Podatek

i

Autor: SHUTTERSTOCK Podatek

System podatkowy w Polsce

Progi podatkowe w 2022 i 2023 r. Ile wynoszą i co zmienił Polski Ład?

2022-10-19 13:41

Polski Ład wprowadził zamieszanie nie tylko w polityce ale również w systemach podatkowych, które dotyczą znacznej liczby Polaków. Większość osób wciąż ma wątpliwości związane z systemem progów podatkowych - co zmieniło się po 1 lipca 2022 roku oraz czy da się uniknąć przekroczenia danego progu?

Progi podatkowe 2022/2023

Progi podatkowe to kwoty dochodu, po przekroczeniu których musimy zapłacić wyższy podatek PIT. Dotyczą każdego, kto rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych na zasadach ogólnych (mówiąc inaczej: według skali podatkowej). Chodzi więc m.in. o pracowników, osoby zarabiające na umowach cywilnoprawnych, emerytów, przedsiębiorców, którzy zdecydowali się na taki sposób opodatkowania. Im wyższe dochody, tym większe prawdopodobieństwo przekroczenia progu i zapłacenia wyższego podatku - wyjaśnia "Dziennik Gazeta Prawna".

Kwota wolna od podatku

Pierwszy próg podatkowy to kwota wolna od podatku. Podatek płacimy w momencie, gdy przekroczymy "kwotę wolną" - w przypadku, gdy zarobiliśmy mniej w ogóle nie płacimy podatku PIT. Do końca 2021 r. kwota wolna była niska i uzależniona od sytuacji dochodowej danego podatnika(od 0 zł do 8 tys. zł, dla większości podatników było to 3091 zł). Po wprowadzeniu Polskiego Ładu kwota wolna od podatku została ujednolicona dla wszystkich i wynosi 30 000 złotych ( w przypadku gdy zarobimy 31 000 zł - podatek zapłacimy od 1 000 zł, gdy zarobimy 29 000 zł - nie zapłacimy wcale). Jak wyjaśnia "DGP" /12 kwoty wolnej uwzględnia pracodawca obliczając, ile zaliczki na podatek powinien odprowadzić do urzędu skarbowego z naszej pensji brutto. Dzięki temu podatnik otrzymuje „na rękę” wynagrodzenie uwzględniające już kwotę wolną i nie musi czekać na koniec roku, by otrzymać zwrot podatku.

Wątpliwość dotyczy kwestii czy wspomniane 30 000 jest kwotą brutto czy netto. Kwota wolna odnosi się do dochodu po obliczeniach lub podstawy opodatkowania. W przypadku osób zatrudnionych na etat przekroczenie progu 30 000 zł ma miejsce przy miesięcznych zarobkach powyżej 3190 zł (minimalne wynagrodzenie jest więc zwolnione z podatku). W przypadku emerytów, próg 30 tys. zł zostanie przekroczony przy świadczeniach większych niż 2,5 zł miesięcznie.

Zmiana stawki PIT i drugi próg podatkowy

Zmianie uległa również stawka PIT. Po wprowadzeniu Polskiego Ładu 2.0. została obniżona z 17 do 12 proc. W przypadku przekroczenia drugiego progu podatkowego jesteśmy zobowiązani do zapłacenia 32 proc. podatku od ewentualnej nadwyżki. Zgodnie z ustaleniami wprowadzonymi w ramach Polskiego Ładu drugi próg podatkowy wynosi 120 000 zł (wcześniej było to 85 528 zł).

Jeśli nasz dochód po odliczeniach przekracza 120 tys. zł, od nadwyżki zapłacimy 32 proc. podatku dochodowego. Dochód ten możemy jednak obniżyć, stosując ulgi podatkowe. Chodzi o ulgi, które pozwalają na odliczenie od dochodu. Również rozliczanie PIT z małżonkiem/jako samotny rodzic może spowodować, że nie przekroczymy progu 120 tys. zł - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

Kwestia daniny solidarnościowej

Mianem "trzeciego progu podatkowego" określa się kwotę dochodu, od której po przekroczeniu należy zapłacić daninę solidarnościową. Kwota ta wynosi 1 000 000 zł rocznie. Jak informuje "DGP" po jej przekroczeniu podatnik musi opłacić dodatkową daninę w wysokości 4 proc. nadwyżki ponad 1 mln zł, a także złożyć deklarację DSF-1. Daniny solidarnościowej nie da się uniknąć, stosując ulgi podatkowe – podstawę jej wymiaru pomniejsza się tylko o odliczenia ściśle określone w art. 30h ust. 2 ustawy o PIT .

Sonda
Popierasz program Polski Ład?
Pieniądze to nie wszystko. Piotr Arak – inflacja będzie rosła
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze