Deklaracje PIT. Jak rozliczyć PIT?

i

Autor: SHUTTERSTOCK Jak rozliczyć PIT?

Wspólne rozliczenie małżonków: Jak rozliczyć podatek w Polskim Ładzie?

2022-03-01 12:27

Jednym z elementów Polskiego Ładu obowiązującego od 1 stycznia 2022, jest reforma podatkowa i wprowadzenie kwoty wolnej od podatku wynoszącej 30 tys. zł. Program przyniósł też zmiany w kwestii wspólnego rozliczania się małżonków. Para może rozliczyć się wspólnie za miniony rok podatkowy od dnia wstąpienia w związek małżeński. Wcześniej rozliczenie obowiązywało jeśli para była w związku małżeńskim przez cały rok.

Polski Ład obowiązuje od początku 2022 roku, ale zmiany dotyczące zasad wspólnego rozliczenia podatku dochodowego małżonków mają zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1 stycznia 2021 r. Małżonkowie mogą rozliczyć się wspólnie za miniony rok podatkowy od dnia wstąpienia w związek małżeński. Wcześniej rozliczenie obowiązywało jeśli para była w związku małżeńskim przez cały rok. Teraz nawet, jeżeli para wzięła ślub w grudniu 2021 r., to może się wspólnie rozliczyć za cały rok podatkowy.

Kiedy małżonkowie mogą się razem rozliczać?

Oboje małżonkowie muszą być polskimi rezydentami podatkowymi i mieć wspólność majątkową która nie ustanie w trakcie danego roku podatkowego. Jeżeli małżonkowie są w trakcie rozwodu, to nie może złożyć wspólnej deklaracji nawet za czas trwania małżeństwa. Jeżeli jedno z małżonków zmarło przed złożeniem zeznania za rok 2021, również można skorzystać ze wspólnego rozliczenia.

Co trzeba zrobić?

Mąż i żona składają wspólny wniosek w ramach zeznania rocznego. Nie muszą dokonywać dodatkowych pisemnych deklaracji przed naczelnikiem urzędu skarbowego. Nie ma również znaczenia kolejność osób, jaka zostanie podana w deklaracji w sekcjach B.1 (podatnik) oraz B.2 (małżonek) – ważne jednak, by została ona konsekwentnie zachowana przy rozliczeniu kwot i załącznikach. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy rozlicza się osobę zmarłą, wówczas ona zawsze powinna być wpisana w sekcji B.2.

100 zł na zakup dekodera. Musisz go mieć, inaczej wyłączą ci telewizję

Możliwość wspólnego rozliczenia majątkowego przysługuje parom, które będą wypełniać druki PIT-36 oraz PIT-37. Dodatkowo - żaden z małżonków nie może podlegać opodatkowaniu:

* ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (z wyjątkiem najmu prywatnego),

* podatkiem liniowym,

* na zasadach wynikających z ustawy o aktywizacji przemysłu okrętowego i przemysłów komplementarnych oraz ustawy o podatku tonażowym.

Express Biedrzyckiej - Tomasz Siemoniak: Rosja stoczyła się w czeluści
Sonda
Rozliczysz PIT elektronicznie?
Najnowsze