Orlen

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express Orlen

Wyniki finansowe Orlenu

Wielkie zyski Orlenu! Prawie 4 miliardy złotych. Wiadomo gdzie trafią te pieniądze

2022-08-05 13:19

Grupa Orlen opublikowała wyniki za II kwartał bieżącego roku, udało się wypracować 3,7 mld zysku netto. Jak podkreśla koncern, to pozytywny wynik mimo niestabilnej sytuacji gospodarczej. Choć przez wysokie ceny paliw na światowych rynkach i tym samym obniżkę marż, spadły zyski z ich sprzedaży, to grupie Orlen udało się zrekompensować to zyskami w innych obszarach.

Wyniki grupy Orlen za II kwartał 2022 roku

Jak wynika z najnowszego raportu Orlen z wynikami za II kwartał 2022 roku, przychody wyniosły 58 mld zł, a zysk netto 3,7 mld zł. Co ciekawe, sprzedaż paliw na stacjach koncernu w Polsce odpowiadały tylko za 8 proc. zysku operacyjnego. Ze względu na wysokie ceny paliwa grupa obniżyła marże, więc zyski z paliw były niższe o 127 mln zł. 

Grupa Orlen utrzymała 50 proc. udziału na polskim rynku paliw ze sprzedaży detalicznej i hurtowej, oraz 53 proc. udziałów w Czechach i 82 proc. na Litwie. Wyniki udało się utrzymać na wysokim poziomie mimo ograniczenia zużycia rosyjskiej ropy, wzrostu cen gazu i wysokiej stopy dyskontowej, które spowodowały obciążenie odpisem wysokości 2,9 mld zł (2,8 mld na aktywach rafineryjnych).

Janusz Steinhoff: Fuzja Orlenu z Lotosem to materiał na komisję śledczą

Marże rafineryjne Orlen niższe niż w czerwcu. Mniejsze zyski z paliw nadrobiono innymi segmentami

Orlen wskazuje, że wojna na Ukrainie oraz niestabilna sytuacja makroekonomiczna spowodowały niższą podaż paliw w Europie i na świecie, co też wpłynęło na marże rafineryjne wszystkich koncernów paliwowych. Do tego prognozowana jest spora gospodarcza recesja, co oznaczałoby spadek popytu na paliwa i trudniejszy czas dla branży paliwowej. Mimo to, marża rafineryjna Orlenu była o połowę niższa w lipcu niż w czerwcu.

- Nasze wyniki jasno pokazują, że dywersyfikacja działalności Grupy ORLEN pozwala nam generować coraz większe zyski poza produkcją i sprzedażą paliw. Bardzo dobre wyniki przyniosła petrochemia, produkująca między innymi materiały dla nowoczesnych tworzyw sztucznych. Dobre rezultaty wypracowała również energetyka, która już w 60% produkuje energię z nisko- i zeroemisyjnych źródeł. W drugim kwartale aż 5-krotny wzrost wyniku odnotował segment wydobycia ropy i gazu, którego zysk operacyjny stanowi równowartość niemal połowy zysku segmentu detalicznego obciążonego niższymi marżami paliwowymi. Wyniki rafinerii nie są zaskoczeniem dla rynku i wpisują się w rezultaty osiągane przez całą, globalną branżę przerobu ropy - mówił Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen.

Sonda
Czy połączenie Orlenu i Lotosu to dobry pomysł?

Inwestycje Orlenu w pierwszym półroczu 2022 roku

Orlen wydał na inwestycje w pierwszym półroczu kwotę 6,3 mld zł. Pieniądze zostały przeznaczone m.in. na morskie farmy wiatrowe, największą w Europię inwestycję petrochemiczną w rozbudowę olefin, instalację uwodornienia olejów roślinnych (która umożliwia produkcję przyjaznych środowisku paliw ograniczających emisję nawet o 80 proc.).

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze