stetoskop

i

Autor: Pixabay.com

Kongres Gospodarka i Zdrowie

Lepiej zapobiegać niż leczyć? - II Kongres Gospodarka i Zdrowie

2024-02-26 10:40

5-6 marca 2024 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie odbędzie się II Kongres Gospodarka i Zdrowie poświęcony całościowemu spojrzeniu na profilaktykę zdrowotną. Organizatorami wydarzenia są: SGH, Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej (Open Eyes Economy Summit) i Miasto Stołeczne Warszawa.

W dobie szybkiego postępu medycyny, rozwoju nauki i dostępu do wiedzy teza mówiąca o przewadze zapobiegania nad leczeniem pozostaje aktualna, a nawet zyskuje na wartości. Beneficjentem profilaktyki jest bowiem nie tylko każdy uczestnik systemu ochrony zdrowia, ale może nim być także przedsiębiorstwo, a nawet cała gospodarka. - wskazuje Rafał Trzaskowski, Prezydent Warszawy.

Kongres to platforma wymiany wiedzy, doświadczeń i pomysłów przedstawicieli świata nauki, samorządów i administracji publicznej, organizacji pozarządowych oraz praktyków – reprezentantów różnych obszarów życia społeczno-gospodarczego. Będziemy na nim prezentować najnowsze badania i innowacje z zakresu profilaktyki zdrowotnej, a także rozmawiać na temat upowszechniania koncepcji zdrowych miast, w tym jako centrów zdrowia publicznego. „Cieszymy się, że formuła Kongresu Gospodarka i Zdrowie sprawdziła się i po raz drugi możemy wraz z Fundacją GAP (OEES) i Urzędem m. st. Warszawy organizować to wydarzenie.

W tym roku skupimy się na kwestii profilaktyki zdrowotnej w Polsce, w tym profilaktyki żywieniowej, w medycynie i profilaktyki rekreacyjno-sportowej – powiedział rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH. – Z badań Światowej Organizacji Zdrowia wynika, że również miejsce pracy ma znaczenie w kształtowaniu dobrostanu pracowników i ich rodzin. Profilaktyka pracowników w zakresie zdrowia winna być elementem strategii każdej organizacji, każdego przedsiębiorstwa. Konieczne jest stosowanie dobrych praktyk, jeśli chodzi o dbałość o fizyczny i psychiczny stan zdrowia pracowników. Rola pracodawców w wydłużaniu aktywności zawodowej pracowników w związku z katastrofalną wizji demograficzną dla Polski jest nie do przeceniania. To, jak zadbamy zawczasu o zdrowie, przełoży się następnie na to, w jakim stanie będzie nasza gospodarka”. Udział w kongresie potwierdzili miedzy innymi tacy eksperci jak:

  • prof. Jerzy Hausner – Przewodniczący Rady Programowej Open Eyes Economy Summit, Fundacja GAP,
  • Danko Relic – członek Europejskiego Komitetu EkonomicznoSpołecznego,
  • Mark Paerson – przedstawiciel OECD,
  • Alba Godfrey – przedstawicielka Euro Health Net,
  • prof. Marcin Matczak – Uniwersytet Warszawski,
  • Renata Kaznowska – Wiceprezydent Warszawy,
  • Magdalena Czarzyńska-Jachim – p.o. Prezydenta Sopotu,
  • Anna Rulkiewicz – Prezeska Zarządu, Grupa LUXMED,
  • Barbara Kopeć – Członek Zarządu Pracodawców Medycyny Prywatnej.

Jak leczyć dzisiaj problemy jutra?

„Megatrendy, z jakimi mamy do czynienia, w szczególności starzenie się ludności, a także zmiany klimatyczne będą miały wpływ na stan zdrowia ludności i jej potrzeby zdrowotne, co także będzie miało wpływ na wydatki publiczne i stan gospodarek. Jeszcze ważniejsze stało się więc ponowne pogłębione przemyślenie wielostronnych i skomplikowanych relacji między gospodarką i zdrowiem – wskazał prof. Jerzy Hausner, przewodniczący Rady Programowej OEES, Fundacja GAP.

– Zdrowy pracownik to zdrowsza gospodarka. Profilaktyka jest czymś, co powoduje, że ludzie mogą żyć dłużej w zdrowiu i mniej kosztuje to pracodawców. Na profilaktykę wydajemy tylko niecałe 3% wydatków NFZ, reszta idzie na medycynę naprawczą. Cały czas borykamy się z problemem, że większość wydatków idzie na szpitale, a nie na podstawową opiekę medyczną, na proste utrzymanie w zdrowiu, profilaktykę, lekarzy POZ. Ludzie z problemami błahymi idą do specjalistów i do szpitali. Więc my musimy tę piramidę jeszcze odwrócić”.

„Bardzo się cieszę, że kongres wpisał się już w kalendarz debat poświęconych zdrowiu i gospodarce. Jest to niewątpliwie okazja do licznych rozmów, formułowania diagnoz i stawiania wniosków, dotyczących zagrożeń oraz możliwości rozwiązywania problemów zdrowotnych. Podczas tegorocznego spotkania będziemy starać się zwrócić szczególną uwagę na rolę profilaktyki w kontekście funkcjonowania gospodarki – powiedział Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Uczestnictwo w Kongresie Gospodarka i Zdrowie jest bezpłatne i wymaga rejestracji na stronie https://gospodarkaizdrowie.pl/rejestracja.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęła Minister Zdrowia Izabela Leszczyna.

Więcej informacji na stronie internetowej Kongresu Gospodarka i Zdrowie: www.gospodarkaizdrowie.pl

QUIZ PRL. Czym pachniała Polska Ludowa?

Pytanie 1 z 15
Popularne perfumy dla pań w charakterystycznej niebieskiej butelce ze złotym korkiem to:
QUIZ PRL. Czym pachniał PRL?
Pieniądze to nie wszystko - Artur Soboń

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze