Pieniądze

i

Autor: Pixabay

Banki rozpoznają koszty wynikające z wakacji kredytowych

2022-07-15 18:35

Pekao ujmie w wynikach II kw. rezerwę na ryzyko prawne walutowych kredytów hipotecznych w wysokości 403 mln zł. W wynikach III kw. bank uwzględni z kolei koszt związany z modyfikacją umów kredytów hipotecznych złotowych udzielonych konsumentom z tytułu zawieszenia przez nich spłat kredytu w łącznej kwocie 2.429 mln zł brutto - podał bank w komunikacie.

Jak podano, dodatkowe rezerwy odzwierciedlają utrzymujące się negatywne trendy w zakresie orzecznictwa sądowego oraz napływ nowych spraw spornych. Powodem rozpoznania kosztu w kwocie 2.429 mln zł brutto jest uwzględnienie uprawnień klientów do skorzystania z zawieszenia przez nich spłat kredytu wynikających z ustawy o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom.

"Biorąc pod uwagę kryteria uczestnictwa wynikające z ustawy, bank oszacował partycypację klientów na poziomie 85 proc., co wiąże się z koniecznością rozpoznania kosztu w łącznej kwocie 2.429 milionów złotych brutto w ciężar wyników III kwartału 2022 roku" - napisano w komunikacie.

Pieniądze to nie wszystko. Gertruda Uścińska

Alior Bank szacuje koszty

Alior Bank rozpozna w III kw. 2022 roku koszt wynikający z wakacji kredytowych w kwocie 466 mln zł - poinformował bank w komunikacie.

"W związku z opublikowaniem w Dzienniku Ustaw ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (Dz.U. z 2022 r., poz. 1488), która wejdzie w życie z dniem 29 lipca 2022 r., oraz wynikającą z niej możliwością zawieszenia wykonania umów o kredyt hipoteczny przysługującą konsumentom w stosunku do zawartych już umów w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych, bank rozpozna koszt związany z modyfikacją umów kredytowych z tego tytułu w wysokości 466 mln zł" - napisano w komunikacie.

Sonda
Czy drożyzna jest dla Ciebie problemem?

BNP Paribas Bank Polska szacuje wpływ wakacji kredytowych

BNP Paribas Bank Polska szacuje wpływ wakacji kredytowych na 700-915 mln zł. Zarząd zatwierdził rozpoznanie 700 mln zł w lipcu 2022 roku - poinformował bank w komunikacie.

"Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Sprawozdawczości Finansowej 9 szacunek wpływu bazuje na wyliczeniu prognozowanej wartości bilansowej brutto portfela kredytów hipotecznych w oparciu o przepływy pieniężne, uwzględniające możliwość zawieszenia, zdyskontowane oryginalną efektywną stopą procentową, co zostaje następnie rozpoznane w rachunku wyników, w wyniku z tytułu odsetek" - napisano w komunikacie.

"Przy założeniu, że od 50 proc. do 65 proc. klientów uprawnionych do złożenia wniosku o zawieszenie skorzysta z tej możliwości, szacowany łączny negatywny wpływ na wynik banku może wynieść od ok. 700 mln zł do ok. 915 mln zł. Zarząd banku zatwierdził rozpoznanie 700 mln zł w lipcu 2022 r." - dodano.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze