Wypłata 13. emerytury 2022 i Wypłata 14. emerytury 2022

i

Autor: SHUTTERSTOCK Prezydent podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych

Nowe emerytury z podpisem prezydenta Dudy! Kto szybciej otrzyma emeryturę?

2022-04-06 15:18

Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Nowe przepisy umożliwią zawnioskowanie o to świadczenie jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy. Ponadto zmiany przewidują rozszerzenie kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. Emerytura pomostowa to świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Jest ono skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Przygotowana przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej nowelizacja ma wprowadzić korzystne zmiany dla osób zamierzających starać się o przyznanie emerytury pomostowej. Zmiany mają uchronić osoby wnioskujące o emeryturę pomostową przed utratą pracy w sytuacji, gdyby nie spełniała niezbędnych warunków do jej ustalenia. W nowelizacji ustawy zapisano, że emerytura pomostowa będzie przyznawana osobom, które o nią wystąpią przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełniają pozostałe warunki niezbędne do jej uzyskania. W takiej sytuacji świadczenie nie będzie jeszcze wypłacane – prawo do emerytury pomostowej ulegnie zawieszeniu.

Ponadto – zgodnie z nowelą – rozszerzone zostaną kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe przepisy pozwolą PIP na merytoryczną ocenę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Tańczące z Promocjami 31.03.22

Wysokość emerytury pomostowej

Na emeryturę pomostową może liczyć osoba urodzona po 31 grudnia 1948 roku. Wysokość emerytury pomostowej zależy od środków zgromadzonych w wyniku składek oraz początkowego kapitału. Jej wysokość nie może być niższa niż najniższa emerytura wypłacana w Polsce. W 2022 roku jest to 1338,44 zł brutto, co daje na rękę 1217,98 zł.

Emerytura pomostowa obliczana jest poprzez podzielenie podstawy przed średnią długość życia dla osób w wieku 60 lat. Świadczenie tego typu obowiązuje do momentu spełnienia warunków przejścia na standardową emeryturę. Warto pamiętać, że będąc na emeryturze pomostowej, można dorabiać.

Sonda
Ile powinna wynosić GODNA emerytura?
Najnowsze