PZU

i

Autor: Shutterstock Zysk grupy PZU w I kw. 2022 r. wyniósł 758 mln zł

Dobry początek roku Grupy PZU. Zysk w I kw. 2022 r. wyniósł 758 mln zł

2022-05-19 10:13

Zysk grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wyniósł 758 mln zł, wobec 880 mln zł w I kw. 2021 r. - podała w czwartek spółka. Przypis składki brutto sięgnął 6,3 mld zł; to najwyższy dotychczas poziom w pierwszym kwartale roku. "W pierwszym kwartale 2022 r. Grupa PZU zwiększyła przypis składki ubezpieczeniowej brutto do blisko 6,3 mld zł (wzrost o 1,7 proc. rok do roku), co stanowi najwyższą wartość, w porównaniu z analogicznym okresem lat ubiegłych" - podało PZU w czwartkowej informacji prasowej.

Jak dodano, zysk netto grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wyniósł 758 mln zł (wobec 880 mln zł w I kw. 2021 r.). Zwrot na kapitale (ROE) uzyskał poziom 17,8 proc., co przekracza cel strategiczny.

"Rozpoczęliśmy ten rok z bardzo dobrymi wynikami zarówno pod względem wielkości sprzedaży ubezpieczeń, jak i rentowności. Pomimo trudnego otoczenia gospodarczego, oddziałującego na nastroje i decyzje konsumentów i firm, składka zebrana w pierwszym kwartale sięgnęła 6,3 mld zł. Wzrosła nie tylko rok do roku, ale też osiągnęła najwyższą wartość, jaka została dotychczas odnotowana przez Grupę PZU w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku" - powiedziała cytowana w informacji prasowej prezes PZU Beata Kozłowska-Chyła.

EKG 2022. Grzegorz Puda. Kiedy dostaniemy pieniądze z Unii na Krajowy Program Odbudowy?

Wzrost sprzedaży

Jak wskazała, o 12,1 proc. rok do roku wzrosła w Polsce sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w obszarze pozakomunikacyjnym, zwłaszcza w segmencie masowym. "W warunkach powracającej do przedpandemicznego poziomu częstości szkód i przy rosnącej z powodu inflacji ich wartości, utrzymaliśmy wysoką rentowność ubezpieczeń majątkowych" - podkreśliła. Spółka przekazała, że z wyłączeniem zdarzenia jednorazowego z I kw. ub.r. (wzrost wyceny akcji spółki z branży logistycznej), zysk jest wyższy o 52,5 proc. rok do roku.

"Trzeba pamiętać, że choć w pierwszym kwartale ubiegłego roku wynik był o kilkanaście procent wyższy, to aż 44 proc. tej kwoty stanowił wówczas zysk na wycenie spółki z branży logistycznej w portfelu PZU. Gdybyśmy pominęli to jednorazowe zdarzenie, to zysk po I kw. 2022 r. jest wyższy rok do roku o 52,5 proc." - powiedział cytowany w informacji prasowej członek zarządu i CFO PZU Tomasz Kulik.

Sonda
Masz wykupione ubezpieczenie na dom/mieszkanie?

Poprawa rentowności

Jak wskazał, "pomimo wzrostu częstości szkód w I kw. br. roku o 1,7 proc. r/r, wysokiej inflacji i rosnących kursów walut, wpływających m.in. na wzrost cen części do napraw, co przekłada się na wyższe koszty odszkodowań i świadczeń, PZU poprawił rentowność w ubezpieczeniach komunikacyjnych". "Wskaźnik mieszany (COR) w I kw. wyniósł 92 proc. wobec 94 proc. rok wcześniej. Rentowność w całym obszarze ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych w Polsce w I kw. również pozostała wysoka - wskaźnik mieszany wyniósł 90 proc.. Poprawiliśmy także rentowność techniczną w ubezpieczeniach na życie, co świadczy o bardzo solidnych fundamentach działalności ubezpieczeniowej"- przekazał Kulik.

Spółka przekazała, że na polskim rynku najmocniej wzrosła sprzedaż ubezpieczeń majątkowych i pozostałych osobowych – o 6,1 proc. r/r do 3,6 mld zł. Szczególny wzrost nastąpił w segmencie ubezpieczeń pozakomunikacyjnych (o 12,1 proc. r/r), zwłaszcza w obszarze ubezpieczeń masowych (o 12,6 proc. r/r do 1,1 mld zł) oraz korporacyjnych (o 10,7 proc. r/r do ponad 370 mln zł). Rosła sprzedaż m.in. ubezpieczeń mieszkaniowych, ubezpieczeń dla małych i średnich przedsiębiorstw, ubezpieczeń maszyn i sprzętu budowlanego, a także ubezpieczeń rolnych, w tym dotowanych ubezpieczeń upraw.

EKG 2022. Polska 2050 Paweł Borys, Czy Polska zbankrutuje przez wojnę?

Sprzedaż ubezpieczeń na życie

Przypis składki z ubezpieczeń komunikacyjnych wzrósł o 2,3 proc. r/r. Stało się to przede wszystkim dzięki zwiększeniu sprzedaży ubezpieczeń autocasco o 9,8 proc. rok do roku. Przypis składki w ubezpieczeniach na życie w pierwszych trzech miesiącach 2022 r. wyniósł blisko 2,1 mld zł (wobec 2,2 mld zł rok wcześniej). Wzrosła sprzedaż ubezpieczeń na życie grupowych i indywidualnie kontynuowanych – o 1,8 proc. r/r do blisko 1,8 mld zł. W początku br. liczba zgonów w Polsce pozostawała na poziomie powyżej przeciętnych wartości dla tego okresu roku przed pandemią, ale była istotnie niższa niż w I kw. 2021 r. W rezultacie szkodowość segmentu ubezpieczeń grupowych i IK była niższa o 4,8 p.p. r/r.

Wysoka była dynamika przychodów Grupy PZU w obszarze zdrowia, które w I kw. 2022 r. wzrosły o 14,7 proc. r/r do 323 mln zł. Wzrost dotyczył zarówno przychodów z rosnącej liczby placówek medycznych PZU Zdrowie (o 19,2 proc. r/r), jak i ubezpieczeń i abonamentów zdrowotnych. Grupa PZU odnotowała zwrot na portfelu w I kw. br., który przekroczył 4,1 proc.

Jak podała spółka, w tym okresie banki z grupy PZU – Bank Pekao i Alior Bank - dodały do wyniku netto jednostki dominującej 241 mln zł, co stanowi wzrost o 180 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku.

Grupa Kapitałowa Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń jest największą grupą finansową w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej. Na jej czele stoi PZU, którego tradycje sięgają 1803 r. Akcje spółki od 2010 roku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jej głównym akcjonariuszem jest Skarb Państwa z 34,19-proc. akcji.

Najnowsze