Pieniądze

i

Autor: Shutterstock Polska wciąż nie uporała się z problemem biedy

Poziom biedy w Polsce jest skandaliczny. Praca zamiast 500 plus i zasiłków?

2022-05-30 13:32

Polska wciąż nie uporała się z problemem biedy, a system pomocy społecznej jest dysfunkcyjny, gdyż uzależnia jednostki od wsparcia państwa i nie motywuje do samodzielnego zarobkowania i zaspokajania podstawowych potrzeb - wynika z raportu Warsaw Enterprise Institute. Autorzy wskazują, że spowalniający wzrost gospodarczy i rosnące szybko ceny prowadzą do zubożenia obywateli Polski.

Skrajna bieda

Jedna z głównych tez raportu wskazuje, że obecnie w Polsce aż 2 mln osób kwalifikuje się do "grupy dotkniętej skrajnym ubóstwem". - Co wydaje się nie znajdować potwierdzenia w rzeczywistości, a wynikać z braku uwzględnienia wielu czynników i możliwości zapewniających prowadzenie codziennego życia np. pozyskiwania środków finansowych, dóbr i usług dostępnych nieodpłatnie za pośrednictwem państwa i organizacji pozarządowych czy występowania tzw. szarej strefy - czytamy w raporcie.

Autorzy wskazują, że walka z biedą nie będzie skuteczna, jeśli dobrze nie zdefiniuje się zjawiska oraz przyczyn. - To fundamentalny problem, którego rozwiązanie definiuje polityczne programy zwalczania biedy - czytamy.

EKG 2022. Polska 2050 Paweł Borys, Czy Polska zbankrutuje przez wojnę?

Walka z ubóstwem

Jakie są zatem skuteczne metody walki z ubóstwem w realiach krajowych. Autorzy raportu zauważają, że należy m.in. postawić znacznie większy nacisk niż obecnie na pozyskiwanie kompetencji przydatnych na rynku pracy . - I tak przekształcić system wsparcia ubogich, by co do zasady nie mógł stanowić on źródła trwałych dochodów, a był tylko awaryjną poduszką bezpieczeństwa na czas dokształcania się czy poszukiwania pracy - czytamy w raporcie.

Autorzy wskazują, że założenia te nie znajdują w Polsce "odzwierciedlenia w praktyce polityki publicznej". - System socjalny w Polsce jest z jednej strony polem nadużyć, z drugiej nie potrafi identyfikować osób najbardziej potrzebujących pomocy - podają autorzy raportu.

Sonda
Czy obecna drożyzna wpłynęła na twoje życie?

Aktywizacja zawodowa

Autorzy nie mają wątpliwości, że kluczową formą przeciwdziałania biedzie powinno być "stworzenie jednostkom możliwości skutecznego zarobkowania poprzez różnego rodzaju formy aktywizacji zawodowej".

- Formy pasywne, jak przyznawanie zasiłków, rent nieuzasadnionych rzeczywistym stanem zdrowia, subsydiów etc. nie rozwiązują problemów, a wręcz je pogłębiają, utrwalając zależność od pomocy państwa i prowadząc do „dziedziczenia” biedy - czytamy w raporcie.

Najnowsze