego w wyniku połączenia PGNiG i ORLEN. Obecnie GSP pełni funkcję operatora systemu magazynowania paliw gazowych w instalacjach magazynowych, które są własnością PGNiG - czytamy w raporcie PGNiG.

Ten może powstać szybciej niż się spodziewamy. Już na przełomie czerwca i lipca Orlen planuje przejąć Grupę Lotos i jak najszybciej doprowadzić ten proces do końca. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek jasno stwierdził, że chce także przyśpieszyć połączenie z PGNiG.

  - To zbilansowanie pozwoli nam byśmy byli stabilni, by ceny były stabilne i byśmy byli odporni na wszelkiego rodzaju wahania. Bo to wielkość koncernu stanowi o odporności i tylko taki koncern ma zupełnie inną pozycję w negocjacjach o zakupach ropy czy gazu - tłumaczył niedawno Obajtek.

Zgodę UOKiK prezes Orlen ocenił jako kolejny istotny krok na drodze do powstania jednego, silnego koncernu multienergetycznego, który zagwarantuje bezpieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale całego regionu.

- O tym, jak ważne jest bezpieczeństwo energetyczne przekonujemy się szczególnie wyraźnie w ostatnim czasie. Finalizacja procesu połączenia PKN ORLEN, PGNiG oraz Lotosu to szansa na to, żeby Polacy mieli dostęp do bezpiecznej energii w akceptowalnych cenach - stwierdził Obajtek. - Dzięki temu PKN ORLEN połączy się z PGNiG do końca 2022 r. Bezpieczeństwo energetyczne musi być związane z procesem transformacji energetycznej. Dlatego w ciągu ostatnich czterech lat podjęliśmy decyzję o inwestycjach w modernizację istniejących aktywów i zainicjowaliśmy nowe projekty wzmacniając nasze kompetencje w obszarze petrochemii, energetyki oraz badań i rozwoju. Dzięki temu teraz jesteśmy dobrze przygotowani do przeprowadzenia transformacji energetycznej, z korzyścią dla wszystkich zaangażowanych stron – dodał.

 O planie fuzji poinformowano jeszcze w 2020 roku. Wtedy Orlen podpisał list intencyjny ze Skarbem Państwa. To był jednak dopiero początek. Fuzja wymagała zgód korporacyjnych oraz zatwierdzenia przez organy ochrony konkurencji. Pierwszą ważną decyzję, na początku 2021 roku, podjęła Komisja Europejska, która zdecydowała, że wniosek ma rozpatrzyć prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Prezes UOKiK został uznany za najbardziej kompetentny organ do oceny skutków koncentracji na rynku krajowym. Wcześniej Komisja Europejska zezwoliła na fuzję Orlenu z Lotosem. 

- To nasz wielki sukces. Decyzja KE stanowi ważny krok w kierunku pozyskania zgody na połączenie PKN ORLEN i PGNiG. To bardzo ważne w kontekście budowy silnego koncernu multienergetycznego, który będzie znaczącym podmiotem na konkurencyjnym rynku europejskim - komentował wtedy Obajtek. Jak tłumaczył, Orlen posiada kompetencje, aby w oparciu o połączone aktywa pełnić wiodącą rolę w tym projekcie, który jest szczególnie ważny dla polskiej gospodarki.

Karpacz 2021: Daniel Obajtek

Kolejnym krokiem na drodze do budowy polskiego giganta było podpisanie czterostronnej umowy ze Skarbem Państwa o współpracy w sprawie przejęcia kontroli przez PKN Orlen nad Grupą Lotos i PGNiG. Zagwarantowana została również wiodąca rola PKN ORLEN w transakcji.

- Plan połączenia PKN ORLEN, Grupy LOTOS i Grupy PGNiG stanowi odpowiedź największych polskich koncernów paliwowo-energetycznych na nadchodzące wyzwania, ułatwiając dostosowanie się do bezprecedensowych zmian rynkowych. Firmy europejskie już jakiś czas temu skutecznie zareagowały na te wyzwania, właśnie poprzez konsolidacje. PKN ORLEN, jako lider procesu, stworzy koncern, który będzie realnie wspierać rozwój kraju i tworzenie nowych miejsc pracy. Polska gospodarka potrzebuje właściwego zarządzania jednym złożonym łańcuchem produkcyjnym o dużym potencjale do dalszego wzrostu i wykorzystania przewag konkurencyjnych - komentował wtedy Jacek Sasin, minister aktywów Państwowych.

W styczniu tego roku rządowe informacje o fuzji przedsiębiorstw trafiły do sejmowej komisji ds. służb specjalnych. Celem analizy było ustalenie wpływu połączenia przedsiębiorstw na bezpieczeństwo narodowe. Komisja zapoznała się z informacjami ministra koordynatora służb specjalnych, ministra aktywów państwowych, szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu oraz przedstawicieli zarządów spółek.

Jak ocenił przewodniczący komisji Waldemar Andzel, z perspektywy bezpieczeństwa narodowego fuzja jest korzystna dla firm i dla Polski a połącznie gwarantuje większe bezpieczeństwo energetyczne i paliwowe państwa. Zdaniem komisji, "połączona" spółka będzie miała europejski, a nawet światowy wymiar

- Oprócz fuzji z Lotosem jeszcze w tym roku dojdzie do połączenia z PGNiG, po którym nasze łączne przychody sięgną 200 mld zł rocznie, co jeszcze bardziej wzmocni naszą pozycję rynkową i możliwości negocjowania cen surowców, jak również bezpieczeństwo energetyczne Polski. Jako rozbudowujący działalność koncern multienergetyczny jesteśmy bardziej odporni na wstrząsy i mamy szersze pole do działań dywersyfikacyjnych - zapowiedział prezes Orlen w wywiadzie z "Dziennikiem Gazetą Prawną", opublikowanym 24 lutego. W tej samej rozmowie Obajtek zwrócił uwagę, że Orlen stanowi dziś ważne ogniwo w bezpieczeństwie energetycznym całego regionu: Litwy, Łotwy, Estonii, Czech.

Wybuch wojny pokazał jak ważny jest silny koncern multienergetyczny, który zwiększy bezpieczeństwo krajowej gospodarki w obszarze paliw i energii. Co zmieni połączenie PGNiG i Orlen?

Połączony koncern wzmocni pozycję w negocjacjach cenowych z kontrahentami z USA czy krajów Bliskiego Wschodu w zakresie dostaw surowców. Wymiana doświadczeń w handlu ropą, gazem ziemnym i energią elektryczną umożliwi wypracowanie najlepszych praktyk i wzrostu zysków w perspektywie długoterminowej.

- Po połączeniu skala nakładów inwestycyjnych na rozwój poszczególnych segmentów biznesowych, które będą tworzyć PKN ORLEN, Grupa LOTOS oraz PGNiG wzrośnie. W efekcie pracownicy uzyskają nowe, nieosiągalne dla nich obecnie, możliwości rozwoju kariery. Koncern będzie inwestować w zieloną energetykę, petrochemię, wodór, rozwój obszaru detalicznego. To pozwoli na wszechstronny rozwój w nowych oraz poszukiwanych i bardzo pożądanych na rynku obszarach kompetencyjnych. Umożliwi także m.in. zdobycie doświadczenia w spółkach wchodzących w skład powiększonego koncernu, także tych zagranicznych - pisał Orlen w komunikacie.

W praktyce, dla kierowców istnienie tak dużego podmiotu w Polsce powinno oznaczać stabilne ceny. Dzięki bezpośredniemu dostępowi do bazy kilkunastu milionów klientów detalicznych, całkiem realny jest w przyszłości. Dla koncernu to także oszczędności, które pozwolą na większą odporność na wahania rynkowe. W perspektywie biznesowej, połączenie PKN ORLEN z LOTOS oraz PGNIG i wcześniej z Grupą Energa, to szansa na budowę zdywersyfikowanego koncernu paliwowo-energetycznego o łącznej kapitalizacji na poziomie ok. 78 mld zł. W wyniku połączenia, powstanie Grupa o łącznych rocznych przychodach na poziomie ok. 200 mld zł i łącznym, zróżnicowanym zysku operacyjnym EBITDA, który szacowany jest na ok. 20 mld zł. To oznacza, że pod względem kapitalizacji i osiąganych wyników finansowych silny polski koncern multienergetyczny będzie dorównywał, a nawet przewyższy potencjał europejskich konkurentów.

Sonda
Czy obawiasz się drastycznych podwyżek na stacjach benzynowych?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany