Rodzina z dziećmi

i

Autor: Shutterstock

Polski Ład. Stracić mogą też rodziny z dziećmi

2022-01-17 12:46

Podatkowa pułapka na rodziców? Jak podaje "Rzeczpospolita" mogą zapłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych. "Rodziny 4+, zamiast zyskać na nowej uldze, mogą dopłacić nawet kilkanaście tysięcy złotych podatku, gdy jedno z dorosłych dzieci zarobi niewiele ponad 3 tys. zł" — pisze "Rzeczpospolita". Polski Ład wprowadza kilka ulg, które pozwolą zaoszczędzić na PIT. Skorzystają m.in. rodzice z czwórką dzieci, którzy mogą zarabiać bez podatku do 231 tys. zł rocznie. Rodzice mogą jednak stracić do niej prawo. Wystarczy, że jedno z dzieci jest pełnoletnie i uzyska dochód przekraczający 3089 zł rocznie.

Jeśli rodzice korzystali z tej ulgi w ciągu roku, w zależności od swoich dochodów będą musieli zwrócić nawet kilkanaście tysięcy złotych. Resort finansów w poradniku dedykowanym uldze dla rodzin 4+ wyjaśnia, że jeżeli rodzice przestają spełniać warunki uprawniające do stosowania ulgi (np. jedno z czworga dzieci, pełnoletnie uzyskało w roku podatkowym z pracy na etacie dochody powyżej 3089 zł), należy poinformować o tym pracodawcę lub zleceniodawcę. Po otrzymaniu takiej informacji przestanie on stosować ulgę najpóźniej od następnego miesiąca.

W myśl przepisów zwolnione od podatku dochodowego zostają przychody (każdego z rodziców oddzielnie) do wysokości 85 528 zł. Rodzice, którzy rozliczają się na zasadach ogólnych (według skali podatkowej), będą mogli też korzystać z 30 tys. zł kwoty wolnej. Z szacunków Ministerstwa Finansów wynika, że z ulgi może skorzystać 110 tys. rodziców. Mogą na tym zyskać łącznie nawet 335 mln zł.

Polski Ład – czy jest to rewolucja podatkowa i społeczna

Komu przysługuje ulga?

Ulga przysługuje podatnikowi w związku z wychowywaniem dzieci:

  • małoletnich, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów
  • pełnoletnich, otrzymujących zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, bez względu na wysokość ich rocznych dochodów
  • pełnoletnich do ukończenia 25. roku życia, uczących się

Podatnik skorzysta z ulgi, jeśli dzieci pełnoletnie do ukończenia 25. roku życia, uczące się, w roku podatkowym nie stosowały na przykład przepisów dotyczących 19 proc. podatku liniowego lub nie uzyskały dochodów opodatkowanych według skali podatkowej lub 19 proc. podatkiem z odpłatnego zbycia papierów wartościowych w łącznej wysokości przekraczającej 3089 zł.

Sonda
Czy zyskasz na Polskim Ładzie?

Ile zyska rodzina?

Ministerstwo Finansów wylicza, że rodzina 2+4, w której małżonkowie zarabiają wspólnie 11 500 zł brutto miesięcznie, zyska rocznie aż 8 945 zł. Małżonkowie nie dość, że nie zapłacą ok. 2 000 zł podatku, który płacili przed reformą, to jeszcze dostaną od państwa ok. 6 900 zł (zwrot niewykorzystanej ulgi na dzieci) - wyjaśnia resort. Z kolei rodzina 2+4, gdzie jeden z małżonków zarabia 10 tys. zł brutto, a drugi nie pracuje (wychowuje dzieci), zyska rocznie 8018 zł.

Ulga dla rodzin 4+ może być zastosowana już w trakcie roku, ale ostateczne jej rozliczenie nastąpi w zeznaniu rocznym. Aby pracodawca lub zleceniodawca przy obliczaniu zaliczki na podatek mógł stosować ulgę dla rodzin 4+, należy złożyć stosowne oświadczenie na piśmie

Najnowsze