Notariusz

i

Autor: Gettyimages Jeśli czynności, dla której prawo obligatoryjnie przewiduje formę aktu notarialnego, dokonamy w zwykłej formie pisemnej bez udziału notariusza, to będzie ona nieważna i nie wywoła skutków prawnych

Postepowanie spadkowe

Notariusz czy sąd? Gdzie łatwiej załatwisz spadek?

2023-09-04 5:20

Mamy dwie możliwości załatwienia spraw związanych ze spadkiem. Pierwsza możliwość to przeprowadzenie postepowania w sądzie. Spadek może też potwierdzić notariusz i wydać akt poświadczenia dziedziczenia. Wybór należy do spadkobierców. U notariusza załatwisz to zdecydowanie szybciej, ale zapłacisz więcej niż w sądzie.

Spadek – kiedy sprawę można załatwić u notariusza?

Notariusz wyda poświadczenie dziedziczenia tylko wtedy gdy jest pełna zgoda między spadkobiercami. Gdy sprawa wywołuje spory konieczne będzie rozstrzygnięcie sądu. Notarialne poświadczenie dziedziczenia można przeprowadzić w ciągu 2-3 dni. Trzeba umówić się z rejentem i dostarczyć wymagane dokumenty, takie jak odpis aktu zgonu spadkodawcy, odpisy aktów urodzenia spadkobierców, akty własności nieruchomości itd. Do załatwienia formalności wszyscy spadkobiercy muszą się stawić osobiście. W czasie spotkania w kancelarii notariusz sporządza protokół dziedziczenia z oświadczeniami spadkobierców, m.in. dotyczącymi tego, jakie osoby są spadkobiercami oraz ile testamentów pozostawił spadkodawca. Spadkobiercy składają też oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku. Notariusz sporządza również akt poświadczenia dziedziczenia. Dokument ten jest wpisywany do centralnego, elektronicznego Rejestru Spadkowego i nabiera pełnej mocy prawnej równej prawomocnemu postanowieniu sądu.

Spadek w sądzie

W sądzie wydanie prawomocnego postanowienia trwa dłużej, co najmniej kilka miesięcy. I co ważne - sprawę spadkową przeprowadzamy w sądzie właściwym dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby, która pozostawiła spadek. Jeśli nie da się tego ustalić, wtedy odpowiednim będzie sąd zgodny z miejscem, w którym znajduje się majątek spadkowy. We wniosku należy wskazać: wszystkich uczestników postępowania, po kim jest spadek, kiedy zmarł spadkodawca, podać ostatnie miejsce pobytu oraz czy spadek ma być nabyty na podstawie ustawy, czy testamentu. Wniosek może złożyć każda osoba mająca interes prawny w stwierdzeniu nabycia spadku, a więc nie tylko spadkobierca ustawowy czy testamentowy, ale też m.in. zapisobiorca czy wierzyciel spadkodawcy albo spadkobiercy. Do wniosku należy dołączyć m.in. odpis aktu zgonu spadkodawcy oraz odpisy dokumentów mogących wykazać stopień pokrewieństwa ze zmarłym i wskazać wszystkie osoby zainteresowane.

Nie ma określonego terminu, w ciągu którego sąd ma zakończyć sprawę i wydać orzeczenie końcowe.  wszystkich spadkobierców. Sąd wydaje postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku, w którym ustala, kto nabył spadek i w jakiej części. Postanowienie musi się uprawomocnić, jeśli nikt nie skarży postanowienia, uprawomocnia się po 21 dniach od wydania.

Ile zapłacimy za załatwienie spadku?

Złożenie wniosku w sądzie w przypadku, gdy sprawa dotyczy jednego spadkodawcy, to koszt 100 zł. Potwierdzenie zapłaty należy dołączyć do wniosku. Gdy uiszcza się opłatę w kasie sądu, potwierdzeniem są znaczki opłaty sądowej. 5 zł kosztuje wpis do Rejestru Spadkowego. Notarialne uznanie spadku jest droższe niż załatwienie tego drogą sądową. Protokół dziedziczenia nie może kosztować więcej niż 100 zł, opłata za akt dziedziczenia wynosi 150 zł. Notariusz może jeszcze doliczyć wynagrodzenie za przeprowadzenie dodatkowych działań na drodze sprawy spadkowej np. otwarcie i ogłoszenie testamentu czy wypis aktu notarialnego.

Sonda
Czy korzystasz z usług notariusza?
Pieniądze to nie wszystko - Sławomir Dudek
Listen on Spreaker.
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze