Praca dla osób bez doświadczenia w Bydgoszczy!

i

Autor: Materiały prasowe Zdjęcie poglądowe

Prawo pracy

Zmiany dla pracowników 2023. Rewolucja w kodeksie pracy

2022-12-08 11:40

W 2023 roku wejdzie w życie sporo zmian w zakresie prawa pracy. Zmienią się m.in. zasady pracy zdalnej, kontroli trzeźwości pracowników czy liczba dni urlopu po urodzeniu dziecka - wylicza Dziennik Gazeta Prawna. Jakie będą najważniejsze zmiany w prawie pracy w 2023 roku?

Work-life balance i praca zdalna

Polska jest już opóźniona w implementacji unijnej dyrektywy work-life balance, dlatego odpowiednie przepisy powinny zostać uchwalone w przyszłym roku. Przepisy dają pracownikom dodatkowe dni wolne z tytułu "siły wyższej" np. choroby lub wypadku członka rodziny. Jak wyjaśnia DGP,  są to dodatkowe dni wolne, które nie wliczają się one do ogólnej puli urlopu wypoczynkowego – korzystając z tego wolnego, nie zmniejszamy więc wymiaru urlopu przysługującego w danym roku. Jak czytamy w DGP, za okres korzystania z wolnego z powodu „siły wyższej” przysługuje 50 proc. wynagrodzenia obliczanego jak za wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego. 

Do kodeksu pracy w 2023 roku, ma być wprowadzony także urlop opiekuńczy. Według Dziennika, jego wymiar ma wynosić 5 dni w roku kalendarzowym i będzie mógł zostać wykorzystany celu zapewnienia osobistej opieki lub wsparcia osobie będącej członkiem rodziny.  Urlop opiekuńczy, podobnie jak wolne z powodu „siły wyższej” nie będzie wliczał się do puli urlopu wypoczynkowego, ale będzie on urlopem bezpłatnym. Wniosek o jego udzielenie, pracownik będzie musiał złożyć na 3 dni przed jego rozpoczęciem.-czytamy na stronie DGP.

Nowela kodeksu pracy reguluje także zasady pracy zdalnej. Jak informuje DGP, praca zdalna będzie mogła być organizowana na wniosek pracownika lub pracodawcy oraz polecenie pracodawcy. To, czy pracownik może pracować zdalnie może zostać uzgodnione albo przy zawieraniu umowy o pracę albo już w czasie jej trwania. Pracodawca może odmówić pracy zdalnej, gdy nie jest ona możliwa ze względu na organizację pracy lub rodzaj pracy wykonywanej przez pracownika.

Zwiększenie wymiaru urlopu rodzicielskiego i kontrola trzeźwości pracowników

Po wdrożeniu dyrektywy work-life balance, urlop z tego tytułu będzie wynosił 41 tygodni, a w przypadku ciąży mnogiej – 43 tygodnie (obecnie jest to odpowiednio 32 i 34 tygodnie). Zwiększeniu ulegnie także wymiar przysługujący ojcu, ponieważ każde z rodziców będzie dysponowało 9 tygodniami niezbywalnego urlopu ( w tej chwili ojcowie mogą korzystać z dwutygodniowego urlopu ojcowskiego).

Przyszły rok przyniesie też zmiany w kontroli trzeźwości pracownika. DGP wyjaśnia, że obecnie pracodawca może skontrolować trzeźwość pracownika, co do którego zachodzi podejrzenie, że znajduje się pod wpływem alkoholu. Po zmianach wprowadzenie kontroli trzeźwości, określenie grupy pracowników, która jej podlega oraz sposób sposób przeprowadzania kontroli trzeźwości ustala się w układzie zbiorowym pracy lub w regulaminie pracy.

Zmiany od nowego roku w prawie pracy, przewidują również wprowadzenie obowiązku dla pracodawców podawania przyczyn uzasadniających rozwiązanie umowy o pracę na czas określony. Ponadto pracodawca będzie zobowiązany również do pisemnego zawiadomienia organizacji związkowej, reprezentującej pracownika, o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę. Zmiany te pozostają na etapie prac legislacyjnych. Możliwe, że wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2023 roku.

Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze