PPK

i

Autor: Shutterstock (2) PPK

System emerytalny

Nowa emerytura Polaków. Czy pieniądze z PPK można odziedziczyć?

2023-03-10 4:26

W przypadku śmierci uczestnika PPK, zgromadzone przez niego oszczędności nie przepadają. Podlegają one dziedziczeniu. To, komu przypadną po śmierci uczestnika PPK, możesz je również podzielić pomiędzy krewnych co wynika z ustawy o PPK. Co przewidują jeszcze przepisy na wypadek śmierci współmałżonka?

PPK a dziedziczenie. Postępowanie spadkowe jest niepotrzebne

Anna Puszkarska, ekspertka PFR z portalu PPK wyjaśnia, że w przypadku śmierci uczestnika PPK, zgromadzone przez niego oszczędności nie przepadają. Uczestnik ma wpływ na to, do kogo trafią. Jeżeli wskaże osoby uprawnione instytucji finansowej, to otrzymają one środki z jego rachunku PPK bez przeprowadzania postępowania spadkowego.

Uczestnik PPK, wskazując osoby uprawnione, może określić ich udział w otrzymywanych środkach. Jeżeli tego nie zrobi, a wskaże kilka osób, uważa się, że udziały tych osób są równe - podkreśla Anna Puszkarska, i dodaje, że ustawa przewiduje możliwość, że środki z PPK po zmarłym mogą trafić do kogoś z rodziny (np. małżonka, dziecko, brata, siostrę, kuzyna, kuzynkę itp.), ale może też zdecydować, że po jego śmierci jego oszczędności zgromadzone na rachunku PPK otrzymają osoby w ogóle z nim niespokrewnione (np. przyjaciele).

Dziedziczenie środków z PPK. Co ze wspólnotą majątkową?

Ekspertka wyjaśnia, że w przypadku śmierci uczestnika PPK ważne jest, czy pozostawał w związku małżeńskim, a jeśli tak, to czy środki zgromadzone na jego rachunku PPK należały do majątku wspólnego małżonków. Jeżeli w chwili śmierci uczestnik PPK pozostawał w związku małżeńskim, instytucja finansowa dokonuje wypłaty transferowej połowy środków z jego rachunku PPK na rachunek PPK, IKE lub PPE małżonka zmarłego uczestnika PPK - w zakresie, w jakim te środki stanowiły przedmiot małżeńskiej wspólności majątkowej. Możliwy jest również zwrot tych środków w formie pieniężnej - wyjaśnia ekspertka.

Przykładowo jeżeli uczestnik PPK w chwili śmierci był żonaty i łączyła go z żoną małżeńska wspólnota majątkowa. Środki na jego rachunku PPK były przedmiotem tej wspólnoty. Jako osobę uprawnioną do środków zgromadzonych na rachunku PPK uczestnik ten wskazał współmałżonka. Oznacza to, że to on dostanie 100 proc. oszczędności z rachunku PPK swojego zmarłego, bez konieczności przeprowadzania postępowania spadkowego.

Jak zaznacza Puszkarska, jeżeli jednak wskazana osoba umrze przed uczestnikiem PPK, w takim przypadku udział, który był przeznaczony dla tej zmarłej osoby, przypada w równych częściach pozostałym osobom wskazanym przez uczestnika PPK, chyba że uczestnik zadysponuje tym udziałem w inny sposób.

Kwoty otrzymane przez małżonka zmarłego uczestnika PPK lub osoby uprawnione są zwolnione z podatku dochodowego. Nabycie w drodze dziedziczenia środków z PPK nie podlega podatkowi od spadków i darowizn.

Pieniądze to nie wszystko Marlena Maląg
Sonda
Korzystasz z PPK?
Listen on Spreaker.
Najnowsze