Program mieszkanie bez wkładu własnego

i

Autor: Shutterstock Program mieszkanie bez wkładu własnego

Mieszkanie bez wkładu własnego. Czy będzie ci się należeć?

2022-05-10 16:49

Program mieszkanie bez wkładu własnego, to część Polskiego Ładu i wchodzi w życie niebawem, bo już 27 maja. Założeniem programu było ułatwienie dostępu Polakom do kredytów mieszkaniowych poprzez brak konieczności wniesienia wkładu własnego. Gwarancje spłaty kredytu udzieli Bank Gospodarstwa Krajowego. Sprawdziliśmy, kto może skorzystać z programu.

Kredyt bez wkładu własnego. Dla kogo jest ten program?

Jak podkreśla Ministerstwo Rozwoju i Technologii, program kierowany jest do osób, których zarobki pozwalają na spłatę kredytu na mieszkanie, ale brakuje im środków na wkład własny. W ten sposób ma zostać zlikwidowana bariera w postaci braku środków na wkład własny, potrzebny do uzyskania kredytu hipotecznego. Program dotyczy zarówno zakupu mieszkania, jak i budowy domu.

Trzy główne grupy osób, dla których jest przeznaczony program, to ci którzy chcą kupić pierwsze mieszkanie z rynku pierwotnego, ci którzy szukają na ryku wtórnym, społecznym, oraz te, które chcą wybudować własny dom. Jak podkreśla MRiT program jest przeznaczony zarówno dla singlów, par, małżeństw, jak i rodzin z dziećmi.

Pieniądze to nie wszystko - Krzysztof Pietraszkiewicz

Program mieszkanie bez wkładu własnego. Jakie warunki trzeba spełnić?

Aby skorzystać z programu, kredytobiorca, oraz członkowie jego gospodarstwa domowego nie mogą być właścicielami innego mieszkania. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy w jego skład wchodzi dwoje, lub więcej dzieci. W przypadku rodzin z dziećmi mogą posiadać jedno mieszkanie, ale nie większe niż 50 m2 w przypadku dwójki dzieci, 75 m2 przy trójce dzieci, i 90 m2 przy czwórce dzieci. Limitu metrażu nie ma w przypadku rodzin z pięcioma, lub większą ilością dzieci.

O udział w programie mogą ubiegać się także osoby będące w związku nieformalnym, które wychowują wspólnie dziecko/dzieci. W przypadku braku dzieci i związku nieformalnego, o udział w programie można ubiegać się jako jednoosobowe gospodarstwo domowe. Ponadto ustawa nie określa limitu wiekowego beneficjenta. Z programu mogą skorzystać także obcokrajowcy, jeśli np. prowadzą gospodarstwo domowe poza terytorium RP z osobą posiadającą obywatelstwo Polskie. 

Sonda
Czy kredyt na mieszkanie bez wkładu własnego to dobry pomysł?

Program mieszkanie bez wkładu własnego. Jak działa?

Program obejmie gwarancje wkładu własnego nie mniejszą niż 10 proc. i nie większą niż 20 proc. wydatków, na które zaciągnięty jest kredyt. Ponadto kredyt może być udzielony minimalnie na 15 lat i tylko w Polskiej walucie. Kwota udzielonej gwarancji nie może być wyższa niż 100 tys. Wniosek o udzielenie kredytu bez wkładu własnego będzie można złożyć tylko do banków, które zawarły odpowiednią umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. 

W programie znalazł się również system spłat rodzinnych. W przypadku, gdy kredytobiorcy poszerzy się rodzina o drugie dziecko, państwo spłaci 20 tys. zł kredytu. W przypadku trzeciego, lub kolejnego, spłata to 60 tys. zł.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze