ZUS

i

Autor: SHUTTERSTOCK Nowa ulga dla przedsiębiorców

ZUS wstrzymał wypłatę zasiłku. Czy były pracodawca może wstrzymać wypłatę zasiłku z ZUS?

2022-05-30 13:35

ZUS wstrzymał wypłatę zasiłku chorobowego po wypowiedzeniu umowy o pracę, bo nie dostał od byłego pracodawcy druku Z-3. Jak pisze serwis Money.pl, umowę o pracę pani Monika rozwiązała w marcu i od 1 kwietnia 2022 r. poszła na L4. Zwolnienie lekarskie było na cały kwiecień. Złożyła w ZUS wniosek o zasiłek chorobowy. Zwolnienie lekarskie nie było zakwestionowane ani przez ZUS ani byłego pracodawcę, jednak Zakład wstrzymał jej wypłatę świadczenia. Czy to zgodne z prawem?

Czy były pracodawca może wstrzymać wypłatę zasiłku z ZUS?

Portal informuje, że przepisy jasno określają, w jakich sytuacjach Zakład może po ustaniu zatrudnienia odmówić wypłaty świadczenia chorobowego. Jest to m.in. prawo do renty lub emerytury z tytułu niezdolności do pracy, kontynuacja działalności zarobkowej lub podjęta działalność zarobkowa stanowiąca podstawę do objęcia dobrowolnym, lub obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, prawo do zasiłku dla bezrobotnych, prawo do przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, brak wymaganego prawem okresu uprawniającego do nabycia zasiłku w tarcie ubezpieczenia lub prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego.

Warto pamiętać, że od 2022 r. zmieniły się okresy wypłaty świadczenia chorobowego po zakończeniu zatrudnia. Obecnie zasiłek ten obowiązuje przez okres maksymalnie 91 dni (wcześniej było to do 182 dni). Skrócony czas pobierania zasiłku nie obowiązuje osób, których niezdolność do pracy spowodowana jest gruźlicą lub ciążą oraz dawców tkanek i narządów. W ich przypadku ZUS może wydłużyć okres pobierania zasiłku do 182 lub 270 dni.

Iwona Duda, PKO BP, Pieniądze to nie wszystko

-Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jeżeli płatnik składek nie dopełnia obowiązku przekazywania dokumentów, związanych z ubezpieczeniami społecznymi i ubezpieczeniem zdrowotnym, podlega karze grzywny do 5 tys. zł. ZUS powołuje się na ten przepis administracyjny często w przypadku nowego obowiązku rejestracji umów o dzieło - mówi Paweł Żebrowski rzecznik ZUS. Jak wyjaśnia rzecznik, wypłata zasiłku może obyć się bez dokumentu Z-3 tylko w sytuacji, gdy prawo do zasiłku jest bezsporne, a dostępna dokumentacja jest wystarczająca (chodzi o ustalenie podstawy wymiaru zasiłku oraz innych okoliczności, które nie pozostawią żadnych wątpliwości co do świadczenia).  I dodaje, o ile jest to możliwe, przepisy nakładają jednak na Zakład Ubezpieczeń Społecznych pozyskać brakujący dokument Z-3.

Sonda
Czy rząd powinien przedłużyć wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

ZUS może pozwać pracodawcę

Tymczasem ZUS wysyłał monity do byłego pracodawcy, Pani Moniki jednakże pozostały one bez odpowiedzi. Według money.pl,  pracodawca tłumaczył się tym iż,  była ona już w czasie trwania wypowiedzenia na L4 i kancelaria prawna nie wiedziała, że po zakończeniu zatrudnienia wzięła kolejne zwolnienie lekarskie. O tym, że była pracownica jest na kolejnym L4, pracodawca miał dowiedzieć się dopiero 7 maja z pisma, które przyszło z ZUS.

Według Pani Moniki, obowiązujące dziś przepisy uzależniają wypłatę zasiłku od dobrej woli byłego pracodawcy. Wystarczy, że pracodawca uchyla się od wysłania jednego druku, aby skutecznie zablokować wypłatę zasiłku i sprawić, że ubezpieczony popadnie w niedostatek.

Andrzej Radzisław, ekspert w zakresie ubezpieczeń społecznych, partner w kancelarii Goźlińska Petryk i Wspólnicy i były prawnik ZUS przyznaje również, że Zakład mógł pomóc pani Monice - wypłacając jej doraźnie tę część świadczenia chorobowego, która jest bezsporna, a następnie wyegzekwować od byłego pracodawcy druk Z-3 i dopłacić różnicę w świadczeniu.

– Pani Monika była zatrudniona na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy (co mogła udokumentować dostarczając do ZUS świadectwo pracy – red.). ZUS ma w takim przypadku obowiązek wypłaty świadczenia bezspornego, którego podstawą jest najniższa płaca krajowa, czyli od kwoty 3010 zł brutto minus składki – przypomina mec. Radzisław cytowany przez portal.

Dodaje, że po wypłacie tej części świadczenia, które naliczane jest od najniższej krajowej, Zakład mógł pozwać byłego pracodawcę p. Moniki do sądu za niewywiązywanie się z obowiązku dostarczenia dokumentów, a kiedy druk Z-3 dotarłby do Zakładu, dopłaciłby pani Monice należą różnicę w świadczeniach.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze