Nowe przepisy ZUS. Możesz dorobić na emeryturze. Przekroczysz limit, stracisz swoje pieniądze

i

Autor: Archiwum Nowe przepisy ZUS. Możesz dorobić na emeryturze. Przekroczysz limit, stracisz swoje pieniądze

Zmiany przepisów

Ważne zmiany w prawie od grudnia. Sprawdź, czego dotyczą

2023-12-01 14:43

Co zmieni się w prawie od grudnia 2023? Czeka nas szereg zmian, dotyczący m.in. limitów dorabiania do emerytury, zwiększenie władzy pierwszego zastępcy prokuratora krajowego, obowiązek posiadania publicznej skrzynki do e-doręczeń dla części obywateli, zmiany w legitymowaniu przez policję, czy w zakazie handlu.

Zmiany w limitach dorabiania do emerytur

Dla emerytów najważniejszą zmianą od 1 grudnia będą zmiany limitów dorabiania do emerytury w ZUS. Dotyczą osób, które pobierają wcześniejsze świadczenia, jak np. emerytury pomostowe i obejmują tylko tych, którzy nie osiągnęli jeszcze wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn). Pułap dotyczy części rencistów (wyłączeni są inwalidzi wojenni lub wojskowi, których niezdolność do pracy powstała w wyniku służby wojskowej).

Limity dorabiania do emerytur są zależne od 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale i są aktualizowane co trzy miesiące. W trzecim kwartale 2023 roku średnia płaca wyniosła 7194,95 zł brutto. Tym samym limit dorabiania do emerytury wyniesie w grudniu 2023 5036,50 zł (do tej pory limit wynosił 4904 zł). Przy przekroczeniu tego limitu świadczenie z ZUS będzie zmniejszone o kwotę przekroczenia, ale nie więcej niż o 794,35 zł (w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy), 595,80 zł (w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy), lub 675,24 zł (w przypadku rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba). W przypadku przekroczenia limitów dorabiania do 9353,50 zł ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia.

Zakaz handlu w niedzielę w wigilię

Ostatniego dnia listopada Senat przyjął nowelizację ustawy dotyczącej handlu w niedzielę. Nowelizacja zakłada, że gdy wigilia będzie wypadać w niedzielę, sklepy będą zamknięte. Za to mają być za to otwarte w dwie poprzedzające wigilię niedziele. Senat przyjął przepisy bez poprawek, więc pozostaje czekać na podpis prezydenta Andrzeja Dudy.

Zmiany w wylegitymowaniu przez policję

Od 8 grudnia policja przy legitymowaniu obywatela będzie mogła sprawdzać jego tożsamość przy użyciu aplikacji mObywatel. Ponadto w przypadku, gdy legitymowana osoba nie będzie miała przy sobie dowodu tożsamości, będzie można ustalić jego tożsamość nie tylko przez zdjęcie, czy opis jego wizerunku, ale też informacje takie jak nazwisko rodowe. Policja będzie weryfikować takie informacje przy użyciu baz danych, do których mają dostęp.

Ponadto policjanci będą mogli dokumentować legitymowanie w formie elektronicznej. Do tej pory musieli robić tylko w notatniku służbowym, notatce służbowej, lub notatce urzędowej. 

Obowiązek przyjmowania e-doręczeń

Do końca grudnia większość podmiotów administracji publicznej takich jak samorządy, ZUS, KRUS, NFZ, osoby zaufania publicznego (np. adwokaci, notariusze, radcy prawni, czy doradcy podatkowi), oraz podmioty wpisane do Krajowego Rejestru Sadowego będą objęte system e-doręczeń. Tym samym będą musieli posiadać publiczną skrzynkę mailową do e-doręczeń obsługiwaną przez Pocztę Polską. Tym samym od 1 stycznia 2024 roku profesjonalni pełnomocnicy mają odbierać pisma tylko przez e-doręczenia.

Termin może ulec jednak przesunięciu, gdyż wiele organizacji, w tym Związek Powiatów Polskich, czy Naczelna Rada Adwokacka apelują do rządu o przesunięcie terminu, gdyż nie zdążą przygotować się do przewidzianych w przepisach zmian.

Nowe uprawnienia prokuratora krajowego

14 grudnia w życie mają wejść w życie przepisy, które dadzą większą władzę pierwszemu zastępcy prokuratura generalnego, czyli prokuratura krajowego. Z racji na nowelizację przepisów Kodeksu postępowania cywilnego z 7 lipca 2023 roku prokurator krajowy będzie wyrażał zgodę na złożenie wniosku do sądu o przeprowadzenie kontroli operacyjnej przez policję, CBA, ABW, Służbę Kontrwywiadu Wojskowego, oraz Straż Graniczną. Za jego zgodą w przypadkach "niecierpiących zwłoki" kontrola ma być prowadzone przez CBA, CBŚ, czy policję po złożeniu wniosku do sądu, który ma pięć dni na postanowienie. Co więcej, jeśli sąd nie zgodzi się np. na podsłuch i tak będzie mógł być założony na pięć dni.

Prokurator krajowy będzie miał także prawo do udziału w procedurze zarządzania czynności operacyjno-rozpoznawczych związanych z tajemnicą bankową. Od 2018 roku prokuratorem jest Dariusz Barski, człowiek Zbigniewa Ziobry.

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber

Quiz PRL. Lektury szkolne w PRL, czyli co autor chciał powiedzieć

Pytanie 1 z 10
Bohater "Plastusiowego pamiętnika" mieszkał w:
Maria Kownacka podczas uroczystości wręczenia nagrody Orlego Pióra w Warszawie
Najnowsze