Fabryka FCA

i

Autor: FCA Fabryka FCA

Wiceprezes PKO BP: perspektywy dla gospodarki są optymistyczne

2021-01-27 14:38

Rok 2021 będzie czasem odbudowy polskiej gospodarki po kryzysie spowodowanym przez pandemię COVID-19 - uważa wiceprezes banku PKO BP Piotr Mazur. Wzrośnie popyt na kredyt, a banki chętniej będą udzielały nowego finansowania. Zapowiada też, że PKO BP od lutego poluzuje wymóg minimalnego wkładu własnego dla nowych kredytów hipotecznych.

Zdaniem Piotra Mazura impulsem do odbicia gospodarki będzie między innymi stopniowe wygaszanie pandemii i związany z nim spadek ryzyka kolejnych lockdownów. Ponadto jednym z ważnych czynników, które wspierają gospodarkę, jest skala luzowania fiskalnego, czyli m.in. tarcze finansowe, które zostały wprowadzone w Polsce.

"Tarcze rządowe oraz gwarancje BGK spowodowały, że w gospodarce nie doszło do istotnych zatorów płynnościowych. Dzięki temu będziemy obserwować dużo mniej niewypłacalnych firm, niż gdyby tych instrumentów nie było. Nie doszło też do istotnego pogorszenia sytuacji na rynku pracy" – powiedział Mazur.

Tarcza Antykryzysowa. Rząd przeznaczył 100 miliardów złotych na pomoc przedsiębiorcom w ramach Tarczy Antykryzysowej

W ocenie wiceprezesa PKO BP zagrożenia dla gospodarki związane z pandemią są coraz mniejsze. "Wprawdzie cały czas trwa jeszcze pandemia, ale perspektywa jest pozytywna" - powiedział. Jego zdaniem krytycznym punktem pandemii będzie okres, kiedy poszczególne kraje będą w stanie zaszczepić przynajmniej tę część populacji, która jest najbardziej narażona na COVID-19. Wtedy ryzyko kolejnych lockdownów będzie zdecydowanie niższe.

Wiceprezes poinformował, że ekonomiści banku PKO BP prognozują, że w roku 2021 wzrost PKB w Polsce przekroczy 5 proc. "Z kolei spadek za rok ubiegły szacujemy na około 2-3 proc." - uważa wiceprezes.

KONIEC Z AWIZO w skrzynkach na listy! Poczta Polska ma nowy system

Wiceprezes powiedział, że według prognoz PKO BP stopa bezrobocia mierzona według Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL) nieznacznie wzrośnie w pierwszym kwartale tego roku do poziomu 3,9 proc., ale dość szybko zacznie spadać, aby na koniec tego roku obniżyć się do poziomu 3,1 proc.

Zaznaczył jednocześnie, że pod względem wzrostu PKB pierwszy kwartał tego roku może być jeszcze trudny ze względu na obowiązujące ograniczenia.

Najnowsze