PIT

i

Autor: SHUTTERSTOCK Rządowa propozycja obniżenia podatku dochodowego

PIT - do kiedy rozliczyć? Czasu coraz mniej!

2022-04-06 11:59

Deklaracje PIT składamy najpóźniej do końca kwietnia. Jednak w tym roku sprawa robi się skomplikowana, bo ostatni dzień miesiąca przypada na sobotę. Co to oznacza dla podatnika? Dodatkowy czas na składanie rozliczeń! Sprawdź do kiedy należy złożyć deklarację oraz jakie druki należy wysłać do Urzędu Skarbowego.

Zeznania PIT składamy zawsze do końca kwietnia. W 2022 roku ostatni dzień tego miesiąca to sobota. Zgodnie z art. 12 par. 5 ordynacji podatkowej, jeżeli ostatni dzień terminu przypada na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień po dniu lub dniach wolnych od pracy, chyba że ustawy podatkowe stanowią inaczej. Oznacza to, że ostatnim dniem na składanie tegorocznych PIT-ów będzie 2 maja 2022. Jest to poniedziałek.

Jak podał w ubiegłym tygodniu resort finansów podatnicy złożyli już około 3,8 mln deklaracji przygotowanych dla nich przez Krajową Administrację Skarbową (KAS) w usłudze Twój e-PIT. Ministerstwo przekonuje, że Twój e-PIT to najprostszy sposób na rozliczenie podatku za 2021 rok.

Marek Zuber: Zniesienie PIT-u dla emerytów lepsze niż trzynasta emerytura [Super Raport]

Jakie druki złoży?

W związku z tym, że 2 maja 2022 roku kończy się sezon składania rocznych rozliczeń podatku PIT za 2021 rok należy złożyć deklaracje podatkowe właściwe dla podatku dochodowego od osób fizycznych. O jakie deklaracje chodzi?

Deklaracja PIT-37 służy rozliczaniu dochodów osób uzyskanych na podstawie umowy o pracę bądź również umów cywilnoprawnych. Deklarację PIT-37 można wysłać w sposób elektroniczny za pośrednictwem programów do rozliczeń PIT lub rządowej usługi Twój e-PIT. Deklaracja PIT-36 dedykowana jest osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (skala podatkowa).

Sonda
Rozliczysz PIT elektronicznie?

Deklaracja PIT-36L dedykowana jest dla podatników, którzy opodatkowali swoje dochody podatkiem liniowym. Deklaracja PIT-38 jest specyficzną deklaracją podatkową skierowaną wyłącznie do podatników, którzy w 2021 roku uzyskali prywatnie (poza działalnością gospodarczą) przychody z tytułu odpłatnego zbycia papierów wartościowych, udziałów w spółkach mających osobowość prawną, czy odpłatnego zbycia innych, pochodnych instrumentów finansowych.

Deklaracja PIT-39: Podatnicy dokonujący rozliczenia przychodu z tytułu zbycia prywatnie nieruchomości i realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomościami. Warto pamiętać, że deklaracji PIT-39 nie składa się w trakcie roku, lecz po jego zakończeniu, nawet jeżeli nieruchomość zbyto w jego trakcie.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze