Getin Noble Bank

i

Autor: Shutterstock, Kasia Zaremba/Super Express Getin Noble Bank

Afera z bankami Leszka Czarneckiego

Skandal w Getin Noble Banku. Obligacje warte kilkaset milionów zniknęły!

2022-10-05 14:27

Na skutek przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Banku, Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG) podjął decyzję o umorzeniu wszystkich akcji i obligacji. Tym samym jeśli ktoś miał odłożone dajmy na to 150 tys zł. czy 10 tys. zł został z niczym. Klienci banku stracili cały kapitał ulokowany w papierach wartościowych. Dużą grupą poszkodowanych są seniorzy. Czy mają szanse na odzyskanie oszczędności życia?

Obligacje Getin Noble Bank. Ludzie stracili oszczędności życia!

Business Insider informuje, że BFG musiał rozpocząć przymusową restrukturyzację (resolution) Getin Noble Banku, aby zapobiec jego niekontrolowanej upadłości i ochronić pieniądze deponentów. Zgodnie z unijnym prawem odbyło się to kosztem m.in. obligatariuszy GNB. - Do podobnych sytuacji doszło także podczas przymusowych restrukturyzacji Idea Banku (na początku 2021 r., umorzono tego typu papiery warte nominalnie 56 mln zł) oraz Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Sanoku (na początku 2020 r., umorzono obligacje za 100 mln zł) - czytamy na portalu.

Jedną decyzją BFG z rynku znikają instrumenty – w przypadku Getinu ich wartość była liczona w setkach milionów złotych: kapitalizacja banku w ostatnim dniu jego funkcjonowania wynosiła 154 mln zł, zaś wartość obligacji notowanych na Catalyst nominalnie przekraczała 680 mln zł.

Pieniądze ulokowane w Getin Noble Bank zniknęły. Ludzie nie odzyskają swoich pieniędzy?

Portal Subiektywnie o Finansach, cytuje jednego z poszkodowanych, "proszę o pomoc, jestem zdezorientowany wykupiłem w 2016 w Getin Banku lokatę długoterminową, co pół roku wypłata odsetek, na 10lat, która się okazała obligacjami. Czy istnieje jakakolwiek szansa na odzyskanie tych pieniędzy??? Zresztą za moją namową zainwestowała i moja mama w tamtym czasie, teraz nie wiem, co mam robić? "Takich sygnałów dochodzi do nas dużo więcej. Jedne pełne żalu, poczucia zagubienia, inne złości i bezsilności"- czytamy na portalu Subiektywnie o Finansach.

-Wśród klientów [biura maklerskiego – przyp. red.] było wielu emerytów, ludzi starszych, którzy zainwestowali swoje ostatnie oszczędności życia. Obligacje te były oferowane jako długoterminowa lokata, dobrze oprocentowana, z której klienci co pół roku mieli mieć płatne odsetki. Nazywali to rodzajem lokaty rentierskiej. Ciekawe jak PiS im teraz wytłumaczy, że nie mieli lokat tylko obligacje, które zostały im wyzerowane. Na pewno zacznie się taki sam młyn jak w aferze GetBack. Ludzie w pozwach zbiorowych będą pozywać Państwo za kradzież ich pieniędzy”-czytamy na portalu Subiektywnie o finansach– pisze inny Czytelnik. 

Business insider przytacza historię z kolei innego klienta GNB , który w 2016 r. kupił wyemitowane przez tę instytucję siedmioletnie obligacje podporządkowane warte nominalnie blisko 150 tys. zł. Po usłyszeniu informacji o resolution GNB zalogował się do swojego rachunku maklerskiego w Noble Securities (spółka z grupy GNB, która oferowała jego obligacje), ale na koncie – zamiast tych instrumentów dłużnych — nie było nic. Kapitał dosłownie wyparował - pisze czytelnik.

 Obligatariusze, którzy stracili pieniądze, założyli grupę na Facebooku: "Akcje Obligacje Oskubani przez GetIn Noble Bank".

-Na przykład klientka z Chełma utraciła 85 tys. zł, mimo że – jak relacjonuje – zapewniano ją o bezpieczeństwie tej inwestycji. BFG przyznaje, że otrzymuje e-maile w sprawie obligacji podporządkowanych i ich posiadacze pytają o szanse na odzyskanie pieniędzy - informuje portal.

Mocne zarzuty wobec działań bankierów Czarneckiego

Ewa Głowacka z Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Obligatariuszy Getback S.A., z którą rozmawiał Super Biznes, również walczy w sądach o zwrot pieniędzy. Jak podkreśla w rozmowie szczególnie do ofert obligacji byli namawiani seniorzy, których pod presją czasu namawiano do zerwania  lokat wcześniej założonych już w banku i  do szybkiego przeniesienia środków na wyjątkowo atrakcyjne inwestycje w obligacje, pod pretekstem, że ta "oferta jest wyjątkowa i ważna przez krótki czas".

-Lion's Bank, Idea Bank, a teraz Getin Noble Bank funkcjonowały w oparciu o sprzedaż toksycznych produktów. Klientów wprowadzano w błąd, stosowano nieuczciwe praktyki, a także czyny zabronione - np. podrabianie dokumentów i podszywanie się pod klientów. Seniorom nie wyjaśniano szczegółów oferty, zapewniając o bezpieczeństwie powierzonych środków   - mówi Głowacka.

Jej zdaniem, model biznesu Leszka Czarneckiego - to działania w oparciu o misseling, wprowadzenie w błąd, czyny zabronione oraz oszustwach wobec klientów, obligatariuszy i akcjonariuszy. To wystarczające zarzuty, aby w końcu został aresztowany i odpowiedział za swoje praktyki.  Należy podkreślić również, że do takiej sytuacji dopuścił UKNF i jest on współwinny.

-Przez lata nic nie zrobił, aby uchronić ludzi przed utratą majątku w wyniku nieuczciwych praktyk i czynów zabronionych. Pozwolił na tworzenie piramid finansowych, rolki i przestępstwa. Dlatego celem pokrzywdzonych w aferze Getback i Ideabank jest rozliczenie i ukaranie, także finansowe, każdego urzędnika KNF który na to pozwolił. Na ten temat rozmawiamy z prokuraturą i zrobimy wszystko, aby odpowiedzialni za brak ochrony konsumentów i patologie na rynku finansowym, zapłacili za swoje błędy, zaniedbania lub celowe działania (korupcja) - twierdzi Głowacka w rozmowie z Super Biznesem.

Jak dodaje, Leszek Czarnecki stworzył model biznesów, który miał agresywnie zarabiać. W przypadku Lion's Bank i Idea Bank był to zorganizowany proceder przestępczy na szeroką skalę w oparciu o między innymi sprzedaż toksycznych produktów. Środki z banków były wyprowadzane poza Polskę.

-Tak więc jedynym człowiekiem, który działał na szkodę swoich banków był sam Czarnecki. Oskarżenia ma również zarząd Idea Banku. Finał tych praktyk to sprawy karne w sądach i zabezpieczenia na majątku tego biznesmena. Należy głośno mówić, że człowiek ten stracił swoje banki nie przez plan Zdzisława, tylko przez swoją nieuczciwość względem rynku i klientów. Za swoje czyny i wyprowadzenie miliardów ze swoich banków powinien być natychmiast aresztowany, o co wielokrotnie apelowali pokrzywdzeni przez tego człowieka - podkreśla Głowacka z  Ogólnopolskiego Stowarzyszenie Obligatariuszy Getback S.A.

Trudna sytuacja posiadaczy akcji i obligacji Getin Noble Bank

Jak czytamy na portalu prawo.pl, decyzja podjęta przez BFG, poza samymi „frankowiczami”, stała się najbardziej dotkliwa w skutkach dla posiadaczy akcji oraz obligacji podporządkowanych wyemitowanych przez GNB. Zgodnie z zasadą przyjętą w unijnej dyrektywie z 2014 r. dotyczącej restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, koszty takiego procesu w pierwszej kolejności ponoszą właściciele banku oraz jego obligatariusze. W efekcie decyzji BFG, zarówno akcje GNB, jak również wyemitowane przez ten bank obligacje podporządkowane, zostały umorzone.

Łącznie umorzeniu uległy obligacje Getinu o wartości nominalnej ponad 705 mln zł. Żeby pokazać skalę problemu, warto przypomnieć jakie straty ponieśli obligatariusze GetBack S.A. Ta spółka windykacyjna zaprzestała wykonywania swoich zobowiązań z tytułu obligacji wyemitowanych za ponad 2 mld zł.

Jak podsumowuje Subiektywnie o Finansach,czego powinniśmy teraz oczekiwać od państwa? Że weźmie odpowiedzialność za swoje obowiązki. I za to będę je winił, bo jak znam życie – i nasze instytucje publiczne – tego nie zrobią. KNF, UOKiK i prokuratura powinny teraz wziąć się szybko do roboty. Rozpatrywać sprawy tych, którzy stracili pieniądze na obligacjach. Powołać jakieś zespoły, które sprawdzą, kiedy doszło do misselingu (oferowania konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz profilowi ryzyka), a kiedy do oszustwa. A jak doszło, to niech tych wszystkich sprzedawców, pośredników, dyrektorów, prezesów i… Sami-Wiecie-Kogo oskubią do ostatniej koszuli, żeby oddać kasę oszukanym i naciągniętym na „lokatę rentierską” konsumentom.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Arak – inflacja będzie rosła
Sonda
Czy milioner Leszek Czarnecki trafi do aresztu?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze