500 plus od lipca się zmieni. O co chodzi?

2019-02-23 13:51 WSB
500 plus
Autor: Shutterstock 500 plus

To już niemal pewne - świadczenie 500 plus trafi do jeszcze większej ilości dzieci i rodzin. O części zmian mówiła niedawno Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska. Teraz, oficjalnie, potwierdziło się na to na konwencji PiS 2019. Zgodnie z zapowiedziami ekipy rządzącej wymagania dotyczące otrzymania wsparcia z programu Rodzina 500 plus zostaną obniżone, a co za tym idzie, dostępne dla większej liczby Polaków.

Program „Rodzina 500 plus” to świadczenie, które jest wypłacane do momentu osiągnięcia przez dziecko 18 lat, jednak nie przysługuje ono wszystkim.

Co prawda wszyscy rodzice drugiego i kolejnych dzieci mają prawo do 500 plus, ale obecnie przyznanie tych dodatkowych pieniędzy na pierwsze lub jedyne dziecko uzależnione jest od spełnienia kryterium dochodowego.

Rodziny otrzymują świadczenie na pierwsze dziecko tylko wtedy, gdy przeciętny miesięczny dochód rodziny nie przekracza 800 zł netto na osobę albo 1200 zł netto na osobę, jeśli członkiem rodziny jest niepełnosprawne dziecko.

Od 1 lipca żadne kryteria dochodowe nie będą brane pod uwagę przy przyznawaniu świadczenia 500 plus. Podczas konwencji PiS 2019 dowiedzieliśmy się, że wszystkie polskie dzieci będą otrzymywać co miesiąc dodatkowe 500 złotych i te pieniądze zasilą rodzinne budżety wszystkich Polaków wychowujących dzieci. Od tego momentu wszystkie rodziny z dziećmi mogą liczyć na dodatkowe wsparcie w wysokości nawet 6 000 zł netto rocznie na dziecko.

Dodatkowo, co już wcześniej zapowiadał Elżbieta Rafalska, szefowa resortu rodziny, pracy i polityki społecznej, zmiany moją dotyczyć wypłacania świadczenia 500 plus w przypadkach występowania alimentów.

- Planujemy ograniczenie wymogu ustalenia alimentów przez osobę samotnie wychowującą dziecko do wniosków o 500 plus na pierwsze dziecko – obiecywała minister Rafalska na łamach „Faktu”. Te zmiany mają wejść w życie także jeszcze w tym roku.

Najnowsze