Tani prąd dla przedsiębiorców

i

Autor: GettyImages Tani prąd dla przedsiębiorców - jak złożyć wniosek

Jak złożyć wniosek?

Wniosek o zamrożenie cen prądu dla firm i samorządów. Jak złożyć w PGE, Tauron i ENEA? [INSTRUKCJA]

2022-11-30 10:49

To już ostatni dzień składania wniosków o zamrożenie cen prądu! W 2023 roku tani prąd będą miały tylko te firmy, które złożą oświadczenie, w którym zadeklarują, że przysługuje im maksymalna stawka za prąd wysokości 785 zł/MWh. Oświadczenie należy złożyć do dostawców prądu, tj. PGE, TAURON i ENEA. Tłumaczymy, które firmy mogą złożyć wniosek oraz jak należy go złożyć.

Kto może korzystać z zamrożenia cen prądu?

Z maksymalnych cen prądu skorzystać mogą mikroprzedsiębiorcy, osoby prowadzące jednoosobową działalność osobową, mali i średni przedsiębiorcy, szkoły, szpitale, spółki komunalne, gminy, spółki jawne z. o. o., spółki akcyjne które nie należą do grupy mikro, małych i średnich firm, a zatrudniają średniorocznie do 250 pracowników, a ich obrót netto nie przekracza 50 mln euro.

Zamrożenie cen prądu Tauron. Wniosek można składać elektronicznie

Tauron zaoferował swoim klientom możliwość złożenia wniosku elektronicznie, za pomocą skanu lub zdjęcia. 

- Klienci TAURONA, którzy skorzystają z tej możliwości, powinni wysłać oświadczenie na adres ceny@tauron.pl. Przypominamy jednak, że musi być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym (certyfikat z e-Dowodu - czytamy w komunikacie firmy.

Jeśli uprawniony nie chce korzystać z drogi cyfrowej, może wysłać go pocztą na adres TAURON Obsługa Klienta sp. z o.o. ul. Lwowska 23, 40-389 Katowice lub osobiście w punkcie obsługi TAURON.

Zamrożenie cen prądu PGE. Wniosek w formie oświadczenia

Oświadczenie o skorzystaniu z tańszego prądu można złożyć w PGE poprzez adres mailowy serwis@gkpge.pl, ePUAP (Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej), pocztą na adres GE Obrót S.A. ul. 8-go Marca 6, 35-959 Rzeszów lub w osobiście w stacjonarnych Biurach Klienta PGE Obrót.

Zamrożenie cen prądu ENEA. Wniosek na maila i pocztą

ENEA pozwala na złożenie wniosku elektronicznie na adres ustawa@enea.pl pod warunkiem wcześniejszego wypełniania oświadczenia i podpisania go kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub przez system Elektronicznego Biura Obsługi Klienta.

Ponadto dalej istnieje możliwość złożenia wniosku w formie papierowej w Biurze Obsługi Klienta, pocztą na kopercie "Oświadczenie" na na adres Enea S.A., ul. Górecka 1, 60-201 Poznań, lub adres, który mamy zawarty w umowie.

Oświadczenie o tańszy prąd

WZÓR OŚWIADCZENIA O ZAMROŻENIU CEN PRĄD: możemy pobrać w tym miejscu.

Jeśli przedsiębiorcy nie złożą wniosku o uprawnieniu do skorzystania z niższych cen prądu do 30 listopada, już w grudniu zapłacą wyższe stawki. Zgłoszenie dokumentu po terminie będzie skutkować tym, że niższe ceny prądu zapłacimy dopiero miesiąc po złożeniu oświadczenia (czyli jeśli złożymy je w grudniu, tańszy prąd będziemy mieli w styczniu). Wielu przedsiębiorców sądzi, że to właśnie od przyszłego roku będą obowiązywać niższe stawki, tymczasem można z nich skorzystać już w ostatnim miesiącu 2022 roku.

Maksymalna cena prądu skutkuje tym, że na naszych rachunkach zapłacimy maksymalnie 785 zł za MWh, czyli 79 groszy za kWh zamiast 2 zł. Z osłony mogą skorzystać mikroprzedsiębiorcy, czyli zarówno małe spółki z o. o. z KRS, jak i te zarejestrowane w CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). Do mikroprzedsiębiorców zaliczają się spółki które zatrudniają średniorocznie nie więcej niż 10 osób, a jej obroty lub aktywa nie przekraczają 2 mln euro za dwa lata wstecz.

Pieniądze to nie wszystko. Witold Orłowski
Sonda
Czy obawiasz się coraz wyższych rachunków za prąd?
Najnowsze