ZUS

i

Autor: SHUTTERSTOCK Nowa ulga dla przedsiębiorców

Składki ZUS 2022: zawiesiłeś składkę chorobową ZUS? Wznowienie opłat nie wystarczy! Zobacz jak odzyskać prawo do zasiłku chorobowego

2022-05-27 11:48

Sam opłacasz składki do ZUS i zmuszony przez pandemię i gigantyczną inflację, przestałeś opłacać ubezpieczenie chorobowe? Aby znów mieć prawo do świadczenia nie wystarczy wznowienie opłacania składek. ZUS informuje, co zrobić, by prawo do chorobowego przywrócić. Po ustaniu dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego można do niego przystąpić tylko przez nowe zgłoszenie do ZUS. Objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym następuje tylko na podstawie zgłoszenia złożonego na dokumencie ZUS ZUA. Nie jest już możliwe objęcie tym ubezpieczeniem na podstawie tzw. wniosku dorozumianego - gdy składki za dany miesiąc są opłacone rozliczone w ustawowym terminie.

Składka chorobowa do ZUS - jak przywrócić prawo do ubezpieczenia

Jak podaje ZUS, osoba, która zgłosiła się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z pozarolniczej działalności lub współpracy przy tej działalności i równocześnie jest zatrudniona na podstawie umowy o pracę w niepełnym wymiarze czasu pracy musi pamiętać, że dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od dnia, w którym ustanie obowiązek ubezpieczeń emerytalnego i rentowych z prowadzonej działalności lub współpracy. Tak się stanie od pierwszego dnia miesiąca, za który podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ze stosunku pracy (w przeliczeniu na okres miesiąca) wyniesie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę (w 2022 r. – 3010 zł). Wtedy przedsiębiorca nie podlega w danym miesiącu obowiązkowi ubezpieczeń społecznych z prowadzonej działalności, a w konsekwencji jego dobrowolne ubezpieczenie chorobowe wygasa. Osoba prowadząca działalność może przystąpić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego od kolejnego miesiąca tylko na podstawie nowego zgłoszenia do ubezpieczeń (na formularzu ZUS ZUA). 

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem następuje co do zasady od dnia przekazania zgłoszenia do ZUS. Jeśli jednak zgłoszenie do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych nastąpi w ciągu 7 dni od powstania obowiązku tych ubezpieczeń, to objęcie dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym nastąpi od dnia wskazanego w zgłoszeniu. Od stycznia 2022 r. nie obowiązuje już zasada obejmowania dobrowolnym ubezpieczeniem na podstawie tzw. wniosku dorozumianego, tj. na podstawie terminowo rozliczonej i opłaconej składki. 

Składka ZUS zawieszenie - przykład z życia wzięty

Pani Maria prowadzi działalność gospodarczą od maja 2021 roku. Z działalności zgłosiła się do obowiązkowych ubezpieczeń emerytalnego i rentowych oraz do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego w ZUS. Od 1 lutego 2022 r. pani Maria zatrudniła się dodatkowo na podstawie umowy o pracę w wymiarze 4/5 etatu, z miesięcznym wynagrodzeniem 2800 zł. Po zawarciu umowy o pracę nadal podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu z działalności gospodarczej. 

W kwietniu 2022 r. pani Maria otrzymała od pracodawcy premię w wysokości 300 zł. Z tego powodu podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne z umowy o pracę za kwiecień 2022 r. przekroczyła kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę.  Oznacza to, że pani Maria w kwietniu 2022 r. nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym z działalności gospodarczej. Od 1 kwietnia 2022 r. wygasa również jej dobrowolne ubezpieczenie chorobowe. Pani Maria powinna wyrejestrować się z ubezpieczeń społecznych od 1 kwietnia 2022 r. i ponownie zgłosić do nich od 1 maja 2022 r. Jeśli chce kontynuować dobrowolne ubezpieczenie chorobowe, powinna to zaznaczyć w składanym zgłoszeniu. Jeśli pani Maria przekaże zgłoszenie do ZUS do 8 maja, to będzie objęta dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym od 1 maja 2022 r. 

Tańczące z Promocjami 26.04.22
Sonda
Czy zdarzyło Ci się symulować chorobę, aby otrzymać zwolnienie chorobowe?
Grupa ZPR Media sprzeciwia się głoszeniu opinii noszących znamiona mowy nienawiści przepełnionych pogardą czy agresją. Jeśli widzisz komentarz, który jest hejtem, powiadom nas o tym, klikając zgłoś. Więcej w REGULAMINIE
Najnowsze