Uczniowie jednak nie wrócą do szkół po feriach

i

Autor: Getty Images

Wielkie zmiany w oświacie. Kurator będzie mógł więcej

2021-06-10 11:22

Rewolucja w oświacie. Zmiany w prawie oświatowym ograniczą kompetencje dyrektorów szkół i sprawią, że samorządom będzie trudniej zamknąć placówkę jak informuje „Rzeczpospolita”. Także przeforsowanie swojej kandydatury na dyrektora szkoły stanie się trudniejsze po wprowadzeniu przez rząd zmian w prawie oświatowym. Kurator oświatowy będzie mógł wystąpić z wnioskiem o odwołanie dyrektora nawet w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, jeśli ten nie będzie realizował zaleceń kuratora oświaty. Co jeszcze zmieni się w szkolnictwie, gdy rządowy plan zmian w oświacie zostanie zrealizowany?

Rewolucja w oświacie nadciąga wielkimi krokami. Dziennik „Rzeczpospolita” poinformował, że rząd ma w planach wielkie zmiany w prawie oświatowym. Na czym będą one polegać? To kurator oświaty ma mieć decydujący głos w prawie wyboru dyrektorów szkół, co utrudni samorządom przeforsowanie swoich kandydatów na to stanowisko. Według doniesień „Rzeczpospolitej” w komisjach konkursowych będzie zasiadać pięciu przedstawicieli. Dotąd było ich tylko trzech. W składach komisji pozostanie taka sama jak dotąd liczba przedstawicieli samorządu – trzech. Pojawią się również nowe uprawnienia dla kuratorów oświaty. Możliwe będzie wystąpienie do samorządu z wnioskiem o odwołanie dyrektora w czasie roku szkolnego bez wypowiedzenia, gdy ten nie wywiąże się z realizacji zaleceń kuratora oświaty. Zanim złożony zostanie wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego ( w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa uczniów) kurator będzie miał prawo do złożenia wiążącego wniosku o zawieszenie dyrektora. To nie wszystkie zmiany w oświacie, które rząd planuje wprowadzić.

CZYTAJ TEŻ: Polskie godło się zmieni. Jak będzie wyglądało!

Sedno Sprawy - Julia Pitera

Innym procedurom podlegać będą zajęcia prowadzone w szkole przez stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe. Zanim jeszcze się rozpoczną, dyrektor będzie musiał uzyskać pozytywną opinię kuratora oświaty. Uczestnictwo w takich zajęciach będzie zależne od pisemnej zgody rodzica lub pełnoletniego ucznia. Nim wyrażą oni zgodę dyrektor będzie musiał przedstawić cele i treści realizowanego programu takich zajęć.

Sonda
Czy maseczki w szkołach powinny być obowiązkowe?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze