podwyżki nieruchomości

i

Autor: Shutterstock

Podatki w górę

Nasze portfele zapłaczą w 2024 roku. Kolejny podatek pójdzie ostro w górę

Właściciele mieszkań i domów staną przed rekordowym obciążeniem podatkowym w 2024 roku. Inicjatywę podjął jeszcze rząd PiS, a gminy nie wahają się skorzystać z tej możliwości. Niektóre z nich planują podniesienie stawek podatkowych do maksymalnych dopuszczalnych wartości, co przełoży się na dodatkowe obciążenia dla właścicieli nieruchomości i gruntów nawet o 15-16 procent w porównaniu z bieżącym rokiem.

Stawki podatku od nieruchomości i gruntów idą w górę

Minister finansów w poprzednim rządzie ogłosił nowe, maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych, podnosząc je o 15 pkt. procent. Stawka podatku od nieruchomości w 2024 r. wzrośnie z 1 złotego do 1,15 złotego, a dla gruntów pod budynkami z 0,61 złotego do 0,71 złotego za metr kwadratowy. W przypadku nieruchomości wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej, podatek może sięgnąć nawet 33,10 złotego za metr kwadratowy. Warto zauważyć, że te stawki są maksymalne, a faktyczną wysokość podatku ustalają poszczególne gminy.

Należy jednak pamiętać, że nie wszystkie gminy zdecydują się na maksymalne podwyżki. Choć wiele z nich podejmie działania mające na celu zwiększenie wpływów podatkowych, nie wszystkie sięgną po pełną możliwą podwyżkę. Praktyką przyjętą m.in. w Warszawie jest dostosowywanie podatków do poziomu inflacji za pierwsze półrocze poprzedniego roku.

O ile zatem wzrośnie podatek od nieruchomości w 2024 roku? Wartości maksymalne podatku od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,34 zł od 1 m2 powierzchni,
  • pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł od 1 ha powierzchni,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł od 1 m2 powierzchni,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 zł od 1 m2 powierzchni.

Ile wynosi podatek w miastach w Polsce?

Portal bankier.pl sprawdził, ile wynosi podatek w miastach w Polsce. Cześć miast nie zdecydowała się na maksymalne podniesienie opłat – są to m.in. Głogów, Zgierz, Łomża, Kędzierzyn-Koźle czy Piłę. Stawki w tych miastach stawki nie przekraczają 1 zł za m kw. Powyżej 1 zł, ale mniej niż maksymalną stawkę będą pobierać m.in. Toruń, Tarnowskie Góry, Starachowice, Elbląg czy Stargard. Jednak część z miast zdecydowała się na podwyżkę podatku od nieruchomości o 15 proc. Dla mieszkania o powierzchni 65 m kw to wzrost o 9,75 zł w 2024 roku — z 65 zł w do 74,75 zł – pisze bankier.pl. Na maksymalne 1,15 zł od metra mieszkania zdecydowała się Bielsko-Biała, Katowice czy Lublin.

QUIZ PRL: Jak się mieszkało za komuny? Pamiętasz te mieszkania?

Pytanie 1 z 10
W domach z betonu nie było:
Pieniądze to nie wszystko Paweł Borys
Najnowsze