500 plus

i

Autor: Monkpress 500 plus, banknot 500 pln, 500 złotych

ZUS wypłaca nowe 500 plus! Ogromne pieniądze dla 615 tysięcy dzieci

2022-01-02 8:08

Nowe 500 plus w 2022 roku. - Złożono już blisko 33,8 tys. wniosków o rodzinny kapitał opiekuńczy na prawie 39,9 tys. dzieci – poinformowało w sobotę PAP Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej. W 2022 r. nowym świadczeniem, czyli 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia, objętych ma być ok. 615 tys. dzieci.

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy 2022

Od soboty można składać do ZUS elektroniczne wnioski o wypłatę Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego (RKO). Nowe świadczenie przysługuje na drugie i każde kolejne dziecko w rodzinie, od ukończenia 12. do 35. miesiąca życia. Jak przekazał PAP resort rodziny, od północy do godz. 19.00 złożono blisko 33,8 tys. wniosków na prawie 39,9 tys. dzieci. W ramach Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego rodzice małych dzieci otrzymają maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie jest niezależne od dochodów rodziny, a środki nie są opodatkowane.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy można składać wyłącznie online – za pośrednictwem portalu Empatia, PUE ZUS lub bankowości elektronicznej. Przyznaniem i wypłatą świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. ZUS ma dwa miesiące na rozpatrzenie wniosku od dnia jego złożenia wraz z dokumentami. Z kolei wypłata przysługującego kapitału następuje nie wcześniej niż za miesiąc, od którego przysługuje prawo do kapitału.

Najważniejsze wydarzenia w 2021 roku

500 zł lub 1000 złotych

Kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał rodzinom z dziećmi w maksymalnej wysokości 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12. do 35. miesiąca życia. Świadczenie będzie wypłacane w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł miesięcznie przez rok, w zależności od wyboru rodzica. Wsparcie będzie niezależne od dochodów rodziny, a środki nie będą opodatkowane.

Prawo do świadczenia będą mieć także ci rodzice, którzy już teraz mają dwoje lub więcej małych dzieci. Wówczas świadczenie będzie przysługiwało na drugie dziecko lub kolejne proporcjonalnie za okres od dnia wejścia w życie ustawy do końca 35 miesiąca życia tego dziecka, na które kapitał przysługuje. Ustawa o rodzinnym kapitale opiekuńczym przewiduje, że wysokość pobieranego kapitału może zostać zmieniona - czyli podwyższona z 500 zł do 1000 zł miesięcznie albo obniżona 1000 zł do 500 zł miesięcznie, na wniosek rodzica, przy czym taką dyspozycję można będzie złożyć tylko raz w okresie otrzymywania kapitału.

Sonda
Skorzystasz z Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego?

400 zł dopłat do żłobków

Ustawa zakłada także dofinansowanie do funkcjonowania miejsc opieki dla dzieci. Dofinansowanie będzie wynosić maksymalnie 400 zł miesięcznie na dziecko w żłobku, klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna – przekazywane bezpośrednio instytucji (nie więcej niż wysokość faktycznej opłaty ponoszonej przez rodziców za dany miesiąc). Tutaj też nie będzie obowiązywało kryterium dochodowe.

Dofinansowanie dotyczyć będzie dzieci, które nie będą objęte rodzinnym kapitałem opiekuńczym. Chodzi np. o pierwsze lub jedyne dzieci w rodzinie. Mogą z niego skorzystać też rodzice na drugie lub kolejne dziecko w rodzinie, ale tylko za okresy uczęszczania do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna, za które nie przysługuje rodzinny kapitał opiekuńczy (np. uczęszczanie do żłobka przed 12 miesiącem życia dziecka). Dofinansowanie dotyczy opłat za uczęszczanie do placówki, nie obejmuje natomiast opłat za wyżywienie w placówce.

Rozwiązanie będzie obowiązywać od 1 kwietnia 2022 r., dofinansowanie przysługiwać będzie jednak z wyrównaniem od 1 stycznia 2022 r., jeżeli dziecko w styczniu i kolejnych miesiącach uczęszczało do żłobka, klubu dziecięcego lub do dziennego opiekuna

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze