sejm

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express; Shutterstock

Finanse publiczne

Budżet 2023 do poprawki! Ogromny wzrost deficytu

2023-07-06 15:22

W czwartek (7.06) Sejm skierował do Komisji Finansów Publicznych projekt nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 rok, ponieważ zgłoszono poprawki. Posłowie zgłosili także poprawki do ustawy okołobudżetowej. Na koniec 2022 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 1 bln 512 mld zł, co stanowi 49,1 proc. PKB.

Wobec nowych wydatków budżet trzeba zaktualizować

W czwartek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu nowelizacji ustawy budżetowej na 2023 r., a także nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Podczas debaty zgłoszono poprawki – w imieniu Klubu Poselskiego Prawa i Sprawiedliwości zostało złożonych sześć poprawek do projektu nowelizacji budżetu oraz dwie poprawki do ustawy okołobudżetowej.

Poprawki do budżetu zgłosiły także Klub Parlamentarny Koalicji Obywatelskiej, która chce podwyższenia świadczenia 500+ do kwoty 800 zł już od czerwca, a także Koło Poselskie Polska 2050, która chce zwiększenia wydatków na edukację.

W trakcie debaty przedstawiciele opozycji, m.in. Janusz Cichoń (KO) zarzucali rządowi, że ukrywa wydatki poza budżetem i że rośnie zadłużenie państwa.

„Na koniec 2022 r. dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł 1 bln 512 mld zł, co stanowi 49,1 proc. PKB. W 2015 r. było to 51,3 proc. PKB, zaś w 2020 r. było to 57,2 proc. PKB. A więc udało się zbić w ciągu 2 lat dług o 8 pkt. i nie trzeba było do tego reformy OFE” – powiedział w trakcie debaty wiceminister finansów Sebastian Skuza.

Przypomniał także, że w ubiegłym roku wydatki inwestycyjne były rekordowe i wyniosły 65 mld zł, zaś w tym roku planowane są na poziomie 115 mld zł.

„I to wszystko przy malejącym lekko zadłużeniu samorządów, które wynosi poniżej 90 mld zł, czyli poniżej 3 proc. PKB” – powiedział Skuza.

Projekt nowelizacji budżetu na 2023 r. podwyższa limit wydatków do nie więcej niż 693,4 mld zł (obecnie jest to kwota 672,5 mld zł), dochody budżetu mają sięgnąć 601,4 mld zł (obecnie to 604,5 mld zł), zaś deficyt budżetu państwa ma wynieść maksymalnie 92 mld zł (obecnie to 68 mld zł).

Zmiana planu finansowego wynika m.in. z aktualizacji założeń makroekonomicznych. Zgodnie z obecną prognozą, PKB w tym roku ma realnie wzrosnąć o 0,9 proc. (1,7 proc. planowane było pierwotnie), zaś inflacja średniorocznie ma wynieść 12 proc. (było 9,8 proc.). W budżecie założono, że stopa bezrobocia wyniesie 5,5 proc. na koniec roku (pierwotnie zakładano 5,4 proc.), a przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniesie 7104 zł.

Podwyżki dla nauczycieli, ale nie tylko

Zwiększeniu ulegają także niektóre kategorie wydatków. Wśród nich jest przekazanie w bieżącym roku dodatkowych dochodów w wysokości ponad 14 mld zł. Mają one stanowić uzupełnienie subwencji ogólnej. W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej uwzględnione zostały środki na wypłatę w 2023 r. nagrody specjalnej dla nauczycieli oraz wyższe środki w związku z planowanym ustaleniem od dnia 1 lipca 2023 r. wyższej kwoty bazowej służącej ustaleniu odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach zmian w budżecie przekazane zostaną dodatkowe środki z możliwością ich przeznaczenia dla pracowników państwowej sfery budżetowej na jednorazowe wypłaty wynagrodzeń w 2023 roku (dodatkowe środki będą również skierowane dla nauczycieli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez organy rządowe) oraz o odmrożeniu od 1 lipca 2023 roku podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

Mundurowi tez dostaną podwyżki

Z kolei w projekcie nowelizacji ustawy okołobudżetowej zapisano zasady podziału kwoty przeszło 14 mld zł, jaka ma trafić do samorządów. Poza tym projektowana ustawa umożliwia wypłatę jednorazowych dodatków pracownikom budżetówki, a także wypłatę nagród nauczycielom i dodatkowego wynagrodzenia dla sędziów, asesorów i referendarzy.

Projekt przewiduje odmrożenie od 1 lipca br. podstaw naliczania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz funduszy socjalnych (o kolejne dwa lata) w stosunku do wielkości zaplanowanej na rok 2023.

W projekcie proponuje się zwiększenie wysokości odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i fundusze socjalne dla osób uprawnionych do zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych oraz członków ich rodzin od 1 lipca br. Zwiększone wpłaty środków przewidzianych projektowaną ustawą zostaną przekazane do 30 września 2023 r. 

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber
Sonda
Obawiasz się kryzysu w 2023 roku?
Najnowsze