KREDYT

i

Autor: KPP Piła

Czy warto nadpłacać kredyt. Wakacje kredytowe 2022

2022-07-06 12:00

Ustawa dotycząca tak zwanych "wakacji kredytowych" wydaje się być przesądzona. W związku z tym, osobom posiadającym zaciągnięty kredyt nasuwa się wiele pytań. Wśród nich pojawia się kwestia nadpłaty. Czy i jak duże korzyści może przynieść nadpłata kredytu?

Wakacje kredytowe - na czym polegają?

Ustawa z dnia 9 czerwca 2022 roku o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom przewiduje między innymi bezpłatne wstrzymanie spłaty całych ośmiu rat (czterech w 2022 roku oraz czterech w 2023 roku). Pod koniec czerwca 2022 roku Senat zgłosił swoje stanowisko w sprawie tej ustawy. 

Dla kredytobiorców istotną informacją jest to, że Senat nie przedstawił uwag na tyle istotnych, by spowodowały ograniczenie możliwości skorzystania z pomocy zaproponowanej przez Sejm. Można więc przypuszczać, że kwestia wstrzymania płatności rat odbędzie się zgodnie z pierwotnymi założeniami. Wiele osób zdecyduje się na pomniejszenie salda zadłużenia środkami dostępnymi dzięki wstrzymaniu spłaty.

Pieniądze to nie wszystko - Przemysław Litwiniuk

Senat zgłosił poprawki 

W toku prac Senat wyeliminował kilka błędów mogących w sposób negatywny wpłynąć na stosowanie nowych przepisów. Mowa o artykułach 73 i 74 pochodzących z ustawy z dnia 9 czerwca 2022 roku. Ich redakcja sugerowała, że wstrzymanie spłaty będzie dotyczyło wyłącznie kredytów hipotecznych, które zostały zaciągnięte najwcześniej 22 lipca 2017 roku. 

Podany dzień jest również datą wejścia w życie ustawy z dnia 23 marca 2017 roku o kredycie hipotecznym i o nadzorze nad pośrednikami kredytu i agentami. Dzięki poprawkom wprowadzonym przez Senat, posiadacze starszych kredytów będą mieli możliwość skorzystania ze wsparcia. Poprawki Senatu rozwiewają również wątpliwości związane ze wstrzymaniem spłaty kredytów mieszkaniowych na cele inne niż nabycie nieruchomości. 

Analiza finansowa ekspertów 

Eksperci związani z portalem RynekPierwotny.pl  zdecydowali się na analizę finansowych skutków nadpłaty - a konkretnie korzyści na które mogą liczyć osoby nadpłacające zadłużenie w czasie wstrzymania spłaty (trwającego od początku sierpnia do końca listopada bieżącego roku). Jako przykład posłużyły im dwa gospodarstwa domowe, terminowo spłacające hipoteki.

  • 1: kredyt - 300 000 złotych (udzielony w styczniu 2011 roku), okres spłaty - 25 lat, marża - 1,80%, prowizja zapłacona na wstępie - 2%, równe raty. Zamiar nadpłaty zadłużenia sumą rat z okresu sierpień-listopad 2022 roku (10 949 złotych)
  • 2: kredyt (wartość początkowa)  - 400 000 złotych (udzielony w styczniu 2021 roku), okres spłaty - 30 lat, marża - 2,20%, prowizja zapłacona na wstępie - 2,50%, równe raty. Zamiar nadpłaty zadłużenia dumą rat z okresu sierpień-listopad 2022 roku (14 579 złotych)

Nadpłata kredytu - ile uda się zaoszczędzić?

Na potrzeby wyliczeń eksperci portalu RynekPierwotny.pl przyjęli kilka potencjalnych parametrów: tempo wzrostu oprocentowania kredytów - do końca 2022 roku - 0,40 punktu procentowego miesięcznie,  szybkie spadki oprocentowania będą trwały do maja 2024 roku. Następnie średnie oprocentowanie kredytu (do końca okresu spłaty) wyniesie dla przykładu oznaczonego (1) - 4,60% a dla przykładu oznaczonego (2) - 4,90% - poinformowali eksperci na stronie Interia.pl.

Uwzględniając wszystkie założenia wychodzi, że suma płatności na rzecz banku, dzięki nadpłacie spadnie o:

  • (1): 23 879 złotych; nadpłata - 10 949 złotych (oszczędność dla kredytobiorcy - 12 930 złotych)
  • (2): 36 928 złotych; nadpłata - 14 579 złotych (oszczędność dla kredytobiorcy - 22 349 złotych) 
Sonda
Czy skorzystasz z wakacji kredytowych?

Wstrzymanie spłaty rat - czy okaże się pomocne?

Eksperci portalu RynekPierwotny.pl zaznaczają, że są to spore oszczędności, natomiast nie ma znaczącej różnicy między tym rozwiązaniem a nadpłatą kredytu w innych okolicznościach. Tłumaczą, że atutem "ustawowego wstrzymania spłaty" będzie pewnego rodzaju uwolnienie środków, które można wykorzystać do redukcji długu.

Eksperci zwracają również uwagę, że wyniki bazują na pewnych założeniach - między innymi poziom oprocentowania (który można jedynie prognozować). Ostateczne korzyści z nadpłaty będą znane dopiero po zakończeniu okresu kredytowania (mając na względzie specyfikę kredytów hipotecznych w Polsce).

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze