Węgiel kamienny

i

Autor: Wikipedia Węgiel kamienny

Pakiet klimatyczny. Ile Polska zapłaci za odejście od węgla?

2022-01-09 19:58

Szokujący materiał autorstwa wicepremiera Jacka Sasina został zaprezentowany na nieformalnej Radzie Ministrów. Wynika z niego, że średnio każdy Polak zapłaci ekstra 23 tys. zł. więcej za to, że Komisja Europejska (KE) chce jeszcze bardziej ograniczyć emisję gazów cieplarnianych. Nowy cel redukcji gazów cieplarnianych do 2030 r. zwiększono bowiem z 40 proc. do 55 proc.

W przeliczeniu na czteroosobową rodzinę koszt dekarbonizacji w trakcie dekady 2021-2030 wyniesie ok. 280 tys. zł – za tyle można nabyć na rynku wtórnym dwupokojowe mieszkanie w Łodzi, Katowicach, Białymstoku czy Lublinie. Różnica dla Polski pomiędzy całkowitym kosztem dekarbonizacji do 2030 r., a środkami możliwymi do uzyskania z UE oraz systemu EU ETS (luka finansowa) wyniesie ok. 1,2 bln zł - wyliczają analitycy Pekao.Realizacja pakietu w obecnym kształcie wiązać się będzie z ogromnym kosztem dla Polski. Kwota ta może sięgnąć 2,4 biliona zł do 2030 r. i stanowi o ok. 900 mld zł więcej względem scenariusza redukcji emisji o 40 proc. (Fit for 40). Zatem łączny koszt na każdego obywatela Polski wyniesie ok. 64 tys. zł (z czego 23 tys. zł będą wynikać z zaostrzenia celów redukcyjnych zgodnie z pakietem Fit For 55) - czytamy w raporcie "Wpływ pakietu Fit for 55" z grudnia ubiegłego roku przygotowanego przez analityków Pekao.  

Pakiet Fit for 55 to główne narzędzie realizacji celu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55 proc. do 2030 r. względem poziomu emisji z 1990 r. oraz osiągnięcia neutralności klimatycznej w perspektywie 2050 r. 

Ok. 1 biliona zł to kwota całkowitych wydatków wymaganych na inwestycje w celu dekarbonizacji zgodniej z celami Fit for 55 w sektorze energetycznym. Z tego ok. 200 mld zł stanowią dodatkowe inwestycje wynikające z zaostrzenia celu z Fit for 40 na Fit for 55 - wyliczają eksperci z banku. 

Dr Hamankiewicz nie ma złudzeń: Górnicy powinni przestać zjeżdżać pod ziemię

To będzie znacząco oddziaływać na gospodarstwa domowe. Analitycy wskazują, że przyjęcie pakietu spowoduje konieczność poniesienia dodatkowych kosztów (względem redukcji emisji o 40 proc.) przez gospodarstwa domowe w kwocie 284 mld zł do 2030 r. Z kolei całościowy koszt dekarbonizacji dla tych gospodarstw w związku z Fit For 55 oszacowany został na kwotę 744 mld zł.

W listopadzie ubiegłego roku, na szczycie klimatycznym w Glasgow, Polska zobowiązała się do odejścia od węgla kamiennego do 2049 roku – o czym informowała Anna Moskwa minister klimatu i środowiska. Co ciekawe, deklaracji nie podpisały największe gospodarki świata, które konsumują najwięcej węgla, a przez to emitują najwięcej CO2. Należą do nich: Chiny, Indie, Australia i USA.

Jak wyliczył Adam Guibourgé-Czetwertyński wiceminister w resorcie klimatu i środowiska koszty ewentualnego osiągnięcia neutralności klimatycznej przez Polskę są znacząco wyższe niż średnia dla państw UE i mogą oznaczać konieczność dodatkowych inwestycji rzędu 1-3 proc. PKB, co przekłada się na inwestycje rzędu nawet 400 mld euro (w okresie 2021-2050). To równowartość 1,8 biliona złotych przy obecnym kursie euro (4,56 zł.).

Wedle porozumienia udział węgla w produkcji energii elektrycznej w Polsce ma zmaleć z obecnych 70 procent do 13 procent w 2030 roku, przy zachowaniu bezpieczeństwa energetycznego.

Tymczasem dwa miesiącu po podpisaniu deklaracji klimatycznych w Glasgow (listopad 2021 r.), wszystkie największe światowe gospodarki zwiększają wydobycie węgla, bowiem wzrasta skokowo zapotrzebowania na węgiel w energetyce. A zapotrzebowanie rośnie z powodu gigantycznych podwyżek cen gazu i w konsekwencji cen energii z gazu. Przypomnijmy, że Polska produkuje z węgla blisko 70 proc. energii.

Katowicki oddział Agencji Rozwoju Przemysłu (ARP) informuje, że w ciągu pierwszych 11 miesięcy ub. roku wielkość wydobycia węgla wyniosła 50,1 mln ton, wobec 49,4 mln ton w analogicznym okresie 2020 r. Sprzedano natomiast 53,2 mln ton (47,9 mln ton w 2020 r.) .

W obliczu drastycznego wzrostu cen gazu, większość gospodarek europejskich również posiłkuje się zwiększeniem produkcji energii z węgla, choćby importowanego, co jest konsekwencją polityki likwidacji kopalń w Unii Europejskiej. Produkcja energii elektrycznej z węgla w skali świata wzrosła w ub. roku o blisko 9 proc., a zwiększenie wydobycia węgla planują w tym roku m.in. Australia i Chiny.

Sonda
Czy uważasz, że elektrownia atomowa to dobry pomysł?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze