ZUS

i

Autor: FOT. ZUS Podkarpacie

Emerytury

Seniorze! Przejdź na emeryturę zanim GUS opublikuje ważny dokument

2024-02-29 9:57

Na wysokość emerytury wpływa termin podjęcia decyzji o zakończeniu pracy zawodowej. Jednym ze składników wyliczenia wysokości świadczenia są tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, publikowane corocznie przez GUS i obowiązujące od 1 kwietnia. Komu będzie się opłacać przejście na emeryturę jeszcze w marcu?

Jak oblicza się wysokość emerytury?

Wysokość świadczenia wypłacanego przez ZUS ustala się poprzez podzielenie zgromadzonego kapitału emerytalnego przez tzw. średnie dalsze trwanie życia.

Wysokość podstawy obliczenia emerytury obejmuje trzy elementy:

* kapitał początkowy,

* składki na ubezpieczenie emerytalne,

* zwaloryzowane środki na subkoncie w ZUS w przypadku członków OFE.

Prawo do emerytury mają kobiety w wieku 60 lat i mężczyźni w wieku 65 lat.

Średnie dalsze trwanie życia - jak wpływa na wysokość emerytury

26 marca 2024 r. GUS opublikuje nowe tablice średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn. Na ich podstawie wylicza się wysokość nowo przyznanych emerytur. Jak podaje Business Insider -wszystko wskazuje, że średnie dalsze trwanie życia się wydłuży. Wynika z tego, że może się opłacać przejście na emeryturę jeszcze w marcu. Tablice, które zostaną przedstawione 26 marca 2024 r., będą wykorzystywane do ustalania emerytur na wnioski zgłoszone od dnia 1 kwietnia 2024 r. do 31 marca 2025 r.

Mniej korzystne tabele GUS

Tablice przedstawiają przeciętną liczbę miesięcy, jaką mają do przeżycia osoby w wieku od 30 do 90 lat, przy uwzględnieniu danych o umieralności. Zwiększona liczba zgonów oznacza skrócenie dalszego trwania życia, a to przekładało się na wyższą wysokość świadczeń dla osób, które przechodziły na emeryturę. "Najkorzystniejsze" tablice obowiązywały od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Obecnie liczba zgonów się zmniejszyła, dlatego tablic będą mniej korzystne dla osób przechodzących na emeryturę.

Ważne!

Jeżeli jest to korzystniejsze dla ubezpieczonego, do ustalenia wysokości emerytury stosuje się tablice trwania życia obowiązujące w dniu, w którym ubezpieczony osiągnął wiek emerytalny wynoszący 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Jak zmieni się świadczenie od 1 kwietnia

Nie znamy jeszcze tegorocznych tablic, to w praktyce można jednak w przybliżeniu policzyć, o ile mniej korzystne będą dla przyszłych emerytów. Przy założeniu, że pracownik zgromadził 500 tys. zł kapitału emerytalnego, a nowe tablice (obowiązujące od 1 kwietnia 2024 r.) wyniosą tyle ile te z 2020 r. (z uwagi na podobną liczbę zgonów w 2023 r. i 2019 r.), na podstawie obecnych tablic jego emerytura wyniosłaby ok. 2 tys. 380 zł. Jeśli nowe tablice wyniosą tyle, ile te z 2020 r., to na ich podstawie emerytura wyniosłaby 2 tys. 297 zł, czyli o 83 zł miesięcznie mniej – wylicza Business Insider. Różnica ta byłyby jeszcze większa w przypadku osób, które uzbierały więcej na koncie emerytalnym.

Kto nie musi przejść na emeryturę w marcu?

Nie wszystkie osoby, które mogą przejść na emeryturę, muszą do końca marca składać wnioski o jej przyznanie, aby skorzystać ze starych tablic. Osoba przechodząca na emeryturę może skorzystać z tablic obowiązujących w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego albo w momencie przejścia na świadczenie (tych, które są korzystniejsze). Osoby, które osiągnęły wiek emerytalny w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 marca 2024 r., będą miały więc zagwarantowane skorzystanie z obecnych, bardziej opłacalnych tablic, nawet jeśli będą dalej pracować.

W przypadku osób, osiągnęły wiek emerytalny, gdy obowiązywały "mniej korzystne" tablice (np. w 2020 r.) i nadal kontynuują zatrudnienie, korzystniejsze może być zawnioskowanie o emeryturę przed 1 kwietnia 2024 r. (skorzystają z lepszych, tegorocznych tablic) lub kontynuowanie zatrudnienia do lipca 2024 r., aby objęła ich roczna waloryzacja składek oraz dodatkowo kwartalna za I kwartał.

QUIZ PRL. Zakupy i handel w Polsce Ludowej

Pytanie 1 z 15
Aby w 1976 roku kupić cukier należało posiadać:
QUIZ PRL. Zakupy i handel w PRL
Pieniądze to nie wszystko - Jacek Janiszewski

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze