Adam Glapiński

i

Autor: Jacek Dominski/REPORTER Adam Glapiński

Konferencja prezesa NBP

Prezes Glapiński: Chleb nie kosztuje 30 zł, a 2,60 zł. Kupowałem baltonowski

2023-01-05 15:27

-Nasze projekcje na razie wskazują, że nie będziemy mieć recesji w 2023 r., możemy mieć jakieś wahnięcie w jednym kwartale, miesiącu, ale recesji u nas nie będzie - stwierdził Adam Glapiński prezes NBP podczas konferencji prasowej. Jak zaznaczył nie kończymy cyklu podwyżek stóp procentowych. Wszystko zależy od wyników inflacji za styczeń i luty - zaznaczył szef polskiego banku centralnego.

Szef NBP: Bieżąca inflacja jest nadal wysoka

Według prezesa NBP, nie ma presji na likwidację miejsc pracy, siła nabywcza się obniża co negatywnie wpływa na konsumpcję. 

"Wiemy, że radykalny proces dezinflacji, obniżania inflacji, zmniejszania inflacji, likwidacji inflacji, zbyt radykalny proces dezinflacji, może być bardzo kosztowny gospodarczo i społecznie, tak jak to było na początku lat dziewięćdziesiątych" - powiedział szef NBP.

Wyjaśnił, że wysoki koszt społeczny polegałby głównie na wzroście bezrobocia i masowych bankructwach. 

"Tego należy uniknąć, bo oznacza to radykalne pogorszenie sytuacji społecznej, politycznej, gospodarczej, degradację kraju. Dlatego należy zdecydowanie dążyć do obniżenia inflacji ale jednocześnie nie można abstrahować od potencjalnych kosztów tego obniżenia, szczególnie gdy źródła inflacji są większości podażowe i zewnętrzne, poza naszym krajem" - wskazał Glapiński.

 We wszystkich krajach europejskich mamy podobną sytuację

-Inflacja w wielu gospodarkach – pomimo pewnego spadku w ostatnich miesiącach – utrzymuje się na wysokim poziomie, do czego przyczyniają się przede wszystkim wysokie ceny energii, wtórne efekty wcześniejszych szoków podażowych, w tym na rynkach surowcowych, a także czynniki popytowe i rosnące koszty pracy- twierdzi szef polskiego banku centralnego. Jak dodaje,

w tych warunkach inflacja bazowa w większości krajów również pozostaje wysoka. W ślad za pogorszeniem globalnej koniunktury w ostatnich miesiącach obniżyły się jednak ceny niektórych surowców. Jednocześnie skala napięć w globalnych łańcuchach dostaw pozostaje wyraźnie niższa niż w I połowie 2022 r. W konsekwencji następuje ograniczenie presji cenowej, co znajduje odzwierciedlenie w niższej dynamice cen produkcji w wielu krajach.

Prezes Glapiński, wyjaśnia, że ceny surowców są bardzo wysokie w szczególności gazu i węgla. Ceny tych surowców są kilkukrotnie wyższe niż przed kilkoma laty. Inflacja CPI wchodzi w inflację bazową. 

-Wysokie ceny surowców znajdują odzwierciedlenie we wzroście cen żywności i energii, a ponadto – wraz z utrzymującymi się efektami wcześniejszych zaburzeń w globalnych łańcuchach dostaw – zwiększają koszty funkcjonowania przedsiębiorstw, co w warunkach wciąż relatywnie wysokiego popytu skłaniało firmy do podnoszenia cen i przyczyniało się do zwiększenia inflacji bazowej - twierdzi prezes Glapiński. 

Najnowsze dane wskazują na spadek inflacji w gospodarkach światowych. Polska gospodarka razem z innymi wchodzi na szczyt inflacji i będzie razem z niego schodzić. 

Przyjęcie euro przez Polską oznaczałby radykalny spadek tempa wzrostu gospodarczego, to by było głęboko szkodliwe. W Polsce mamy cud gospodarczy, m.in. dlatego m.in., że mamy polską walutę. 

-W Polsce odczujemy hamowanie gospodarki bardzo mocno, zarówno w postaci spowalniającego wzrostu gospodarczego, jak i obniżającej się presji inflacji - twierdzi Glapiński. Spodziewamy się gwałtownego spadku inflacji.  

Szef NBP przypomniał, ze stopy procentowe działają z opóźnieniem. "Nasze podwyżki robione co miesiąc stopniowo, coraz mocniej oddziaływają na gospodarkę w kierunku zacieśnienia, ograniczania popytu" - zaznaczył.

Adam Glapiński dodał, że poprzednie podwyżki stóp będą w kolejnych kwartałach nadal oddziaływać w kierunku obniżania się inflacji. "Kolejne podwyżki nadal działaj, niektóre coraz silniej, te ostatnie. Ważne żeby nie przedobrzyć z tym" - dodał.

Pieniądze to nie wszystko. Piotr Bujak
Sonda
Czy będziesz starał się przez wysokie oprocentowanie o niższe raty kredytu?
Nasi Partnerzy polecają
Najnowsze