Adam Glapiński

i

Autor: Marek Kudelski/SUPER EXPRESS

NBP

NBP ujawnił strategię na 2023. Czeka nas załamanie gospodarki i gigantyczna inflacja?

2022-09-26 18:38

W "Założeniach polityki pieniężnej na rok 2023" Rada Polityki Pieniężnej utrzymała dotychczasową strategię polityki pieniężnej Narodowego Banku Polskiego. Głównym ustawowym celem polityki pieniężnej pozostaje zapewnienie stabilności cen. Jednocześnie polityka pieniężna będzie prowadzona w taki sposób, aby sprzyjać utrzymaniu zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz stabilności systemu finansowego.

Czeka nas kryzys i drożyzna?

"NBP będzie nadal wykorzystywał strategię średniookresowego celu inflacyjnego na poziomie 2,5% z symetrycznym przedziałem odchyleń o szerokości ±1 punktu procentowego. Podstawowym instrumentem polityki pieniężnej pozostaną stopy procentowe NBP. Polityka pieniężna będzie nadal realizowana w warunkach płynnego kursu walutowego. NBP nie wyklucza jednak interwencji na rynku walutowym. Zakres, sposób oraz skala wykorzystywania przez NBP instrumentów polityki pieniężnej będą uwzględniać w elastyczny sposób występujące uwarunkowania jej prowadzenia, w tym w szczególności uwarunkowania rynkowe oraz następstwa ekonomiczne pandemii COVID-19 i zbrojnej agresji Rosji na Ukrainę" - czytamy w komunikacie.

Z najnowszego raportu wynika, że podstawowym instrumentem polityki pieniężnej w 2023 r. będą stopy procentowe NBP. Dziś przyprawiają one o zawrót głowy wielu Polaków. Zatem wszystko wskazuje na to, że w kolejnym roku śledzenie ich z wielkim niepokojem wciąż będzie aktualne.

Jaki może być poziom inflacji i jakie PKB w 2023?

Czy sterując wysokością stóp procentowych, uda się w końcu okiełznać rozpędzoną inflację? Dostępne prognozy wskazują na ryzyko pogorszenia się globalnej koniunktury w II połowie 2022 r. oraz na możliwość wyraźnego spowolnienia wzrostu PKB na świecie w 2023 r., które będzie oddziaływać w kierunku spadku cen surowców. W efekcie, obecnie oczekuje się, że po silnym wzroście inflacji w 2022 r., w 2023 r. – wraz z wygasaniem czynników obecnie ją podwyższających i osłabieniem aktywności gospodarczej – inflacja powinna zacząć się obniżać, choć w wielu gospodarkach wciąż będzie kształtować się powyżej celów inflacyjnych banków centralnych.

Aktualne prognozy wskazują, że w II połowie 2022 r. oraz w 2023 r. – po okresie silnej odbudowy aktywności gospodarczej w poprzednich kwartałach – dynamika PKB wyraźnie się obniży. Koniunktura krajowa będzie kształtować się pod wpływem negatywnego szoku podażowego związanego ze wzrostem cen surowców energetycznych i rolnych na rynkach światowych oraz z utrzymującymi się zaburzeniami w globalnych łańcuchach dostaw.

Pieniądze to nie wszystko Barbara Socha (21.09)
Sonda
Czy Adam Glapiński powinien zostać na stanowisku szefa NBP?
Najnowsze