Emeryci

i

Autor: Shutterstock Nowe emerytury już od lipca

Wojna o waloryzację emerytur! Tyle ekstra mogą zyskać seniorzy! [TABELA]

2022-07-13 21:08

Inflacja pożera złotówki. Seniorom życie w tak trudnych czasach ma ułatwić waloryzacja emerytur i rent. By faktycznie tak się stało, podwyżka świadczeń musi być o wiele wyższa niż dotychczas. Tymczasem rząd upiera się przy ważnych wskaźnikach sprzed gigantycznej inflacji. Związkowcy chcą je znaczne podnieść, co realnie zwiększyłoby waloryzację. Trwa zażarta dyskusja. Kto przeważy szalę?

Waloryzacja emerytur. Rząd stopuje podwyżki

Inflacja pędzi jak szalona. Prognozowana inflacja na 2022 rok wynosi 14,2 proc. To jeden z parametrów branych pod uwagę przy wyliczaniu tak zwanego wskaźnika waloryzacji emerytur i rent. Ów wskaźnik to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym. W marcu tego roku wskaźnik waloryzacji wyniósł 7 proc. O tyle zatem wzrosły świadczenia seniorów. Gołym okiem widać, że taka podwyżka świadczeń nie wyrównuje gigantycznych strat związanych z panującą w Polsce drożyzną. Czy w przyszłym roku waloryzacja będzie wyższa? Właśnie trwają dyskusje nad kluczowymi przepisami. Związkowcy chcą, by podnieść ważny parametr z 20 proc. do 50 proc. i tym samym podnieść znaczniej kwoty emerytur i rent. Niestety, rząd póki co tej propozycji mówi nie i upiera się przy utrzymaniu tego parametru na obecnym poziomie, przyczyniając się tym samym do mniejszej podwyżki. Sprawdź, o ile wzrosłaby Twoja emerytura, gdyby rząd przyjął propozycję związkowców i tym samym ostatecznie podniósł emerytury i renty o 20,95 proc. Różnica może wynieść od 50 do 250 zł (propozycja rządu versus propozycja związkowców). Zatem jest o co walczyć.

Waloryzacja - co ten termin oznacza

Waloryzacja – zasada prawna, która określa, że w razie zmiany siły nabywczej pieniądza po powstaniu zobowiązania, wierzyciel powinien otrzymać równowartość ekonomiczną wierzytelności z chwili jej powstania. Zasadę tę stosuje się w przypadku emerytur i rent.

Pieniądze to nie wszystko. Gertruda Uścińska
Sonda
Czy emerytura/renta starcza Ci na życie?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze