wczasy pod gruszą

i

Autor: Shutterstock ile można dostać dofinansowania na wakacje

Wczasy pod gruszą. Komu się należą? Ile można dostać dodatkowych pieniędzy na wakacje?

2022-07-10 10:54

Wczasy pod gruszą to popularna nazwa dofinansowania do wypoczynku pracownika. Poza wynagrodzeniem za czas urlopu, może on otrzymywać dodatkowe pieniądze na wakacje z funduszu socjalnego. Zasady, na jakich przyznaje się ten rodzaj dofinansowania są określone w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS). Aby otrzymać dofinansowanie wypoczynku pracownik powinien złożyć wniosek o wczasy pod gruszą. Ile można dostać pieniędzy na wczasy pod gruszą 2022?

Wczasy pod gruszą to wsparcie finansowe na wypoczynek, jakie pracodawca może udzielić swojej załodze a także byłym pracownikom. Jednak nie w każdej firmie zatrudnieni uzyskają taką pomoc. Jej wypłatę gwarantuje Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, który gromadzi pieniądze na różne cele socjalne. Ale nie wszyscy pracodawcy muszą go tworzyć i nie każdy zatrudniony otrzyma tyle samo. Decyzja, na co i w jakiej kwocie zostaną wydane środki z funduszu, należy do pracodawcy.

Kto może skorzystać z wczasów pod gruszą?

* pracownicy (zatrudnieni w każdym wymiarze, także przebywający na urlopie macierzyńskim lub wychowawczym) i ich rodziny,

* emeryci i renciści - byli pracownicy i ich rodziny,

* inne osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie prawo korzystania ze świadczeń socjalnych finansowanych z funduszu.

Pieniądze to nie wszystko - Rafał Baniak

Na jaki rodzaj wypoczynku można dostać pieniądze?

Nie ma znaczenia, kiedy w danym roku pracownik wykorzysta urlop wypoczynkowy ani to, jak go spędzi. Może zaplanować wyjazd na wycieczkę, wczasy, wyjechać gdzieś „na własną rękę”. Ważne, że jest na urlopie wypoczynkowym, nie ma ograniczeń co do miejsca. O wczasy pod gruszą można wnioskować zarówno na wyjazdy krajowe, jak i zagraniczne, a nawet pobyt w sanatorium.

Ile można dostać pieniędzy za "wczasy po gruszą"?

Pracodawca określa kwotę wczasów pod gruszą indywidualnie dla każdego pracownika. O tym, komu i w jakiej wysokości przyznać świadczenie socjalne, decydują kryteria takie jak sytuacja życiowa, rodzinna i materialna pracownika. Oznacza to, że kwoty wypłacane pracownikom mogą się od siebie różnić.

Zobacz też: Lot prosi turystów: Bądźcie na lotnisku 3 godziny przed wylotem

Jeśli tylko pracownik spełni warunki, które wynikają z regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, to pracodawca zwraca pieniądze za urlop czy wyjazd. Te przepisy określają rodzaj i wysokość świadczeń, a także termin ich wypłat i częstotliwość (np. raz na rok). Wskazują także, czy i na podstawie jakich dokumentów oraz komu firma zwraca koszty wypoczynku.

Wniosek o wczasy pod gruszą - na jakiej podstawie można otrzymać świadczenie?

Aby otrzymać świadczenie z zakładowego funduszu socjalnego, np. zwrot za wczasy, pracownik zatrudniony na etacie lub jego rodzina składa wniosek. Nie ma tu znaczenia staż pracy, długość umowy o pracę, która wiąże strony czy stanowisko w firmie, które zajmuje. We wniosku konieczne jest oświadczenie pracownika o tym, jaka jest jego sytuacja życiowa, zdrowotna i materialna (wskazuje np. dochód na osobę czy w rodzinie). Niektóre firmy życzą sobie przedstawienia zeznania PIT za poprzedni rok. Na tej podstawie pracodawca określa kwotę, którą wypłaci jako dofinansowanie do urlopu.

Wczasy pod gruszą - ile dni urlopu trzeba wziąć, aby dostać pieniądze?

Wczasy pod gruszą mogą być wypłacane przez cały rok, nie są ograniczone do urlopu letniego. Jednak aby otrzymać dofinansowanie wypoczynku, pracownik powinien najczęściej wziąć 10 dni urlopu wypoczynkowego (14 kolejnych dni kalendarzowych) i złożyć wniosek o wczasy pod gruszą. Podzielenie tego urlopu na części, oznacza utratę prawa do wypłaty wczasów pod gruszą. Regulamin zakładowego funduszu świadczeń socjalnych może jednak zakładać inną liczbę dni wymaganych do otrzymania świadczenia wczasy pod gruszą.

Sonda
Czy planujesz wypoczynek w kraju czy zagranicą ?

Oszczędne wakacje nie muszą być nudne! 

Włącz podcast i sprawdź, jak je urządzić.

Listen to "Jak wyjechać na wakacje i nie zbankrutować?" on Spreaker.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze