konferencja PZU

i

Autor: Materiały prasowe konferencja PZU

Wyniki finansowe Grupy PZU. Wzrost ubezpieczeń zdrowotnych i majątkowych

2022-08-25 12:22

W pierwszej połowie roku 2022 Grupa PZU zwiększyła przypis składki ubezpieczeniowej brutto do 12,6 md zł. Wypracowany zysk netto wyniósł 1,48 mld zł, a zwrot na kapitale (ROE) osiągnął poziom 18,5%. Dynamicznie rosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, przychody w filarze zdrowia i zyski z inwestycji.

Wyniki finansowe Grupy PZU

- Efektywność i odporność przyjętego przez nas modelu biznesowego, w którym dbamy o mocną pozycję kapitałową i dywersyfikujemy segmenty działalności, pozwala Grupie PZU rozwijać się stabilnie i równoważyć skonsolidowany wynik praktycznie w każdej sytuacji rynkowej. Wzrost przypisu składki w pierwszym półroczu tego roku to zasługa zwiększenia o 6,9 proc. rok do roku sprzedaży ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych, przy utrzymaniu ich wysokiej rentowności. Główną rolę odegrały dwucyfrowe wzrosty w segmencie autocasco oraz w ubezpieczeniach pozakomunikacyjnych, w tym korporacyjnych. Zysk netto w I poł. 2022 r. wyniósł 1,48 mld zł w porównaniu do 1,63 mld zł w tym samym okresie minionego roku, ale spadek wynika głównie ze zdarzeń o charakterze jednorazowym, tzn. konieczności dostosowania poziomu rezerw w segmentach ubezpieczeniowym i bankowym. Nawet w tych okolicznościach osiągnęliśmy bardzo dobry zwrot na kapitale, przewyższający ambicje strategiczne i lokujący nas wśród najbardziej rentownych europejskich ubezpieczycieli – mówi prezes PZU, dr hab. Beata Kozłowska-Chyła.

W pierwszym półroczu br. Grupa PZU zwiększyła sprzedaż do 12,6 mld zł, czyli o 2,5% w porównaniu do analogicznego okresu 2021 r. (w drugim kwartale br. do 6,4 mld zł, tj. o 3,2% r/r). Zysk netto przypisany właścicielom jednostki dominującej po I poł. br. wyniósł 1,48 mld zł (spadek o 9,4% r/r), a w samym II kw. br. 722 mln zł (spadek o 4,2%). Rentowność kapitałów własnych (ROE), przypadających właścicielom jednostki dominującej, wyniosła 18,5%, przekraczając cel wskazany w strategii Grupy PZU na lata 2021-2024 (17,4%).

Do wyniku Grupy PZU przyczyniły się także dobre rezultaty z działalności inwestycyjnej oraz rosnąca kontrybucja działalności bankowej (407 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 251 mln zł rok wcześniej), na które pozytywnie oddziaływało środowisko wysokich stóp procentowych. Zwrot na portfelu głównym w I poł. 2022 r. osiągnął 4,4% i wyniósł 961 mln zł. Rok wcześniej było to 1,324 mld zł, ale wówczas na ten wynik mocno wpłynął jednorazowy zysk w wysokości 548,7 mln zł z tytułu wejścia na giełdę spółki z branży logistycznej.

Wzrost na kluczowych rynkach

W pierwszych sześciu miesiącach 2022 r. na polskim rynku Grupa PZU najmocniej zwiększyła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych. W tym segmencie składka wzrosła o 6,9% r/r do 7,3 mld zł (w II kw. br. wzrosła o 7,7% r/r). Przyczyniły się do tego wysokie wzrosty w I poł. br. składki w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych - o 10% r/r, w szczególności korporacyjnych - o 18,5% r/r. Rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń mieszkań, ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, dotowanych ubezpieczeń upraw rolnych czy – w przypadku klientów korporacyjnych – ubezpieczeń budowlano-montażowych oraz maszyn. W segmencie komunikacyjnym sprzedaż w I poł. 2022 r. wzrosła o 4,9% r/r (w II kw. br. o 7,5%). Bardzo dynamicznie wzrosła składka z autocasco – o 13% r/r (w II kw. br. o 16,4% r/r).

W I poł. br. Grupa PZU utrzymała bardzo dobrą rentowność ubezpieczeń majątkowych, ze wskaźnikiem mieszanym (COR) na poziomie 88,8% (w II kw. br. 87,7%), czyli podobnym do ubiegłorocznego - mimo zniesienia większości obostrzeń pandemicznych i powrotu szkodowości do poziomów bliższych typowym.

W ubezpieczeniach na życie stabilnie rosła składka w kluczowym segmencie ubezpieczeń grupowych i indywidualnie kontynuowanych (IK) - w I poł. 2022 zwiększyła się o 1,7% r/r. Był to przede wszystkim efekt pozyskania nowych kontraktów w ubezpieczeniach zdrowotnych. Na koniec czerwca PZU Życie posiadał w portfelu ponad 2,5 mln aktywnych umów tego rodzaju, a liczba umów zdrowotnych w całej Grupie PZU wzrosła do 3,13 mln. Rosły również przychody z ubezpieczeń dodatkowych do produktów grupowych ochronnych, a także sprzedaży innych ubezpieczeń dodatkowych do produktów IK, w tym na wypadek zachorowania na nowotwór złośliwy.

Grupa PZU w branży medycznej

– Znaczący spadek częstości zgonów w całej populacji i szkodowości sprawił, że w pierwszym półroczu tego roku wynik wypracowany w ubezpieczeniach grupowych i indywidualnie kontynuowanych wzrósł o 27,5% rok do roku, do 454 mln zł. Marża operacyjna w tym segmencie wzrosła do 12,7% w porównaniu do 10,1% rok wcześniej. Odnotowaliśmy wyraźną poprawę wyniku, mimo istotnego wzrostu rezerw na indeksację sum ubezpieczenia, co związane jest z rosnącą inflacją – wyjaśnia Aleksandra Agatowska, prezes PZU Życie.

Ponownie dynamicznie wzrósł popyt na prywatne usługi medyczne Grupy PZU. Przychody w filarze zdrowia w pierwszym półroczu 2022 r. wzrosły o 15,6% rok do roku - do 652 mln zł. Zwiększyły się zarówno przychody generowane przez placówki (o 16,9% r/r), jak i sprzedaż ubezpieczeń zdrowotnych i abonamentów (o 14,4% r/r).Pierwsze półrocze 2022 r. przyniosło również znaczące wzmocnienie pozycji rynkowej TFI PZU. Mimo że w tym okresie z rynku funduszy odpłynęło netto 20 mld zł, TFI PZU pozostało jedynym towarzystwem z dodatnią sprzedażą netto w każdym miesiącu i liderem pod tym względem (sprzedaż netto w I poł. tego roku wyniosła 340 mln zł). Wartość zgromadzonych na koniec czerwca br. przez TFI PZU aktywów PPK sięgnęła 1,8 mld zł, co oznacza dwukrotny wzrost w ciągu roku.

Pieniądze to nie wszystko – Igor Wasilewski
Sonda
Masz wykupione ubezpieczenie na dom/mieszkanie?

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki