PGNiG nie wysyła rachunków za gaz klientom z Małopolski. Dlaczego?

i

Autor: Pxhere

Ceny gazu

Ustawa gazowa. Mateusz Morawiecki: "Rada Ministrów uznała projekt za pilny"

2022-11-28 10:09

Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Na wstępie dokumentu przedstawionego marszałek Sejmu premier Mateusz Morawiecki podkreślił znaczenie projektu.

Rozwiązania chroniące odbiorców gazu ziemnego

"Rada Ministrów uznała projekt za pilny, ponieważ wprowadza rozwiązania chroniące odbiorców gazu ziemnego przed skutkami kryzysu na rynku energii i gazu, a proponowane regulacje powinny wejść w życie przed końcem bieżącego roku" — czytamy we wstępie pisma do marszałek Sejmu Elżbiety Witek, pod którym podpisał się premier Mateusz Morawiecki. Jak czytamy w treści projektu, w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. podmiot uprawniony stosuje w rozliczeniach z odbiorcami paliw gazowych, o których mowa w art. 62b ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo energetyczne, zwanymi dalej "odbiorcami uprawnionymi", cenę wynoszącą 200 zł 17 gr/MWh, zwaną dalej "ceną maksymalną paliw gazowych".

"Ceną maksymalną zostaną objęci wszyscy odbiorcy, którzy obecnie korzystają z ochrony taryfowej, czyli gospodarstwa domowe, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe oraz inne podmioty, które produkują ciepło lokalnie dla gospodarstw domowych w spółdzielniach, podmioty, które świadczą kluczowe usługi dla społeczeństwa, czyli m.in. jednostki opieki zdrowotnej, pomocy społecznej, podmioty systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, żłobki, kościoły czy organizacje pozarządowe" – informowała wcześniej Rada Ministrów w komunikacie.

Refundacja podatku VAT

Jednocześnie w projekcie zapisano, że osoby, które ogrzewają się gazem i spełniają kryterium dochodowe dodatku osłonowego (2100 zł dla jednoosobowego gospodarstwa domowego oraz 1500 zł/os. w przypadku gospodarstwa wieloosobowego) uzyskają dodatkowo zwrot VAT zapłaconego przy zakupie gazu. Zwrot VAT-u ma być dokonywany na podstawie faktury. "Koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej oraz stawek dystrybucji paliw gazowych dla niektórych odbiorców paliw gazowych wyniesie ok. 29 mld zł, natomiast pozostałe wydatki w wysokości 2 mld zł będą wiązały się ze zmianami w zakresie dodatku węglowego" — czytamy w ocenie skutków regulacji.

"Szacowana liczba gospodarstw domowych, którym przysługiwać będzie refundacja podatku VAT, wyniesie ok. 300 tys. Koszt tej refundacji szacowany jest na ok. 1 mld zł. Określono go na podstawie maksymalnej ceny za paliwo gazowe wynoszącej 200,17 zł/MWh, przy szacowanym zużyciu gazu ziemnego w 2023 r. przez odbiorców, o których mowa w art. 62b ustawy – Prawo energetyczne, wynoszącym w sumie 65 TWh. Przyjęto, że średni koszt paliwa gazowego ponoszony przez przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się sprzedażą paliw gazowych do odbiorców objętych ochroną taryfową wyniesie około 615 zł/MWh" — czytamy dalej.

Sonda
Czy kiedyś odłączono Ci prąd lub gaz?
Forum w Karpaczu 2022: Piotr Najbuk
Najnowsze