emeryt

i

Autor: SHUTTERSTOCK 25 sierpnia ZUS rozpoczyna wypłatę 14. emerytury

Kapitał początkowy to ważny składnik emerytury. Jak waloryzacja kapitału wpływa na wysokość świadczenia?

2022-05-22 20:45

Waloryzacja kapitału emerytalnego. Kapitał początkowy jest ważną częścią twojej emerytury i ma duży wpływ na jej wysokość. Brak wyliczonego kapitału może znacząco obniżyć świadczenie. Podobnie jak wypłacane emerytury i renty, obliczony kapitał początkowy podlega corocznej waloryzacji. Wskaźnik waloryzacji kapitału początkowego 2022 roku jest rekordowy.

Dla kogo kapitał początkowy? 

Wysokość emerytury zależy od kwoty zwaloryzowanego kapitału początkowego oraz zwaloryzowanych składek na ubezpieczenie emerytalne zewidencjonowanych w ZUS na indywidualnym koncie ubezpieczonego. Od 1999 roku każdy ubezpieczony ma w ZUS swoje konto, na którym zapisywane są jego składki. Przedtem nie były one rozliczane indywidualnie. Kapitał początkowy jest odtworzoną kwotą składek na ubezpieczenia społeczne, które dana osoba lub jej pracodawca zapłaciła przed 1999 rokiem. Posiadanie wyliczonego kapitału początkowego stanowi dodatkowy składnik brany pod uwagę przy wyliczaniu przyszłej emerytury i jako taki w istotny sposób wpływa na jej zwiększenie.

Aby możliwe było wyliczenie kapitału początkowego przez ZUS, niezbędne jest zgromadzenie dokumentów potwierdzających wysokość wynagrodzenia i opłacanych składek przed rokiem 1999. Ważne! Jeżeli nie złożysz dokumentów, które potwierdzą wysokość Twojego wynagrodzenia, to za ten okres ZUS przyjmie wynagrodzenie minimalne – proporcjonalnie do okresu i wymiaru czasu pracy.

O wyliczenie wysokości swojego kapitału początkowego mogą ubiegać się osoby:

* urodzone po 31 grudnia 1948 roku oraz

* pracujące i opłacające składki na ubezpieczenie społeczne przed 1 stycznia 1999 roku.

Zobacz też: Najnowsza waloryzacja emerytur. Emerytura wyższa o prawie 400 zł [WYLICZENIA]

W przypadku osób, które urodziły się przed 1949 rokiem, również możliwe jest wyliczenie kapitału początkowego, jeżeli spełniają one jednocześnie cztery warunki:

  • – osiągnęły powszechny wiek emerytalny po 31 grudnia 1998 roku,
  • – złożyły wniosek o emeryturę z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego i o obliczenie jej według nowych zasad,
  • – mają staż ubezpieczeniowy wynoszący co najmniej 20 lat (kobiety) lub 25 lat (mężczyźni) okresów składkowych i nieskładkowych,
  • – po osiągnięciu powszechnego wieku emerytalnego kontynuowały pracę i były objęte ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi.
Paulina Matysiak – Pieniądze to nie wszystko

Naliczenie kapitału początkowego. Bez niego emerytura będzie niższa

Jeżeli jeszcze nie złożyłeś wniosku o naliczenie kapitału początkowego, zrób to jak najszybciej. Wiele zakładów pracy, które funkcjonowały do końca 1998 r., może już nie istnieć i możesz mieć trudności ze znalezieniem dokumentów niezbędnych do ustalenia kapitału początkowego (szczególnie potwierdzających zarobki). Jeżeli złożyłeś wniosek o emeryturę, nie musisz dodatkowo składać wniosku w sprawie kapitału początkowego. ZUS obliczy kapitał z urzędu.

Ponowne przeliczenie kapitału początkowego

Możesz złożyć wniosek o ponowne obliczenie kapitału początkowego w ZUS (nawet jeśli masz przyznaną emeryturę) w jednej z dwóch sytuacji:

  • * gdy masz nowe dokumenty potwierdzające staż lub zarobki, których dotychczas nie złożyłeś,
  • * gdy zmienią się przepisy o sposobie obliczania wcześniej ustalonego kapitału początkowego np. obejmujące uwzględnianie okresów sprawowania opieki nad dzieckiem.
Sonda
Czy dla emerytów lepsza będzie druga waloryzacja świadczeń, czy 14. emerytura?

Waloryzacja kapitału początkowego 2022

Ustalona na 1 stycznia 1999 r. kwota kapitału początkowego jest waloryzowana co roku w czerwcu. Wtedy ZUS waloryzuje stan kont i subkont ubezpieczonych. Kwoty tam zapisane są podstawą obliczenia emerytury, a więc wprost przekładają się na wysokość przyszłego świadczenia. Według informacji ZUS tegoroczny wskaźnik waloryzacji składek wyniesie 9,33 proc. Wskaźnik ten ma też zastosowanie do kapitału początkowego osób, które pracowały przed 1999 r. Wskaźniki bezpośrednio przekładają się na wysokość przyszłej emerytury. Osobie, która zgromadziła na koncie 450 tys. zł, ZUS dopisze prawie 42 tys. zł. Natomiast jeśli ktoś dotąd zgromadził 850 tys. zł, dzięki waloryzacji stan jego konta zwiększy się o ponad 79 tys. zł.

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Najnowsze