PKO Bank Polski

i

Autor: Shutterstock PKO BP

Wyniki PKO BP powyżej oczekiwań. Skonsolidowany zysk w I kw. 2022 r. wyniósł 1,416 mld zł

2022-05-19 9:51

Skonsolidowany zysk netto przypadający na jednostkę dominującą w I kw. 2022 r. wyniósł 1,416 mld zł. W porównaniu z wynikiem netto z I kw. 2021 r., który wyniósł 1,175 mld zł, oznacza to poprawę wyniku o ponad 20,3 proc. Tym samym zysk przypadający na jedną akcję w I kw. 2022 r. sięgnął 1,13 zł – podał PKO BP w czwartkowym raporcie giełdowym.

Olbrzymi wzrost

„Wzrost zysku netto był determinowany przez poprawę wyniku na działalności biznesowej, który osiągnął poziom 4 504 mln zł (wzrost o 906 mln zł r/r), głównie w efekcie wzrostu r/r wyniku z tytułu odsetek o 888 mln zł oraz wyniku z tytułu prowizji i opłat o 147 mln zł, przy spadku wyniku z pozycji wymiany o 159 mln zł, pogorszenie o 278 mln zł wyniku z tytułu odpisów i utraty wartości, wzrost o 203 mln zł kosztów działania, w tym wzrost kosztów regulacyjnych o 111 mln zł r/r oraz kosztów świadczeń pracowniczych o 69 mln zł r/r.” – podał bank w raporcie okresowym.

Skonsolidowany wynik PKO BP z tytułu odsetek w I kw. 2022 r. sięgnął 3,2 mld zł, co oznacza wzrost o ponad 38,4 proc. Z kolei wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 1,179 mld zł, co oznacza wzrost o przeszło 14,24 proc.

EKG 2022. Polska 2050 Paweł Borys, Czy Polska zbankrutuje przez wojnę?

Poprawa wyniku

Jak wyjaśnił bank w raporcie finansowym „wzrost wyniku z tytułu odsetek determinowany wzrostem przychodów odsetkowych związanych głównie z podwyżkami rynkowych stóp procentowych oraz wzrostem portfela kredytowego, przy jednoczesnym wzroście kosztów finansowania”, z kolei poprawa wyniku z tytułu prowizji i opłat została osiągnięta dzięki „wyższym wynikom realizowanym na działalności kredytowej, ubezpieczeniowej, kartowej, maklerskiej oraz transakcjach wymiany walut”.

Bank podał także, że w I kwartale 2022 r. suma aktywów osiągnęła poziom niemal 422 mld zł, co oznacza wzrost o 37 mld zł w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego oraz o 4 mld PLN w porównaniu do poziomu aktywów na koniec 2021 roku. Depozyty klientów PKO BP wyniosły 322 mld zł, tj. wzrosły o 34 mld zł w porównaniu do stanu na koniec marca 2021 roku oraz spadły o 0,4 mld zł w odniesieniu do stanu na koniec grudnia 2021 roku.

Sonda
Czy rozważasz założenie lokaty w banku?

Finansowanie udzielone klientom

PKO BP wskazał także, że po I kw. finansowanie udzielone klientom wyniosło niemal 250 mld zł i wzrosło o 14 mld zł w odniesieniu do końca marca 2021 roku. W ujęciu rok do roku wzrost odnotowano w każdej kategorii finansowania, najistotniejszy dotyczył finansowania udzielonego podmiotom gospodarczym zarówno w formie kredytu, leasingu czy faktoringu. Z kolei w stosunku do końca grudnia 2021 r. wzrost finansowania sięgnął 2 mld zł, na co wpływ miał dalszy wzrost w segmencie kredytów gospodarczych i stabilny poziom kredytów konsumpcyjnych, jednak w przypadku kredytów mieszkaniowych odnotowano już spadek.

„Na 31 marca 2022 roku Grupa Kapitałowa Banku: zachowała wysoki udział w rynku kredytów i oszczędności na poziomie odpowiednio 17,3 proc. i 19,2 proc., zajmowała pozycję lidera rynku funduszy inwestycyjnych osób fizycznych z udziałem w wysokości 20,4 proc., była liderem pod względem liczby prowadzonych rachunków bieżących dla klientów indywidualnych (niemal 8,7 mln sztuk)” – wskazano w raporcie finansowym PKO BP za I kw. 2022 r.

Nasi Partnerzy polecają

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Materiał Partnerski

Materiał sponsorowany

Najnowsze