ZUS

i

Autor: ZUS ZUS

Ważna data

Renciści muszą uważać. Co zrobić, żeby nie stracić renty rodzinnej po ojcu lub matce?

2022-08-24 12:26

Ważny termin dla dzieci pobierających rentę rodzinną! Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, muszą złożyć wniosek o dalszą wypłatę świadczenia. Do wniosku trzeba dołączyć zaświadczenie ze szkoły, że nadal się uczysz. Jeśli zrobisz to z opóźnieniem, stracisz rentę za wrzesień.

Renta rodzinna dla dziecka. Komu przysługuje?

Renta rodzinna przysługuje uprawnionym członkom rodziny po osobie, która w chwili śmierci miała prawo do emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy. Dzieci otrzymują rentę rodzinną bez względu na wiek, jeśli stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w trakcie nauki w szkole do ukończenia 25 roku życia.

Zobacz też: Dramat emerytów. Milion seniorów nie dostanie pełnej 14. emerytury

Jeżeli dziecko ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. ZUS wypłaca świadczenie w czasie roku szkolnego i w wakacje. Uczniowie szkół ponadpodstawowych dostają je co miesiąc, do końca sierpnia, a studenci do końca roku akademickiego, czyli do września.

Pieniądze to nie wszystko – Igor Wasilewski

Ważny termin dla dzieci pobierających rentę rodzinną po ojcu lub matce

Do końca września uczniowie szkół ponadpodstawowych, którzy pobierają rentę rodzinną z ZUS, mają czas na złożenie wniosku o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem ze szkoły, że nadal się uczą. Jeśli zrobią to z opóźnieniem, np. złożą dokumenty w październiku, to stracą rentę rodzinną za wrzesień. W przypadku maturzystów przyjętych na pierwszy rok studiów, jeśli nie chcą jej stracić za wrzesień, formalności w ZUS muszą dopełnić do końca września, a następnie do końca października.

Zobacz też: Ile wyniesie maksymalna podwyżka za ogrzewanie i ciepłą wodę? Minister Moskwa zdradza szczegóły

Wniosek o kontynuację wypłaty świadczenia wraz z zaświadczeniem z uczelni potwierdzającym przyjęcie na studia składają do końca września, a zaświadczenie z uczelni o rozpoczęciu studiów - do końca października. Pozostali studenci na złożenie wniosku i zaświadczenia o kontynuowaniu nauki mają czas do końca października

Kiedy nie musisz składać wniosku w ZUS o przedłużenie renty rodzinnej dla dziecka?

Nie musisz corocznie przedstawiać informacji o dalszej nauce, jeśli zaświadczenie nie wygasło, bo uczelnia czy szkoła wydała je na cały okres trwania nauki (np. studia 5-letnie). W tym przypadku ZUS będzie wypłacał rentę rodzinną przez cały ten okres, ale w każdej chwili możne sprawdzić, czy nauka jest faktycznie kontynuowana.

Ważne!

Jeśli przerwałeś naukę, musisz jak najszybciej zawiadomić o tym ZUS. Jeśli tego nie zrobisz, to nadpłacone nienależne świadczenie trzeba będzie zwrócić wraz odsetkami.

Sonda
Korzystałeś z usług cyfrowych ZUS?
Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze

Tekst sponsorowany