ZUS Zakład Ubezpieczeń Społecznych

i

Autor: SHUTTERSTOCK

Emerytury w Polsce

Groszowe emerytury Polaków. Dostają jedynie 10 lub 50 groszy z ZUS [TYLKO U NAS]

Emerytury groszowe otrzymuje w Polsce wiele osób. Oznacza to, że co miesiąc dostają z ZUS co najmniej 10 gr, ale nie więcej niż około 1300 zł. Koszt przygotowania jednej takiej wypłaty to około 150 zł. Zatem nawet w samym ZUS pojawia się postulat, by takie świadczenia zlikwidować, a ewentualnie w ich miejsce wprowadzić jednorazową wypłatę raz w roku. - W perspektywie kolejnych lat czeka nas wzrost tej liczby. Rząd mimo zapowiedzi nie przygotował żadnego projektu mającego na celu rozwiązanie tego problemu alarmuje Oskar Sobolewski, ekspert rynku emerytalnego, założyciel Debaty Emerytalnej.

Groszowe emerytury w Polsce

W Polsce najniższa emerytura wynosi 10 groszy, przy czym koszt wypłaty takiego świadczenia to 100-150 zł. Z czego wynika tak niskie świadczenie? Powód jest prosty. Dana osoba najprawdopodobniej przepracowała miesiąc, ma odprowadzoną jedną składkę, która to teraz wypłacana jest w pewnego rodzaju ratach. Prezes ZUS twierdzi, że utrzymywanie emerytur groszowych nie ma najmniejszego sensu. Ale jeśli już takie świadczenie jest, to mogłoby być wypłacane raz na rok przy zachowaniu ubezpieczenia zdrowotnego i prawa do innych świadczeń danej osoby.

Niestety, takie osoby z groszowymi emeryturami, to nie są wyjątki. W Polsce jest kilkaset tysięcy emerytur niższych od minimalnego świadczenia, które to wynosi  1338,44 zł brutto. Jak podaje Oscar Sobolewski,  takich emerytur jest dokładnie 352 tysiące. - Z każdym rokiem będzie ich więcej - grzmi ekspert. 

Jak taki system ukrócić? Prezes ZUS postuluje, by był co najmniej minimalny okres zatrudnienia. W większości państw to jest 10-15 lat, może być 5 lat, które w ogóle otwiera prawo do emerytury przy wieku emerytalnym. Może być jakiś kapitał, który daje tę emeryturę na jakimś poziomie. Ale nie może być tak, że płatnik co miesiąc ponosi duże koszty, by wypłacić komuś 10 gr emerytury.

- Problem emerytur groszowych z każdym miesiącem i rokiem będzie coraz większy. Nowe dane pokazują, że już ponad 350 tys. osób pobiera takie świadczenie a w perspektywie kolejnych lat czeka nas wzrost tej liczby. Rząd mimo zapowiedzi nie przygotował żadnego projektu mającego na celu rozwiązanie tego problemu. Były pomysły, żeby prawo do emerytury jako świadczenia comiesięcznego przysługiwało po określonym stażu pracy np. 10 lat lub po uzbieraniu odpowiedniego kapitału w ZUS, to dobry punkt wyjścia do dyskusji. Obecnie można przepracować jeden rok i otrzymać np. 10 zł świadczenia. Mam nadzieję, że rosnąca liczba osób z takim świadczeniem zmotywuje rząd do przyspieszenia prac w tym zakresie - tłumaczy Oskar Sobolewski, ekspert rynku emerytalnego, założyciel Debaty Emerytalnej.

Forum w Karpaczu 2022: Daniel Obajtek
Sonda
Czy powinno się usunąć groszowe emerytury?

Emerytury w Polsce. Najniższe i najwyższe świadczenia emerytalne

W Polsce wciąż kluczowy w systemie emerytalnym jest wiek. W Polsce wiek emerytalny według prawa dla kobiet wynosi 60 lat, a dla mężczyzn 65 lat. Po osiągnięciu tego wieku kobiety i mężczyźni mogą zdecydować, czy chcą kontynuować aktywność zawodową, czy może przejść na emeryturę i pobierać wypracowane przez siebie świadczenia. Wysokość owych świadczeń jest różna. Mamy groszowe emerytury, ale i te sięgające powyżej 35 tys. zł (rekordzista otrzymuje co miesiąc 35 341,43 zł brutto emerytury). Jednak średnia emerytura to 2,6 tys. zł brutto.

Najnowsze