Jak zatrudniać pracowników sezonowych ?

i

Autor: Shutterstock

Praca sezonowa 2022. Jak zatrudniać pracowników sezonowych?

Praca sezonowa 2022: zarówno w Polsce jak i za granicą nadchodzi gorący okres dla firm z branży turystycznej, handlu i rolnictwa. Te sektory szukają dodatkowych rąk do pracy. Polacy w wakacje chętnie wybierają prace sezonowe takie jak: zbiory (np. truskawek), pracę nad morzem jak i w dużych miastach, takich jak Warszawa czy Kraków. Ważnym aspektem jest w tym przypadku możliwość zakwaterowania i rodzaj umowy. Sprawdź, jak zatrudnić pracownika sezonowego?

Jak zatrudnić pracownika do pracy sezonowej?

W kodeksie pracy nie znajdziemy definicji pracy sezonowej. Przyjmuje się, że pracownikiem sezonowym jest osoba, która wykonuje czynności zależne od pory roku czy warunków atmosferycznych, zatrudniona na dany okres. Praca taka ma z zasady charakter tymczasowy i przejściowy. Uznaje się, że do tego typu zatrudnienia odniesienie mają te same przepisy Kodeksu pracy, co w stosunku do każdego innego pracownika. Przy zatrudnianiu pracownika do pracy sezonowej na podstawie umowy o pracę, pracodawcy zawierają z nim umowę o pracę na czas określony lub na umowę cywilnoprawną. Możesz też skorzystać z agencji pracy tymczasowej.

Umowa na czas określony dla pracownika sezonowego

Umowa na czas określony charakteryzuje się odgórnie wyznaczonym terminem, w którym stosunek pracy ulegnie rozwiązaniu. Należy przy tym pamiętać, że jeśli strony zawarły tego typu umowę już trzykrotnie i planują podpisanie kolejnego, czwartego dokumentu tego samego typu, to konieczne będzie zawarcie umowy na czas nieokreślony. Również jeśli łączny czas trwania stosunku pracy na podstawie umów na czas określony przekroczy 33 miesiące, umowa o pracę automatycznie przekształca się w umowę na czas nieokreślony.

Pracownicy sezonowi zatrudnieni na umowę o pracę na czas określony mają, tak samo jak każdy inny pracownik, prawo do urlopu oraz gwarancję minimalnego wynagrodzenia 3100 zł brutto miesięcznie.

Umowa na czas wykonania określonej pracy

Zatrudnienie pracownika na czas wykonania określonej pracy zamiast na czas określony często jest dla pracodawcy korzystniejsza, ponieważ trudno przewidzieć co do dnia, kiedy np. skończy się zbiór truskawek czy innych owoców. Dlatego najczęściej wykorzystywaną formą zatrudniania pracowników sezonowych jest umowa na czas wykonania określonej pracy. Rozwiązuje się automatycznie w dniu, w którym ta praca zostanie wykonana. W umowie musisz dokładnie określić, o jaką pracę chodzi - poprzez wskazanie czynności i konkretnych zadań, które powinny zostać wykonane przez pracownika. Umowę taką możesz zawierać wiele razy, zgodnie z potrzebami firmy.

Umowa cywilnoprawna lepsza od "umowy o pracę" przy pracach sezonowych

Alternatywą dla umów o pracę są umowy cywilnoprawne - zlecenie oraz o dzieło, zawierane zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego. Ta forma umowy jest dla pracodawcy korzystniejsza, bo nie musisz m.in. prowadzić dokumentacji pracowniczej, planować i rozliczać czasu pracy czy udzielać urlopów, łatwiej jest też rozstać się ze zleceniobiorcą czy wykonawcą dzieła. Umowy cywilnoprawne są też tańsze dla pracodawcy, bo nie musisz płacić za czas choroby, urlopu czy innej płatnej nieobecności. Na tego typu umowy można zatrudniać także pracowników młodocianych, od 13 roku życia. Umowy cywilnoprawne są niejednokrotnie łatwym sposobem na uniknięcie konieczności opłacania za pracowników składek ZUS.

Praca tymczasowa - agencja pracy

Popularną formą zatrudniania pracowników sezonowych jest korzystanie z usług agencji pracy. W tej formie zatrudniania pracodawcą dla pracownika sezonowego jest agencja pracy. Agencja wypłaca wynagrodzenie i rozlicza się z zatrudnionymi pracownikami. Korzystanie z usług agencji tymczasowej nie zawsze musi oznaczać oszczędność dla firmy. Pracownik zatrudniony w agencji pracy nie może zarabiać mniej niż pracownik zatrudniony na tym samym lub podobnym stanowisku na podstawie umowy o pracę bezpośrednio z pracodawcą. Jeśli doliczyć do tego koszty związane z usługami agencji - koszt takiego pracownika może być wyższy. Ale oszczędzasz na rekrutacji i nie martwisz się się zwolnieniami lekarskimi i nieobecnościami. Ważne! Wysokość grzywny, jaką można zapłacić za wykroczenia przeciwko prawom pracownika tymczasowego wynosi od 1 000 zł do nawet 30 000 zł.

Obowiązki pracodawcy przy zatrudnieniu do pracy sezonowej

Pracodawca musi:

  • skierować pracownika na wstępne badania lekarskie lub badania sanitarno-epidemiologiczne,
  • zapewnić pracownikowi szkolenie z zakresu BHP,
  • zapewnić pracownikowi odzież i obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej,
  • poinformować pracownika o obowiązującej go dobowej i tygodniowej normie czasu pracy, w jakim terminie będzie mu wypłacane wynagrodzenie, przysługującym urlopie, długości wypowiedzenia, sposobie potwierdzania przybycia i obecności w pracy, pracy w nocy,
  • zgłosić pracownika do ubezpieczenia zdrowotnego i ubezpieczeń społecznych (w ciągu 7 dni),
  • wypłacić dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,
  • przestrzegać zasad równego traktowania.

Praca sezonowa dla młodocianych. Jakie są przepisy?

Pracę sezonową może wykonywać także pracownik młodociany, czyli osoba, która ukończyła 15 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia. Jednak tylko wtedy, gdy dany rodzaj pracy sezonowej mieści się w katalogu prac lekkich. Praca lekka nie może powodować zagrożenia dla życia, zdrowia i rozwoju psychofizycznego młodocianego, a także nie może utrudniać młodocianemu wypełniania obowiązku szkolnego. Wykaz lekkich prac określa pracodawca w regulaminie pracy po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy. Wykaz ten wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy.

Pracę sezonową mogą również wykonywać na podstawie umowy cywilnoprawnej osoby do ukończenia 16 lat. Praca ta może być wykonywana wyłącznie na rzecz podmiotu prowadzącego działalność kulturalną, artystyczną, sportową albo reklamową za zgodą przedstawiciela ustawowego albo opiekuna dziecka.

Paulina Matysiak – Pieniądze to nie wszystko
Sonda
Czy podejmiesz w tym roku pracę sezonową?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Materiał sponsorowany