PILNE! Rząd sprawdza nasz MAJĄTEK, DOCHODY i EMERYTURĘ. Ostatnie dni! Nie powiesz? Grozi kara!

2020-11-19 5:52 wsb
Rząd sprawdza nasz majątek, dochody i emeryturę!
Autor: Redakcja SE Rząd sprawdza nasz majątek, dochody i emeryturę!

To już ostatnie dni, kiedy rząd może zapukać do twoich drzwi. Do końca listopad 2020 urzędnik spyta, ile zarabiasz, jaką masz emeryturę, jakie są inne dochody, jakie masz mieszkanie i inne nieruchomości. W ten sposób sprawdzone zostaną wszystkie domostwa prowadzące działalność rolniczą. Jeżeli nie odpowiemy na pytania, możemy dostać karę. Powszechny spis rolny w Polsce jest obowiązkowy i trwa trzy miesiące. Sprawdź, o co spyta cię urzędnik, do czego może wykorzystać zebrane dane oraz kiedy odbędzie się powszechny spis rolny.

Od 1 września rząd sprawdza nasze dochody. Wtedy bowiem ruszył powszechny spis rolny 2020. Urzędnicy sprawdzą wszystkie gospodarstwa indywidualne, gospodarstwa prowadzone przez osoby prawne (spółdzielnie, spółki) oraz jednostki organizacyjne niemającej osobowości prawnej w dniach od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Udział w powszechnym spisie rolnym 2020 jest obowiązkowy. Dane rolników zbierane będą za pomocą:

UWAGA! Dodatkowe 2080 złotych do pensji! Zwolnienie z ZUS i opłat. Sejm uchwalił tarczę branżową

- samospisu internetowego przeprowadzanego za pośrednictwem aplikacji dostępnej na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego (każda gmina zapewni w siedzibie urzędu stanowisko komputerowe do przekazania danych w ramach samospisu internetowego);

- wywiadu telefonicznego przeprowadzanego przez rachmistrza telefonicznego;

- bezpośredniego wywiadu przeprowadzanego przez rachmistrza terenowego podczas wizyty w gospodarstwie.

ZOBACZ: PODWÓJNA waloryzacja emerytur dla księży! Niższe podatki i czternastki. Emerytury w polskim Kościele

Jakie dane rolnicy będą musieli podać? Powszechny spis rolny pozwoli na zebranie takich informacji jak dane osobowe rolnika (imię, nazwisko, adres zamieszkania, etc.), udział działalności rolniczej w dochodach gospodarstwa, działalność pozarolnicza, dochody z rent, emerytury oraz innych świadczeń, dochody z pracy najemnej czy sprzedaż produktów rolnych wytworzonych w danym gospodarstwie.

CZYTAJ TEŻ: Sklepy będą zamknięte przez pół tygodnia. Utrudnione zakupy w grudniu

Osoby użytkujące gospodarstwa rolne będą musiały także podać liczbę maszyn używanych w gospodarstwie, powierzchnię gruntów, łąk, pastwisk, szkółek drzew i krzewów, upraw stałych czy zasiewów. Spisane zostanie także pogłowie zwierząt gospodarskich (m.in. świń, knurów, loch, jałówek, byczków, warchlaków, jagniąt, kur niosek czy samic zwierząt futerkowych) informacje dotyczące hodowli ryb, zużycia nawozów oraz powierzchnia, kubatura i pojemność budynków gospodarskich. Rolnicy będą musieli poinformować o osobach pracujących w gospodarstwie.

PILNE! Rząd sprawdza nasz MAJĄTEK, DOCHODY i EMERYTURĘ. Ostatnie dni! Nie powiesz? Grozi kara!

Warto wspomnieć, że spis jest OBOWIĄZKOWY. Brak udziału w spisie rolnym może skutkować nałożeniem kary grzywny określonej w ustawie o statystyce publicznej. Może ona wynieść nawet 5 tys. złotych.

Dane zebrane w powszechnym spisie rolnym wykorzystywane będą do opracowań, zestawień i analiz statystycznych oraz do tworzenia i aktualizacji przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego operatów statystycznych. Zebrane w spisie informacje mogą być także łączone z danymi z innych badań statystycznych, w tym z danymi zebranymi w narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań. Dane osobowe zebrane w ramach spisu rolnego nie mogą być wykorzystywane do innych celów.

CZYTAJ TEŻ: Rząd zapłaci fortunę za kwiaty po Wszystkich Świętych. Kwota jest szokująca

Najnowsze