Trumna - zdjęcie poglądowe

i

Autor: pixabay.com Zasiłek pogrzebowy w górę?

Ile wynosi zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy w górę? Ministerstwo Rodziny ujawnia plany

2022-07-15 15:45

Zasiłek pogrzebowy stanowi zwrot poniesionych kosztów pogrzebu. O zwrot kosztów pogrzebu może do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych wystąpić nie tylko rodzina, ale także każda osoba i instytucja, która te koszty udokumentuje. Komu przysługuje zasiłek?

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek pogrzebowy przysługuje w razie śmierci: osoby mającej ustalone prawo do emerytury lub renty, osoby mającej ustalone prawo do emerytury pomostowej, ubezpieczonego, w tym ubezpieczonego z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego albo zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, osoby mającej ustalone prawo do nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, osoby, która zmarła w okresie pobierania zasiłku chorobowego albo świadczenia rehabilitacyjnego za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, członka rodziny rencisty i emeryta.

W ubiegłym roku ZUS wypłacił ponad 438 tys. zasiłków pogrzebowych na kwotę prawie 1,75 mld złotych - to o 52 tys. więcej niż w 2020 r.

Pieniądze to nie wszystko. Gertruda Uścińska

Zasiłek pogrzebowy - kwota zasiłku

Jak czytamy na internetowej stronie sejmowej w odpowiedzi na interpelację w sprawie wysokości zasiłku pogrzebowego: obecna kwota zasiłku pogrzebowego, która zgodnie z art. 80 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 504) wynosi 4000 zł, obowiązuje od dnia 1 marca 2011 r. wskutek wejścia w życie ustawy z dnia 26 listopada 2010 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1578).

W kwestii czy są planowane działania zmierzające do podwyższenia obowiązującej kwoty zasiłku pogrzebowego czytamy, że obecnie w resorcie rodziny i polityki społecznej "trwają szczegółowe analizy, dotyczące możliwości zmiany wysokości zasiłku pogrzebowego, tak by jego wysokość uwzględniała z jednej strony ponoszone koszty pogrzebu, z drugiej zaś możliwości finansowe Funduszu Ubezpieczeń Społecznych i budżetu państwa, zasilającego co roku FUS dotacją uzupełniającą poziom przychodów ze składek do poziomu wydatków na świadczenia z ubezpieczenia społecznego".

Sonda
Czy drożyzna jest dla Ciebie problemem?
Najnowsze