mBank

i

Autor: SHUTTERSTOCK Żenujące niskie oprocentowanie lokat. Prezes uderza w mBank

UWAGA Frankowicze! mBank rozpoczyna pilotaż ugód frankowych

2021-12-06 15:34

mBank rozpoczyna pilotażowy program zawierania ugód z klientami posiadającymi kredyt we frankach. Pilotaż obejmie 1,3 tys. umów i potrwa trzy miesiące – poinformował bank w poniedziałkowej informacji prasowej.

Jak podał w poniedziałek mBank, w ramach pilotażu zamierza on oferować przewalutowanie obecnego kredytu na złote i umorzenie części zadłużenia. Pilotaż obejmie 1,3 tys. umów i będzie trwać najbliższe trzy miesiące. Jak stwierdził mBank, aby trafić do grupy zakwalifikowanej do pilotażu, klient nie może mieć opóźnień w spłacie zobowiązań oraz powinien posiadać tylko jeden kredyt we frankach.

mBank policzy jak obecnie wyglądałoby saldo kredytu pozostającego do spłaty, gdyby klient zamiast we frankach, zadłużył się w złotych z oprocentowaniem opartym na historycznej wartości stawki WIBOR 3M, powiększonej o obowiązującą wtedy na rynku marżę kredytu. Tak policzone saldo zostanie porównane z aktualnym zadłużeniem klienta we frankach, wyrażonym w złotych przy zastosowaniu średniego kursu Narodowego Banku Polskiego. Połowa tej różnicy pomniejszy saldo zadłużenia. Dzięki temu, strony solidarnie podzielą się kosztami wzrostu kursu franka” – wyjaśniono w informacji mBanku.

EKG 2021. Krzysztof Pietraszkiewicz. Prezes ZBP: jesteśmy odpowiedzialni za pieniądze Polaków

Bank pomniejszy saldo kredytu o wpłaty na ubezpieczenie niskiego wkładu własnego lub o wartość podwyższonego oprocentowania, jeśli klient zastępował nim ubezpieczeni

Od czasu podpisania ugody, kredytobiorca będzie spłacać kredyt w złotych. Może wybrać oprocentowanie według stałej stopy procentowej (na okres 5 lat) lub kredyt ze stopą zmienną (w oparciu o WIBOR powiększony o marżę). Według szacunkowych wyliczeń banku – kredytobiorcy, którzy zaciągnęli kredyt w latach 2006-2008, mogą dzięki ugodzie oszczędzić nawet 20 proc.” – podano w informacji mBanku.

Bank wskazał, że klienci będący sporze z bankiem ugodę podpiszą przed sądem, w którym toczy się postępowanie, a pozostali będą mogli zawrzeć ją w placówce banku. Według mBanku, cały proces – do czasu podpisania dokumentów – będzie odbywał się on-line. Każdy klient będzie miał do dyspozycji opiekuna ugody. 

Do zawarcia ugody potrzebna jest zgoda wszystkich kredytobiorców. Cały proces od momentu, kiedy klient podejmie decyzję, potrwa kilka dni – podał bank.

 Czytaj także: Banki będą pozywały frankowiczów. Klienci będą oddać pieniądze?

mBank wyjaśnił, że po zakończeniu pilotażu zostanie podjęta decyzja o tym czy, kiedy i na jakich warunkach przedstawi propozycję ugód pozostałym kredytobiorcom.

Sonda
Brałeś kredyty w 2020 roku?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze