wakacje kredytowe

i

Autor: unsplash.com

Wakacje kredytowe 2022

Wakacje kredytowe. Banki muszą przyjść wniosek w dniu zapadalności raty. UOKiK interweniuje

2022-07-29 9:25

Wakacje kredytowe 2022. Tomasz Chróstny, prezes UOKiK informuje, że bank jest zobowiązany do uszanowania wniosku o wakacje kredytowe dostarczonego również w dniu, w którym przypada termin raty. W przypadku, gdy bank mimo wszystko pobierze ratę - musi ją zwrócić.

Wakacje kredytowe. Od dziś można składać wnioski

Od dziś można składać wnioski o wakacje kredytowe. Wakacje kredytowe umożliwiają zawieszenie spłaty raty kredytu hipotecznego przez maksymalnie 8 miesięcy w tym i przyszłym roku.W bieżącym kwartale można zawiesić spłatę raty sierpniowej i wrześniowej. W ostatnim kwartale tego roku (między 1 października a 31 grudnia) można odroczyć spłatę dwóch rat - a w przyszłym roku po jednej racie w każdym z kwartałów.

Zawieszone raty przejdą na koniec okresu spłaty - w związku z tym okres kredytowania wydłuży się o liczbę miesięcy, kiedy skorzystało się z wakacji kredytowych. Zgodnie z ustawą, spłata kredytu zostaje zawieszona na okres lub okresy wskazane we wniosku z dniem jego doręczenia bankowi. Bank potwierdza kredytobiorcy otrzymanie wniosku w ciągu 21 dni od dnia jego doręczenia. Brak potwierdzenia nie wpływa na rozpoczęcie zawieszenia spłaty kredytu.

Iwona Duda, PKO BP, Pieniądze to nie wszystko

Zawieszenie spłaty raty - od kiedy obowiązuje

Oświadczenie woli konsumenta o zawieszeniu spłaty raty obowiązuje już w dniu dostarczenia bankowi wniosku - podkreślił w Polsat News Tomasz Chróstny, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. "To jest bardzo ważne, bo część banków zaczęło oczekiwać, że ta informacja pojawi się wcześniej, wbrew zapisom ustawy. A zatem jeśli nasza rata jest ściągana 1 sierpnia, w poniedziałek, to również w poniedziałek, jeśli złożymy takie oświadczenie, bank ma obowiązek je uszanować" - zaznaczył. "Jeśli bank pobrał ratę, ma obowiązek ją zwrócić" - dodał prezes UOKiK.

Banki straszą konsumentów?

Prezes UOKiK podkreślił także, że banki nie mogą straszyć klientów, którzy skorzystają z wakacji kredytowych, utratą przyszłej zdolności kredytowej.  "Przeanalizowaliśmy zapisy Prawa bankowego, regulacji dotyczących sektora, tutaj nie ma jakichkolwiek podstaw, by samym faktem skorzystania z wakacji kredytowych obciążać klientów i ograniczać im dostęp do produktów finansowych. Nie godzimy się, by w taki sposób straszyć konsumentów i zniechęcać ich do skorzystania z ustawowych wakacji kredytowych" - powiedział.

Informacje nie będą wykorzystywane przeciwko kredytobiorcom

Poinformował, że informacja o skorzystaniu z wakacji kredytowych może znaleźć się w Biurze Informacji Kredytowej, nie może natomiast być wykorzystana przeciwko kredytobiorcy. "To jest neutralna informacja z punktu widzenia oceny naszej zdolności kredytowej. Nie korzystamy z tego rozwiązania, bo np. utracimy pracę, zdolność finansową, nie. To jest ustawowe prawo, z którego możemy skorzystać, jeśli taka jest nasza wola. Nawet jeśli taka informacja się pojawi w systemie wymiany informacji między bankami, nie może wpływać na naszą zdolność kredytową, nie ma do tego jakichkolwiek merytorycznych podstaw i uzasadnienia" - wskazał Chróstny.

Wakacje kredytowe - kto może z nich skorzystać?

Z wakacji kredytowych może skorzystać osoba posiadająca kredyt hipoteczny w złotych zaciągnięty na własny cel mieszkaniowy (czyli po to, by w nieruchomości, na której zakup lub budowę zaciągnęło się kredyt hipoteczny mieszkać, a nie np. ją wynajmować; ponadto wakacje kredytowe przysługują tylko na jeden kredyt). Zawieszenie spłaty raty dotyczy zarówno części kapitałowej, jak i odsetkowej. Jedyne opłaty, jakie mogą się w czasie wakacji kredytowych pojawić, to opłaty z tytułu ubezpieczenia kredytu.

Sonda
Czy będziesz korzystał z wakacji kredytowych?
Najnowsze