kredyt

i

Autor: Pixabay/nattanan23

Kredyt hipoteczny

Ustawa o kredycie hipotecznym. Sejm przyjął poprawki - co się zmieni?

2022-08-05 18:33

Sejm przyjął zgłoszone przez Senat poprawki do ustawy o kredycie hipotecznym,. Eliminują one pobieranie przez banki wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej. Czy coś jeszcze się zmieni?

Ustawa o kredycie hipotecznym. Sejm przyjął poprawki Senatu

W piątek Sejm opowiedział się za poprawkami do Senatu do ustawy o zmianie ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami oraz ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

Dwie poprawki ze strony Senatu

Senat zgłosił dwie poprawki, jedną porządkującą i drugą, która rozszerzyła zakres osób mogących liczyć na zwrot opłat także o konsumentów, którzy zaciągnęli kredyt hipoteczny przed wejściem ustawy w życie ale którzy nie mają jeszcze wpisu hipoteki do księgi wieczystej.

Co zmieni się w ustawie?

Celem ustawy przygotowanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości, jest wprowadzenie zmiany, która zapobiegnie pobieraniu przez banki wygórowanych opłat w okresie oczekiwania na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej kredyt zaciągany na zakup nieruchomości, wówczas gdy wniosek o wpis był zasadny.

Część kosztów może zostać zwrócona

Według projektodawców, w przypadku naliczenia przez bank dodatkowego kosztu kredytu, związanego z oczekiwaniem na wpis do księgi wieczystej hipoteki zabezpieczającej spłatę udzielonego kredytu, ustanawianej na rzecz tego banku, po dokonaniu wpisu opłata lub prowizja podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet innych należności obciążających kredytobiorcę.

Regulacje, straty i oszczędności

W dołączonej do projektu Ocenie Skutków Regulacji wyliczono, że po wejściu w życie nowej regulacji banki stracą rocznie ok. 438 mln zł, czyli 4,8 mld zł w ciągu 10 lat. Taką samą kwotę zaoszczędzą gospodarstwa domowe.

Zbigniew Ziobro o zmianach w ustawie o kredytach hipotecznych

Minister sprawiedliwości podkreślił na konferencji prasowej, że dzięki zmianie przepisów banki będą zobowiązane zwracać kredytobiorcom pobrane opłaty. "To są konkretne pieniądze i myślę, że wszyscy ci, których to bezpośrednio dotyczy wyraźnie odczują to w swoich kieszeniach. To jest gest w stosunku do tych Polaków, którzy znajdują się w takiej sytuacji, w tych ciężkich czasach, jeśli chodzi o wzrost kosztów kredytu" - powiedział Ziobro.

Nawiązując do przyjętych poprawek do ustawy, podkreślił, że doszło do porozumienia z opozycją w kwestii rozszerzenia przepisów na już zawarte umowy kredytowe.

Sonda
Czy jesteś zobowiązany kredytem hipotecznym?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany