Emeryci

i

Autor: Shutterstock Emeryci

Ulgi dla emerytów

Zniżki dla seniora, z których łatwo skorzystać, ale nie wszyscy o nich wiedzą

2022-10-07 11:53

Emeryci i renciści mogą liczyć na sporo ulg. Seniorzy o wiele mniej zapłacą m.in. za jazdę komunikacją miejską czy wyrobienie paszportu. Seniorzy mogą też wyrobić kartę seniora, która da prawo do wielu zniżek. Na jakie jeszcze upusty mogą liczyć osoby po 60. roku życia? Możliwości oszczędności jest sporo.

Ulgi dla seniorów w Polsce

Emeryci i renciści mogą liczyć na sporo rozmaitych ulg. W tak trudnym pod względem ekonomicznym okresie, warto korzystać z jak największego wachlarza upustów dla seniorów. Przede wszystkim sporą pomocą może być możliwość otrzymania darmowych leków dla seniorów. Takie prawo mają osoby powyżej 75. roku życia.

Niestety, w pakiecie są tylko bardzo popularne dla seniorów lekarstwa, ale zawsze to coś. Wiek osoby uprawnionej do darmowych leków weryfikowany jest na podstawie numeru PESEL lub daty urodzenia.

Ulgi przejazdowe dla emerytów w komunikacji miejskiej i PKP

Seniorzy, którzy chętnie podróżują mają spory zakres ulg. W wielu miastach maja prawo do zakupu biletów ulgowych w komunikacji miejskiej. Zniżki dla emerytów przysługują też w transporcie kolejowym. Senior może liczyć również na ulgę w przypadku chęci wyrobienia paszportu. Obecnie za paszport trzeba zapłacić 140 zł. Ale emeryci i renciści płacą o połowę mniej. O bezpłatne wyrobienie dokumentu mogą się natomiast ubiegać seniorzy, którzy ukończyli 70. rok życia.

Oprócz legitymacji z ZUS czy innego płatnika, warto też posiadać Ogólnopolską Kartę Seniora. Prawo do niej mają osoby po 60. roku życia. Karta daje prawo do zniżek w 2500 punktach w całej Polsce, między innymi w uzdrowiskach, sanatoriach, hotelach, restauracjach czy instytucjach kultury. Dokument jest darmowy, bezterminowy i wydaje go urząd miasta lub gminy.

Dodatkowe upusty dla emerytów

To nie koniec możliwości do zniżek. Seniorzy mogą być zwolnieni z opłat za abonament radiowo-telewizyjny (abonament RTV). W roku 2022 z tego obowiązku są zwolnione dwie grupy seniorów

  • osoby po 60. roku życia z ustalonym prawem do emerytury, której wysokość nie przekracza połowy przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku uprzednim (2840,78 zł brutto)
  • osoby, które ukończyły 75 lat bez względu na wysokość dochodów
Sonda
Czy emeryci w Polsce mają godne świadczenia
Forum w Karpaczu 2022: Aleksandra Wilk
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze