pieniadze dolar usa banknoty

i

Autor: shutterstock pieniadze dolar usa banknoty

Podwyżka stóp procentowych w USA

Stopy procentowe w USA w górę? Dzisiejsza decyzja FED wpłynie za złotego

2022-07-27 11:44

Prawdopodobna wysokość podwyżki stóp procentowych w USA to 75 punktów bazowych. Wtedy znajdą się w przedziale 2,25-2,50 %. Jest to istotna informacja nie tylko dla Amerykanów ale również dla Polaków. Gdyby podwyżka była mniejsza złoty mógłby zyskiwać. Natomiast w przypadku równie prawdopodobnej podwyżki o 100 punktów bazowych oznaczałby umocnienie dolara i kolejne straty dla naszej waluty.

Podwyżka stóp procentowych w USA - dziś decyzja FED

Komitet Otwartego Rynku Rezerwy Federalnej (FOMC), czyli organ Fed, który decyduje o polityce pieniężnej Stanów Zjednoczonych podejmie decyzje dotyczącą wysokości stóp procentowych. Decyzja zostanie ogłoszona o godzinie 20.00 czasu polskiego. Ekonomiści są przekonani o podwyżce - najczęstsze przewidywania to podwyżka o 75 punktów bazowych (0,75%). Jest to trzykrotnie wyższy ruch niż w latach poprzednich.

Cykl podwyżek trwa od kilku miesięcy

Cykl rozpoczął się ruchem o 25 punktów bazowych. W maju kontynuowano go dwukrotnie wyższym podwyższeniem stóp. W czerwcu sięgnięto po największą od 1994 r. podwyżkę – o 75 punktów bazowych.Od marca 2020 roku główna stopa procentowa mieściła się w przedziale 0-0,25% - który był najniższy w historii.

– Spodziewamy się, że taki sam ruch zostanie powtórzony także dziś, a w jego rezultacie stopy zostaną wywindowane do przedziału 2,25-2,50 proc. – określa Bartosz Sawicki, analityk Cinkciarz.pl.

Sławomir Dudek – Pieniądze to nie wszystko. Inflacja

Podwyżki stóp procentowych sposobem na walkę z inflacją

Podwyżki stóp procentowych mają być odpowiedzią banku centralnego Ameryki na rozpędzający się wzrost cen. Inflacja konsumencka (CPI) przyspieszyła w czerwcu do skali 9,1% rdr -z wysokości 8,6% w maju. Jest to najwyższy poziom od listopada 1981 roku - czytamy na Business Insider.

Za największy problem banków centralnych należy uznać źródła i przyczyny inflacji - gwałtowny wzrost cen paliw, surowców energetycznych i nośników energii. Eksperci mówią o ryzyku związanym z nadmiernymi podwyżkami cen. Obawiają się zdławienia gospodarki oraz recesji, której towarzyszyłaby inflacja przekraczająca 2% - tyle wynosi cel Fed.

Eksperci prognozują wysokość podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych

Analitycy PIMCO twierdzą, że minimalna wysokość podwyżki to 75 punktów bazowych. Jak czytamy na BI zdaniem ekspertów PIMCO aktualna wysokość stóp procentowych jest zbyt niska biorąc pod uwagę makroekonomiczne warunki USA - w tym podwyższoną inflację. Traktują to jako argument do podwyżki w wysokości 100 punktów bazowych. Eksperci oceniają, ze dwie podwyżki uprzednio prognozowane na rok 2023 zostaną przesunięte na rok bieżący.

Wizja technicznej recesji w Stanach Zjednoczonych

Docierają również informacje dotyczące pogorszenia aktywności gospodarczej w USA. Wskaźniki PMI zarówno dla sektora przemysłowego jak i sektora usług są najniższe od kilku do nawet kilkudziesięciu miesięcy. Eksperci firmy Ebury informują o możliwości popadnięcia amerykańskiej gospodarki w techniczną recesję (oznacza to spadek PKB w dwóch postępujących po sobie kwartałach).

Analitycy popierają swoje przewidywania dotyczące wysokości podwyżki faktem, że przy podwyżce o 75 punktów bazowych obstawali Christopher Waller i James Bullard. Bezpośrednio po publikacji decyzji, o godzinie 20.30 rozpocznie się konferencja Jerome’a Powella, prezesa Fed. Bedzie dotyczyła polityki pieniężnej oraz stanu amerykańskiej gospodarki.

Decyzja FED a pozycja złotego i innych walut zagranicznych

Na podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych należy spojrzeć również z perspektywy nie tylko waluty amerykańskiej ale również walut europejskich - między innymi euro czy złotego. Najbardziej korzystna dla złotego byłaby podwyżka w granicach 50 punktów bazowych.

Niewykluczona podwyżka o 100 punktów bazowych stanowiłaby z całą pewnością wsparciem dla amerykańskiego dolara - osłabiłaby natomiast waluty z tzw. koszyka rynków wschodzących - informuje Business Insider. Ewentualny wzrost kursu EUR/USD powinien przełożyć się na umocnienie PLN. Każdy wynik pozytywna dla amerykańskiego dolara - będzie negatywny dla polskiej waluty.

–  Złagodzenie tonu przez Fed będzie punktem zwrotnym dla dolara, ale także rynków akcji i obligacji. Agresywnie walczący z inflacją bank centralny był jednym z fundamentów siły dolara, który w 12 miesięcy zyskał do euro przeszło 15 proc. i przez moment zrównywał się wartością ze wspólną walutą. W rok dolar podrożał w relacji do złotego o ponad 20 proc. Perspektywa łagodzenia stanowiska Fed powinna być jednak korzystna dla złotego, lecz strach przed globalną recesją nie pozwoli na wyraźne umocnienie polskiej waluty. Prognozy Cinkciarz.pl zakładają, że kurs euro na koniec kwartału będzie w okolicy 4,60 zł, a dolara nieco poniżej 4,50 zł – prognozuje analityk Cinkciarz.pl.

Prognoza szczytu stóp procentowych w USA

Jeśli chodzi o prognozowany szczyt stóp procentowych wyceniany jest na 3,4%. Taka skala oznacza, że w przypadku podwyżki o 75 punktów bazowych dziś - Fed może podjąć decyzję o kolejnych podwyżkach w wysokości 75 lub 100 punktów bazowych. Z tzw. kropek Fed można wywnioskować, że maksymalny poziom stóp procentowych osiągnie 3,75% na koniec 2023 roku - następnie spadnie do poziomu neutralnego w wysokości 2,5% - w 2025 roku.

Wpływ amerykańskiej gospodarki na decyzje europejskich banków centralnych

Amerykańska gospodarka to największa gospodarka świata - odpowiada za jedną piątą światowego PKB. Amerykański dolar to kluczowa waluta, która służy do rozliczeń większości transakcji międzynarodowych. Europejskie banki centralne podejmując decyzje dotyczące polityki pieniężnej muszą brać pod uwagę koniunkturę w USA.W minionym tygodniu Europejski Bank Centralny zdecydował o podniesieniu stóp procentowych w strefie euro o 50 punktów bazowych. Była to podwyżka wyższa od prognozowanej.

W przypadku gdy wzrost stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych przełożyłby się na zahamowanie aktywności gospodarczej, miałoby to wpływ na na niższy wzrost PKB w Polsce - informuje Business Insider. Jednocześnie mogłoby zmniejszyć popyt i presję związane ze wzrostem inflacji i oznaczałoby konieczność niższych podwyżek stóp procentowych.

Sonda
Czy obawiasz się dalszych podwyżek stóp procentowych?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze