budowa domu/nieruchomości

i

Autor: MATERIAŁY PRASOWE budowa domu/nieruchomości

Więcej mieszkań komunalnych i czynszowych. Kto może na nie liczyć?

2022-03-23 11:47

Chętni na mieszkania czynszowe i komunalne maja powody do radości. Rząd przyjął projekt ustawy zwiększającej dostępność tego typu lokali. Propozycje zawarte w projekcie pozwolą w znaczący sposób efektywniej wykorzystać dostępne na realizację programów środki, jak również pozyskiwać dodatkowe źródła finansowania.

Rok 2021 po wprowadzeniu tzw. społecznego pakietu mieszkaniowego okazał się rekordowy. Dzięki rządowym programom finansującym społeczne budownictwo czynszowe, w tym komunalne, powstanie bądź też zostanie zmodernizowanych łącznie blisko 15 tysięcy lokali mieszkalnych. Jak podaje portal gov.pl -  Samorządy gminne złożyły w ubiegłym roku wnioski o dofinansowanie 392 przedsięwzięć opartych o finansowe wsparcie z Funduszu Dopłat. Pozwoli to na utworzenie lub zmodernizowanie 9.461 lokali mieszkalnych.

Zamieszanie wokół KPO. Nie wiadomo, kiedy pieniądze z UE trafią do Polski

W ramach programu preferencyjnych kredytów dla inwestorów społecznego budownictwa czynszowego w 2021 r. zakwalifikowano wnioski dotyczące 87 przedsięwzięć realizowanych przez towarzystwa budownictwa społecznego, społeczne inicjatywy mieszkaniowe, spółki gminne oraz spółdzielnie mieszkaniowe, obejmujących utworzenie 8.481 lokali mieszkalnych.

- Społeczny pakiet mieszkaniowy przyczynił się do prawdziwego przełomu w tym obszarze polityki mieszkaniowej państwa, dokładając także niemałą cegiełkę do aktywizacji polityki prorodzinnej, co w znaczący sposób przyczynia się do zwiększenia dostępności mieszkań na rynku. Projektowaną ustawą, która dziś została przyjęta przez Radę Ministrów, chcielibyśmy utrzymać tę tendencję, a docelowo jeszcze ją wzmocnić - powiedział wiceminister wiceminister rozwoju i technologii Piotr Uściński.

Super Biznes Jacek Sasin

Główne założenia projektu

* zmiana zasad kwalifikacji wniosków w taki sposób, aby wypłata wsparcia następowała już w roku złożenia wniosku. Pozwoli to na efektywniejsze wykorzystanie przewidzianych na dany rok środków budżetowych;

POTĘŻNA inflacja w marcu! Za zakupy zapłacimy nawet o 20 proc. więcej

* wprowadzenie czytelnych dla beneficjentów zasad limitowania środków programu BSK na dany rok. Zmiana pozwoli też na uruchomienie jeszcze w tym roku dodatkowego 1,2 mld zł zgromadzonych w Funduszu Dopłat (środki te pochodzą z oszczędności MRiT dokonanych na innych realizowanych w 2021 r. zadaniach);

* wskazanie dodatkowego źródła finansowania programów mieszkaniowych poprzez umożliwienie sprzedaży skarbowych papierów wartościowych;

* wprowadzenie trybu postępowania ze środkami niewykorzystanymi przez beneficjentów wsparcia z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa;

* umożliwienie aktualizacji kwoty udzielonego wsparcia w ramach programu BSK w przypadku wyższych niż zakładane kosztów realizacji inwestycji;

* ustalenie maksymalnych stawek czynszów w zasobie mieszkaniowym finansowanym ze środków budżetu państwa.

Sonda
Czy masz mieszkanie na własność?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze